Русский English

JMÉNO: HESLO:
 • Veletrhy
 • Konference
 • Jednání orgánů asociace
 • Projekty
 • Networking
 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Kolektivní vyjednávání
 • Kolektivní systém RETELA
 • Aukce energií
 • Inovační soutěž
 • Studentské autobusy
 • Veřejné zakázky
 • ELECTROPARK
 • Rok průmyslu a vzdělávání
 • ELECTROJOBS
 • Dohled nad trhem

Dohled nad trhem

"Standards without conformity assessment are only good ideas, conformity assessment without market surveillance is only mean to loose money."


Elektrotechnická asociace ČR založila dne 14. února 2017 pracovní skupinu pro dohled nad trhem (Market Surveillance Support Initiative).

Účelem zřízení skupiny je zlepšení účinnosti a efektivnosti dohledu nad trhem.

V rámci pracovní skupiny chceme rozvinout aktivity členských (i dalších) firem asociace tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost zákazníků a aby byla u všech výrobků na trhu zajištěna skutečná shoda výrobku s platnou legislativou.

Záměrem je vyvinout takové aktivity, které budou sloužit účinnějšímu dozoru nad trhem ze strany příslušných vnitrostátních orgánů v ČR a na tomto spolupracovat i s ostatními iniciativami v celé Evropě a podpořit co nejširší uplatňování tohoto nového rámce, například prostřednictvím hlášení nebezpečných nebo jinak nevyhovujících výrobků příslušným národním úřadům.

Bližší detaily naleznete zde.

V případě vašeho zájmu o členství v pracovní skupině prosím kontaktujte sekretariát asociace.

V současnosti se na práci skupiny podílejí tyto společnosti: