Русский English

JMÉNO: HESLO:<< Novější 1. stránka z 63 Starší >>

Tisková zpráva ke konferenci Připraveno pro průmysl 4.0


Jen několik z řady názvů iniciativ spojených ve světě s fenoménem čtvrté průmyslové revoluce. Jaké nároky však klade na konkurenceschopnost českých firem a jak se mají na novou éru inteligentních továren připravit? O tom budou diskutovat odborníci zabývající se touto problematikou jak z pohledu průmyslu, tak i z pohledu širšího, se zástupci průmyslových firem 17. února v Obecním domě v Praze na konferenci Připraveno pro průmysl 4.0.

„Není nač čekat. Jsme malou otevřenou ekonomikou, která je ve vlastním zájmu nucena držet krok nejen s  nadnárodními korporacemi, které mají v České republice svá zastoupení nebo výrobní podniky, ale i s vysoce specializovanými podniky z celého světa, které jsou velmi často technologickými lídry ve svých průmyslových odvětvích. Proto by měla každá průmyslová firma už nyní začít pracovat na vlastní koncepci zapojení se do tohoto procesu. Na konferenci Připraveno pro průmysl 4.0 chceme firmy seznámit s celou šíří a všemi aspekty iniciativy Průmysl 4.0, která není jen digitalizací vlastní průmyslové výroby, na kterou bývá velmi často zjednodušována. Zároveň chceme na konkrétních příkladech ukázat způsob implementace myšlenek Průmyslu 4.0 ve stávajících strukturách firem,“ říká Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR, která konferenci společně s firmou Exponex organizuje.


Konference Připraveno pro průmysl 4.0 se koná 17. února v prostorách Obecního domu v Praze.

Úvodní blok otevře Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR. Projekt Národní iniciativy Průmysl 4.0 není jen pokračováním třetí průmyslové revoluce, ale zcela novým a kvalitativně naprosto odlišným stupněm chápání celého řetězce činností. „Zabývá se tématy, jako jsou např. technologické předpoklady a vize, požadavky na aplikovaný výzkum, standardizace, bezpečnost, dopady na trh práce, vzdělávací soustavu či regulatorní prostředí,“ upřesňuje Muřický.


Jiří Holoubek se ve své přednášce zaměří na specifika českého průmyslu a jeho připravenost z pohledu Průmyslu 4.0. „Je třeba si uvědomit, že se nejedná o pouhou „vyšší formu automatizace průmyslové výroby“ nebo o její digitalizaci. V rámci čtvrté průmyslové revoluce budou vznikat zcela nové kyberneticko-fyzické systémy schopné pořídit, bezpečně ukládat, zpracovat a selektivně předávat obrovská množství dat dokumentujících veškeré procesy spojené nejen s vlastní průmyslovou výrobou, ale i činnostmi, které jí předcházejí a stejně tak, které probíhají po jejím ukončení.  Propojením internetu věcí, lidí a služeb bude možné řídit nejen veškerý vnitřní chod firmy, ale i efektivně komunikovat s jejím „digitálním okolím“ i včetně například státní správy“ konstatuje Holoubek.


Konference nabídne na 30 odborných přednášek zaměřených na témata inteligentní továrna budoucnosti od definování digitální strategie na horizontální a vertikální úrovni přes datovou architekturu integrovanou v celém hodnotovém řetězci až po novou inteligentní továrnu propojující on-line a off-line svět v jeden plně integrovaný a ekonomicky výkonný celek.


Projekt Průmysl 4.0 není jen na papíře

Řada českých firem už jeho části realizuje. „Zapojili jsme se do významných světových iniciativ, ať již Industrie 4.0 v Německu nebo Industrial Internet v USA a pracujeme na rozvoji našeho portfolia,“ říká Vladimír Kysela, ředitel divize Procesní automatizace a ředitel pro strategický rozvoj společnosti ABB ČR. „Už dnes máme výrobky, systémy či řešení, které jsou na úrovni 4.0. Chceme stát v čele tohoto nového směru vývoje a podílet se na vytváření nové podoby průmyslu, v níž jsou výrobní systémy schopné autonomní výměny informací, nezávislé činnosti i vzájemné kontroly.“


Záštitu nad konferencí Připraveno pro průmysl 4.0 převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR aSvaz průmyslu a dopravy ČR, hlavními partnery jsou společnost PILZ a ABB.


„Téma Průmysl 4.0 je pro firmy nové a stále ještě neuchopené. Konference Připraveno pro průmysl 4.0 je pro ně platformou, kde se mohou setkat s odborníky, kteří se mimo jiné i podílí na přípravě národní strategie. Na základě informací a myšlenek, které na konferenci zazní, by měly její účastníci začít přemýšlet o tom, co je v budoucnosti čeká, kde jsou nové příležitosti a dát jim vodítko, jak tento inovativní proces začít v jejich firmách prosazovat,“ říká Aleš Pohl, ředitel společnosti EXPONEX, spolupořadatel akce.

Více informací o akci naleznete zde.


vloženo: 26.1.2016
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

Pozvánka na veletrh Věda Výzkum Inovace

Dovolte prosím, abychom Vás tímto pozvali na Veletrh Věda Výzkum Inovace, který se uskuteční 9.-11.3.2016 na BVV v Brně. Elektrotechnická asociace ČR je partnerem veletrhu.

Více informací naleznete v této pozvánce, na webu www.vvvi.cz nebo na telefonním čísle +420 575 570 652 nebo +420 605 035 647.vloženo: 25.1.2016
Celý článek
Veletrhy

Nabídka zápisu do katalogu MADE in CZECH INDUSTRY

Katalog MADE in CZECH INDUSTRY přináší ucelené, validní a aktuální informace o českém strojírenství a energetickém průmyslu pro zahraniční zastupitelskou síť. Je to také oficiální nástroj podpory exportu českých firem, vydávaný ve spolupráci s ministerskými, vládními a oborovými institucemi.

Potenciálním obchodním partnerům za hranicemi ČR přináší podstatné informace o českých výrobcích z různých oborů strojírenské výroby.

Katalog využívají česká velvyslanectví a rovněž agentura na podporu exportu CzechTrade na svých pobočkách ve světě při hledání a zprostředkování exportních příležitostí. Slouží českým oborovým svazům a všem institucím, které chtějí pomáhat českým výrobcům v exportu jejich produktů.

Publikace je vydávána anglicky a rusky, pro připravované vydání je naplánováno s organizací CzechTrade další žádané jazykové mutace (španělštinu, francouzštinu a čínštinu).  V tištěné i elektronické podobě katalog obsahuje nejen pouhý seznam firem, ale dává prostor pro podrobnější popis jejich produktové nabídky. Zaměření firmy je dále specifikováno také jejím zařazením do detailní škály oborových skupin a současně do mezinárodní klasifikace činností NACE tak, aby bylo možné okamžitě identifikovat, pro jaký průmysl jsou výrobky určeny.

Výrobní firmy jsou viditelně označeny tak, aby na první pohled bylo zřejmé, kdo má přes 50 % zaměstnanců ve výrobě, vývoji a výzkumu.

Zájemci z řad firem mohou základní informace publikovat bezplatně, pro zvýšení efektivity jejich prezentace pak volí rozšířenou formu zápisu s podrobnějším popisem své nabídky, doplněnou například logotypem či inzercí.

V roce 2014 byl katalog vydán v nákladech 2.000 ks ruské mutace a 3.000 ks anglické mutace, příští náklad bude navýšen.

Dosavadní distribuce:
 • velvyslanectví ČR ve světě
 • zahraniční kanceláře CzechTrade
 • zasedání Evropské asociace obráběcích strojů CECIMO – Praha, 6/2014 
 • Strojírenské fórum – Praha 6/2014, 3/2015
 • Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
 • web www.strojforum.cz a oborových asociací
 • Příští vydání katalogu bude představeno také na světové výstavě POWER GEN.


Ke stažení:
Přihláška (deadline je posunut na 29. 1. 2016!)
Číselník I. - oborové členění
Číselník II. - seznam zemí
Číselník III. - klasifikace odvětví NACE

Bližší informace o katalogu naleznete na tomto webu, nebo Vám je poskytne níže uvedený kontakt:

Eva Peterková, mob.: 603 883 912, e-mail: epeterkova@exponex.czvloženo: 21.1.2016
Celý článek
Zprávy z asociace

Pozvánka na konferenci "Připraveno pro průmysl 4.0"Srdečně Vás zveme na první ročník odborné konference Připraveno pro průmysl 4.0, která proběhne 17. 2. 2016 v Obecním domě v Praze.

Připravovaná témata na konferenci

 • Specifické postavení českého průmyslu
 • Infrastruktura a vnitropodnikové procesy
 • Zdroje materiálové, energetické a lidské
 • Kvalita a efektivita veškerých procesů

Na konferenci vystoupí zástupci českých i zahraničních průmyslových firem, ale také zástupce Evropské komise pan Lemke či náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Muřický.

Uvidíte roboty, zjistíte jak na kybernetickou bezpečnost či jak se staví trup airbusu A350 a samozřejmě se dozvíte, co to je ten průmysl 4.0. A také nezapomínáme na lidi a lidské zdroje a samozřejmě bude ze všech stran probíráno, „k čemu je to dobré“, a to jak velkým, tak i těm menším (MSP) společnostem.

Program konference naleznete zde, profily hlavních přednášejících zde
On-line přihlášku naleznete zde.

Po skončení konference následuje společenský večer v prostorách Obecního domu.

Jsme rádi, že se podařilo připravit velmi dobrý odborný program a proto věříme, že se tato konference (a její další ročníky) stane pravidelným místem pro setkávání Elektrotechnické asociace i dalších hráčů z průmyslu – prosím, podpořte akci účastí svou i vašich kolegů.

Těšíme se na setkání v Obecním domě


vloženo: 20.1.2016
Celý článek
Konference

Technologická agentura ČR zveřejnila harmonogram veřejných soutěží v roce 2016

Technologická agentura ČR zveřejnila plánovaný harmonogram veřejných soutěží v roce 2016. Nejdříve bude 28. ledna 2016 vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 1.

V prvním čtvrtletí 2016 bude též vyhlášena 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Více informací naleznete zde.vloženo: 20.1.2016
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

<< Novější 1. stránka z 63 Starší >>