Русский English

JMÉNO: HESLO:<< Novější 1. stránka z 67 Starší >>

Výsledky aukce energií pro rok 2017

V úterý 28. 6. 2016 se uskutečnil nákup elektřiny a zemního plynu na rok 2017.

Celkově jsme pro členy nakoupili energie za 9 344 000 Kč, a to v této skladbě:

612 MWh elektřiny nízkého napětí za 824 Kč/MWh, aukci vyhrál Centropol
6949 MWh elektřiny vysokého napětí za 775 Kč/MWh, aukci vyhrál Centropol
1793 MWh plynu „maloodběru“ za 475 Kč/MWh, aukci vyhrála Pražská plynárenská
5670 MWh plynu „velkoodběru“ za 459 Kč/MWh , aukci vyhrála Pražská plynárenská

Jak aukce probíhala, se můžete podívat v přiložených grafech vývoje příhozů. Kromě dobré ceny získali kupující i organizaci výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách a v neposlední řadě jsme jim tím ušetřili trochu času a energie s organizací nákupu.

V případě vašeho zájmu o zorganizování další aukce, prosím, kontaktujte sekretariát asociace. Bližší informace naleznete zde.vloženo: 30.6.2016
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

Pozvánka na osvětovou akci "Solární a technický den", 24. 6., Žďár n. S.

Elektrotechnická asociace ČR si Vás dovoluje pozvat na osvětovou akci „Solární a technický den“, která se koná 24. 6. 2016 od 8 – 12h před poliklinikou ve Žďáře nad Sázavou. Na této akci, kterou pořádá Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, se budou předvádět jak zařízení využívající sluneční energii, tak i další technické zajímavosti.

Pro bližší informace prosím kontaktujte pana Ing. Rudolfa Voráčka (voracek@spszr.cz).


vloženo: 7.6.2016
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

Pozvánka na podnikatelskou misi do Chile

MZV ČR a ZÚ ČR Santiago de Chile připravují ve spolupráci se Smíšenou obchodní komorou Česko-Tichomořská aliance (ČESTA) podnikatelskou misi do Chile. Této podnikatelské mise se mohou zúčastnit zástupci kterékoliv české firmy z oboru energetiky, rozvodu energií a z návazných oborů a rovněž kterékoliv firmy z ČR, která má zájem v Chile investovat v oblasti energetiky. Mise by se měla uskutečnit v říjnu 2016.

Podle propozicí schváleného projektu MZV (PROPED) si účastníci mise budou platit letenky. Prostředky MZV budou věnovány na pokrytí všech nákladů co nejkvalitnějšího programu mise, který by měl být přibližně následující:

  • přijetí na co možná nejvyšší úrovni v relevantních institucích: Ministerstvo energetiky, Národní komise pro energetiku, Výbor pro zahraniční investice, inovační agentura CORFO, Obchodní komora atd.
  • odborné semináře (právní poradenství, daňové poradenství po reformě reformy systému, pracovně právní podmínky po nové reformě, setkání s představiteli hlavních bank - účty, převody atd.)
  • setkání s relevantními představiteli chilských firem z oboru energetiky (V tomto případě bude nutné, aby spolupracovali aktivně účastníci mise a doporučili ty firmy, které považují za důležité. Pravděpodobně formou setkání typu „match-making“ v reprezentačních prostorách ZÚ, následováno koktejlem.)
  • lokální podmínky a autority (setkání s představiteli municipálních orgánů za účelem bližšího seznámení jejich pohledu na malé lokální energetické projekty.)

Jak ukazuje přiložená grafika ze zdrojů chilského Ministerstva energetiky, představovaly investice do rozvoje a obnovy energetiky daleko největší část všech investicí v Chile (32 %). V roce 2016 a v letech následujících bude tento trend pokračovat. Pro české firmy je to velká příležitost.

Aby však účast českých firem v energetických projektech v Chile byla úspěšná, je naprosto nutné zajistit vysoce odborné poradenství právní, pracovně právní, daňové, bankovní a rovněž konkrétní projektové. Bez těchto znalostí nelze zaručit úspěšné exportní operace a tím méně podnikání v Chile. Proto považujeme účast v této misi zaměřené na toto odborné poradenství za velkou příležitost pro české firmy z oblasti výroby energie, rozvodu energií a návazných oblastí.

Všechny zájemce prosíme, aby kontaktovali (současně) ekonomický úsek ZÚ Santiago de Chile: Ondřej Kašina – obchodní rada ZÚ Santiago de Chile, e-mail: commerce_santiago@mzv.cz a dále Ekonomický odbor MZV ČR (OED): Arnošt Kareš – Odbor ekonomické diplomacie MZV ČR, e-mail: Arnost_Kares@mzv.cz a rovněž Smíšenou obchodní komorou Česko-Tichomořská aliance (ČESTA): Šárka Stegbauerová, e-mail: sarka.stegbauerova@cesta.lat.vloženo: 2.6.2016
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

TZ: Konkurence mnohdy neplní normy, ukázala nová laboratoř ELKO EP
Holešov, 26. 5. 2016 – Generální ředitelka Svazu průmyslu Dagmar Kuchtová slavnostně přestřihla pásku od nové zkušební laboratoře ve společnosti ELKO EP. Investice za šest milionů korun umožní testovat výrobky již při samotném vývoji a splnit nejvyšší požadavky kvality pro všechny trhy. Stihla už ale také poukázat na jedno nepříjemné překvapení.


„„Nová zkušebna nám umožní vyvíjet výrobky, které jsou nad hranicí kritických parametrů daných normou. Na tyto hodnoty většinou zkouší komerční zkušebny, my však potřebujeme více, protože "nominál" většinou nestačí. Zvláště v zemích, kde stabilita a kvalita sítě neodpovídá žádným normám - například Rusko. Tam se nám stávalo, že se výrobek po nějaké době vrátil spálený, všichni deklarovali nominální hodnoty, ale analyzátor sítě nám potvrdil něco jiného,“ říká Jiří Konečný, majitel společnosti ELKO EP, která své spínače, relé a inteligentní elektroinstalace exportuje do více než 70 zemí světa.  

Zkušební laboratoř ELKO EP využívalo už dříve, ale prostory již kapacitně neodpovídaly potřebám vývoje. Navíc před vybudováním nových prostor dokázaly přístroje otestovat jen přibližně třetinu z požadovaných mezinárodních norem, zatímco dnes je v nich možné prověřit všechny. 

„Během testovacího provozu vyzkoušeli několik výrobků konkurence a jsme až překvapeni, kolik z nich deklarují shodu s normou, i když se k základním parametrům ani neblíží,“ dodává Jiří Konečný. 

V interní zkušebně se každý z produktů testuje EMC odolnost nejen na osmi speciálních přístrojích, ale také ve speciální hlukotěsné zkušební místnosti nebo v prostředí modelového obývacího pokoje, u něhož se zároveň kontroluje vliv různých typů stěn (sádrokarton, cihla, porobeton). Spuštěním laboratoře vzniklo jedno nové pracovní místo, další tři zaměstnanci přešli z řad vývojových a zkušebních techniků. Celkově holešovská společnost zaměstnává už téměř tři stovky lidí ve 13 zemích světa.

Slavnostního otevření se zúčastnila také ředitelka Svazu průmyslu Dagmar Kuchtová, která ocenila především nebývalý počet unikátních produktů a užitných vzorů, které ELKO EP v posledních letech uvedlo na trh a zároveň mimořádnou obchodní flexibilitu společnosti při exportu do zahraničí. 

Fotografie ze slavnostního otevření naleznete zde.

###

ELKO EP patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce v oboru domovních i průmyslových elektroinstalací a chytrých elektroinstalací pro bydlení, tzv. iNELS - Smart Home&Building Solutions. Tato ryze česká společnost zaměstnává v současnosti téměř 300 lidí. Společnost exportuje do 70 zemí světa a má 12 zahraničních poboček. V roce 2015 dosáhl obrat společnosti 540 milionů korun. Společnost ELKO EP se stala Firmou roku 2012 ve Zlínském kraji. Více informací naleznete na webových stránkách www.elkoep.cz a www.inels.cz.vloženo: 2.6.2016
Celý článek
Zprávy z asociace

České firmy naplnily svoje očekávání na veletrhu Energetika a Elektrotechnika v Petrohradu.
Ve dnech 17. - 20. 5. 2016 se v ruském Petrohradě konal veletrh Energetika i Elektrotechnika, který přilákal téměř 200 vystavovatelů, zabývajících se produkcí, spotřebou a distribucí elektrické energie a  tepla. Své expozice na veletrhu představily společnosti z celkem 12 zemí, konkrétně pak z Ruska, České republiky, Polska, Číny, Indonésie, Německa, Itálie, Estonska, Kazachstánu. Lucemburska, Běloruska, USA a Finska.

Veletrh, který se pořádá již od roku 1993, se letos konal již podruhé v nových, velkoryse řešených, prostorách výstaviště EXPOFORUM. Letošní česká oficiální účast s podporou MPO navázala na tradici menších účastí organizovaných agenturou CzechTrade. Letošního ročníku se formou společné expozice s rozlohou 110m2 zúčastnila Elektrotechnická asociace ČR a dalších 9 subjektů, konkrétně firmy ATAS elektromotory Náchod a.s., COMET System, s.r.o., EXMONT-Energo a.s., Kabelovna Kabex, a.s., KMB systems, s.r.o., KOPOS KOLÍN a.s., OEZ s.r.o., VYRTYCH a.s. a ZEZ SILKO s.r.o.

Výrazné zastoupení českých firem odstartovalo vystoupení pana generálního konzula Karla Kühnla v rámci oficiálního zahájení a diskuze během následného semináře a workshopu.

Účast pana generálního konzula i místokonzula Michala Gelbiče a jejich připravenost nabídnout konkrétní pomoc ocenila řada společností. Jak uvedl Josef Bílek, ředitel marketingu EXMONT-Energo: „Za jedno z nejpřínosnějších setkání na veletrhu považuji diskuzi s představiteli generálního konzulátu. Vzhledem k současné situaci na trhu je pro prodej našich výrobků u velkých zakázek nezbytná politická podpora. S panem konzulem jsme si domluvili konkrétní postup i harmonogram na jednom z našich projektů.

I přes nepříjemnou situaci na trhu, kterou velmi dobře charakterizuje také výrok Oleny Žáčkové, managera exportu firmy VYRTYCH: Naše produkty velmi prodražuje současný kurz rublu. Stejně tak je i velmi patrný politický tlak na omezení importovaných výrobků, což ostatně dokazují i reklamní slogany „Náhrada importovaných produktů“ na řadě stánků, vidí všechny firmy potenciál a další příležitost na ruském trhu.

K tomuto tématu se vyjádřil i Jan Prokš, ředitel Elektrotechnické asociace ČR: „I přes současné problémy vnímáme Rusko jako naprosto klíčový trh pro naše firmy. Petrohrad jsme navrhli pro českou oficiální účast na základě požadavků celé řady našich členů, jsme velmi rádi, že Energetika i Elektrotechnika byla ze strany MPO podpořena. Vše nasvědčuje tomu, že to bylo správné  rozhodnutí.“

Firmy obecně velmi ocenily oficiální podporu MPO. Společné, velmi viditelné vystoupení pod výraznou značkou České republiky, a podporu oficiálních představitelů považují v Rusku za nezbytné a řada z nich plánuje opět svoji účast.

Jiří Lamprecht, ředitel exportu Kabelovny KABEX, k tomu uvádí: „Trh známe, a kromě řady osobních setkání, je jedním z našich cílů i propagace našich výrobků a společnosti. Díky oficiální účasti, a tím i zastřešení Českou republikou, a účasti zástupců konzulátu a CzechTrade, byla naše účast velmi výrazná. Co velmi oceňujeme je celková organizace a doprovodný program, zahrnující zviditelnění před veletrhem – články v novinách i v jeho průběhu – rozhovory s novináři a jejich uveřejnění, přítomnost zástupců konzulátu a CzechTrade.“

Jeho prohlášení doplnil i Josef Šimon, vedoucí marketingu ATAS elektromotory Náchod: „Veletrh byl velmi dobře připravený, organizační podpora našich jednání byla výborná, a stejně tak nás podpořil a pomohl nám i doprovodný program.“ A jedním dechem dodává: „A pro nás je i velmi zajímavé navázání řady  nových vztahů mezi vystavujícími českými  firmami.“

Ve stejném duchu jeho slova potvrdil i Stanislav Vítek, manažer exportu OEZ:

„Velmi se nám zde líbilo. V návaznosti na interní změny jsme mohli osobně podpořit naši distribuční síť. Oceňujeme organizační podporu a velmi pozitivně hodnotíme i  společenský večer, který podpořil vztahy mezi firmami a umožnil pokračování rozhovorů se zákazníky v příjemném prostředí a neformálním duchu.“

Všichni vystavovatelé pozitivně hodnotili i samotný veletrh. Celá řada z nich se tu potkala se svými distributory, firma Comet zahájila rozhovory s potenciálním distributorem a oceněn byl také celkový průběh akce.vloženo: 26.5.2016
Celý článek
Veletrhy

<< Novější 1. stránka z 67 Starší >>