Русский English

JMÉNO: HESLO:<< Novější 1. stránka z 52 Starší >>

Klíčovým oborem MSV 2014 bude automatizace

Hlavním tématem MSV 2014 byl vyhlášen průřezový projekt AUTOMATIZACE - měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. Projekt pořádaný ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací zviditelňuje možnosti využití automatizační techniky v jednotlivých oborech veletrhu. Letošní již sedmý ročník bude opět soustředěn především do pavilonu Z, kde se po loňské úspěšné premiéře opět otevře také Robotický park – přehlídka novinek společností zaměřených na průmyslové využití robotů. 

Pro vystavovatele má účast v projektu AUTOMATIZACE několik výhod – jde o důležité téma v propagační a mediální kampani MSV, registrovaní odborní návštěvníci jsou cíleně oslovováni s informacemi o novinkách a trendech v průmyslové automatizaci a chystají se rovněž organizované prohlídky expozic studenty elektrotechnických oborů vysokých škol. Součástí projektu je odborný doprovodný program a v rámci tradiční soutěže o nejlepší exponáty veletrhu bude udělena Zlatá medaile za nejlepší inovační exponát v průmyslové automatizaci, měřicí, řídicí, automatizační a regulační technice.

Posledního ročníku AUTOMATIZACE 2013 se zúčastnilo 229 vystavovatelů z dvanácti zemí, podíl zahraničních účastníků meziročně vzrostl z 19 na 26 procent.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: BVV

Ladislav Sojkavloženo: 1.9.2014
Celý článek
Veletrhy

Nabídka účastí na expertních seminářích AKADEMIE Havel, Holásek & Partners

Nabízíme vám účast na expertních seminářích AKADEMIE Havel, Holásek & Partners. Témata seminářů rozvíjejí specializované oblasti nového občanského zákoníku i dalších právních oborů a vychází z aktuálních přání a požadavků praxe.

Semináře vede vždy více lektorů, špičkoví praktici spolu s všeobecně uznávanými experty z řad akademiků a soudců, kteří Vám nabídnou náhled na dané téma z více úhlů pohledu. V oblasti nového soukromého práva má tato AKADEMIE nejsilnější tým odborníků, kteří se podíleli na jeho tvorbě a přijímání, znají jeho inspirační zdroje, důvody, smysl a výklad. Jsou jimi spolutvůrci nového občanského zákoníku a velkých komentářů k němu Milan Hulmák, Filip Melzer a Petr Tégl. Soutěžní seminář vede bývalý místopředseda ÚOHS Robert Neruda.

Více informací a přihlašovací formulář na jednotlivé semináře naleznete na webových stránkách www.havelholasek.cz/akademie.

Ladislav Sojkavloženo: 1.9.2014
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

Pozvánka na diskuzi o aktuálních energetických tématech na ENERGO SUMMIT 2014

Letošní 3. ročník mezinárodního veletrhu energetiky, elektrotechniky, elektroniky a automatizace - FOR ENERGO bude zahájen konferencí ENERGO SUMMIT 2014. Celodenní akce, která se koná 18. listopadu na výstavišti PVA EXPO PRAHA, Vás seznámí s aktuálními trendy a zajímavými novinkami v oboru energetiky. Zároveň je ideálním místem k navázání mnoha nových důležitých kontaktů. ENERGO SUMMIT 2014 totiž získal podporu mnoha státních i odborných institucí z České republiky, Slovenska a Německa.

Program Summitu se rozšiřuje o zajímavé české i zahraniční řečníky

K významným přednášejícím tematického bloku o využití obnovitelných zdrojů energií a projektech energetických úspor patří Dr. Joanna Mackowiak Pandera z Agora Energiewende (společná iniciativa Mercator Foundation a European Climate Foundation). Bývalá náměstkyně polského Ministra životního prostředí a zodpovědná osoba za polské předsednictví EU podpoří diskuzi o podobě programů na podporu obnovitelných zdrojů energie v Německu a Polsku. Vladimír Sochor, místopředseda APES a zástupce ředitele neziskové konzultační společnosti SEVEn, promluví o vývoji energetických služeb v ČR v kontextu směrnice EU o energetické účinnosti. V rámci druhého bloku představí zástupci skupiny ČEZ dva praktické příklady moderního uhelného a paroplynového zdroje.

S energetikou je také úzce propojeno téma elektromobility. Vývoj jejího trhu, aktuální trendy i budoucí plány skupiny ČEZ přiblíží účastníkům konference E-mobility Project Manager Tomáš Chmelík (ČEZ). Jakub Ďurinda ze Slovenska (MyEnergy) téma doplní praktickými zkušenostmi z projektu GreenWay. Závěrečný blok konference se pak zaměří na trendy světového energetického trhu a energetické politiky a jejich dopad na Českou republiku. Svou účast již potvrdil Ota Pártl (Straight Consult), který uvede diskuzi nad změnami regulačního rámce v souvislosti s novými trendy v elektroenergetice.

Summit podporují zástupci politiky i průmyslu

Záštitu veletrhu udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí. Komisař EU pro energetiku, Günther H. Oettinger, přislíbil oficiální pozdrav účastníkům konference. Vysokou odbornou úroveň konference a její význam pro energetický sektor podtrhuje taktéž oficiální záštita ze strany Českomoravské elektrotechnické asociace.

Bližší informace o konferenci, programu i možnostech zapojení Vaší společnosti jako sponzora Summitu naleznete na webové stránce www.energosummit.cz.

Zdroj: ABF a.s.

Ladislav Sojka


vloženo: 25.8.2014
Celý článek
Konference

II. informační schůzka pro české firmy na téma Sankce proti Ruské federaci

V pondělí 25. 8. 2014 od 9:30 se v budově MPO uskuteční II. informační schůzka pro české firmy na téma Sankce proti Ruské federaci.

V případě, že se potýkáte s nejasnostmi, zda se Vás týkají omezující opatření nebo jak postupovat v situaci, kdy je Vaše firma potenciálně ohrožena sankcemi, a máte zájem dozvědět se více informací k této problematice, potvrďte svoji účast na pytlicek@mpo.cz.

Bližší informace o setkání naleznete zde.vloženo: 22.8.2014
Celý článek
Konference

Pozvánka na XI. celostátní setkání elektrotechniků ELTECH

Zveme Vás na celostátní setkání revizních techniků elektrotechnického zařízení, projektantů, energetiků, pracovníků elektromontážních firem a elektroúdržby ELTECH 2014, spojené s individuální výměnou zkušeností, výstavou elektrických prvků a zařízení, praktickými ukázkami měření a odbornými exkurzemi.

Setkání se uskuteční v překrásném přírodním prostředí centrální části Jeseníků. 15. až 18. září 2014 – Hotel Kamzík, Karlov, Malá Morávka

Cílem akce:

Cílem akce je pokračovat v tradici doškolovacích kursů pro reviznítechniky el. zařízení, pro pracovníky elektroúdržby a projektanty oboru elektro, pořádaných v minulosti fi rmou Ing. Pavel Hála Elektromanagement Brno, dále seznámit přítomné elektrotechniky z nejčastějšími závadami na elektrickém zařízení zjišťovanými Technickým ústavem požární ochrany. Současně na akci získáte důležité, aktuální a praktické informace z oboru elektro, legislativy v oboru elektro a přehled o normách ČSN a způsobu jejich aplikování a provádění revizí. Důležitou součástí setkání je vzájemná výměna zkušeností mezi revizními techniky, pracovníky v oborech elektro a pracovníky státního odborného dozoru TI ČR.

Vše je doplněné praktickými ukázkami měření, revizí a diagnosttikou pomocí moderních měřících prostředků světových výrobců.

Akce je určena:

Především pro všechny revizní techniky, projektanty, pracovníky elektroúdržby a pracovníky elektroúdržby a pracovníky BOZP, odpovědné za výrobu, provoz a údržbu elektrotechnických prvků a zařízení. Dále také pro podnikatele v oboru elektrotechnika, zájemce o zvýšení odborné způsobilosti v elektrotechnice. Akce současně slouží i jako doškolovací kurz v rámci odborného vzdělávání.

Organizátor setkání uvítá i účast členů Českomoravské elektrotechnické asociace a poskytne jim slevu ve výši 1.000,- Kč z vložného. O tuto slevu požádá účastník prostřednictvím sekretariátu ElA před odesláním přihlášky.

Více informací, včetně přihlášky, naleznete zde.

Ladislav Sojkavloženo: 21.8.2014
Celý článek
Konference

<< Novější 1. stránka z 52 Starší >>