Русский English

JMÉNO: HESLO:<< Novější 1. stránka z 69 Starší >>

Pozvánka na semináře TÜV SÜD při MSV Brno 2016
Elektrotechnická asociace ČR si Vás dovoluje pozvat na expertní semináře, které pořádá TÜV SÜD u příležitosti MSV Brno ve dnech 4. a 5. 10. 2016.

  1. Průmysl 4.0. jako výzva pro český průmysl, 4.10.2016, 13:00-15:00 hod
  2. Energetická efektivita, 5.10.2016, 09:30-12:00 hod
  3. Bezpečnost strojních zařízení a novinky, 4.10.2016, 10:00-12:00 hod

Místo: hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno, bližší info v recepci.

Všechny semináře jsou zdarma, občerstvení v místě konání zajištěno.

Seminář Průmysl 4.0:

Na semináři budou prezentovat svůj pohled na Průmysl 4.0 velké významné společnosti z oborů strojírenství, automatizace, certifikace a IT (typu ABB, Sysgo, Siemens, atp.).
Akce je pořádaná ve spolupráci s Elektrotechnickou asociací České republiky (EIA) a zúčastní se i zástupci Svazu průmyslu.
Budou přítomni rovněž spoluautoři jediné oficiální publikace na toto téma v ČR (Průmysl 4.0 výzva pro Českou republiku, V. Mařík a kol.).
Vybraní účastníci obdrží tuto unikátní publikaci zdarma.

Seminář Energetická efektivita:

Seminář popisuje legislativní povinnosti v oblasti energetické efektivity včetně problematiky ISO50001 a provádění auditů.
Prezentovat budou zástupci TÜV SÜD Czech, Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce ČR.
Seminář poskytne komplexní obraz o zákonných povinnostech, zodpoví Vaše dotazy a prezentuje i stanoviska kontrolních orgánů.
Část bloku bude věnována možnostem financování energeticky úsporných aktivit včetně aktualizace stavu dotačních programů.

Seminář Bezpečnost strojů:

Standardní a velmi oblíbený seminář, jenž poskytuje expertům aktuální a ucelený přehled o novinkách v dané oblasti.

Věříme, že nabídka seminářů je pro Vás zajímavá a jistě aktuální.

Máte-li zájem, bližší informace a přihlášku naleznete v této pozvánce.

Semináře jsou pro přihlášené zdarma. Kapacita sálu je omezena, proto prosíme neváhejte přihlásit se včas.

Pro dotazy prosím využijte tato telefonní čísla: 239 046 800, 844 888 783, 608 303 206, anebo níže uvedený kontakt:

Petr Motýl

Commercial Director IS
Mobil: +420 608 303 206
Telefon: +420 239 046 709
Mail: petr.motyl@tuv-sud.cz  

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, Česká republika
http://www.tuv-sud.czvloženo: 26.9.2016
Celý článek
Konference

Pozvánka na bilaterální setkání s tchajwanskou obchodní delegací z oboru ICT; 24. 10. 2016, Praha
Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (TECO) a tchajwanská Rada pro rozvoj zahraničního obchodu (TAITRA) si vás dovolují pozvat na pražské B2B setkání s tchajwanskými delegáty obchodní mise do Turecka, Polska a ČR. Účelem návštěvy je upevnění vztahů s příslušnými zeměmi a nabídka spolupráce místním společnostem zajímajícím se o nejnovější trendy v oblasti informačních technologií. Prostřednictvím obchodních setkání mají místní podnikatelé příležitost setkat se s tchajwanskými delegáty osobně a prodiskutovat společná témata či možnosti kooperace.

Kdy a kde: 24. října 2016 / Vienna House Diplomat, Praha 6

Tchaj-wan je největším světovým výrobcem IT hardwaru a také předním světovým výrobcem polovodičů, optoelektroniky a informačních a síťových produktů. Díky značným výhodám v oblasti technologií a výroby je tchajwanský ICT průmysl jednou z hlavních hnacích sil na světovém trhu. Řada tchajwanských výrobců v oblasti IT má hluboké odborné znalosti a know-how pro podporu globálních dodavatelských řetězců. Většina z nich má také střediska výzkumu a vývoje  vhodná pro spolupráci se zahraničními partnery.

Mezi zastoupenými firmami budou mj.:

ADATA TECHNOLOGY CO., LTD.
Registrace: Prosím kontaktujte Ekonomickou divizi Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře. E-mail : ecoasist1@teco.cz, ecoasist2@teco.cz, tel. 233 322 415. 

Vstup je zdarma, tlumočníci budou k dispozici.

Více informací o akci naleznete zde.
Prezentace k akci zde.vloženo: 25.9.2016
Celý článek
Networking

Varování od Úřadu průmyslového vlastnictví před podvodnými nabídkami a fakturami
Zde naleznete „Varování před aktivitou subjektů“, které svými nabídkami – výzvami – fakturami, vyzývají k zaplacení poplatků za zveřejnění, registraci či evidenci průmyslových práv v jejich rejstřících, které nesouvisí s oficiálními rejstříky Úřadu průmyslového vlastnictví ani jiných úřadů ochrany průmyslových práv.

Bližší informace naleznete zde.


vloženo: 12.9.2016
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

Pozvánka na Německo-český dialog o technologiích s Fraunhoferovou společností; 19. 10. v praze

Dne 19. října 2016 pořádá Velvyslanectví SRN v Praze konferenci na téma „Německo-český dialog o technologiích s Fraunhoferovou společností“,  na kterou bychom Vás tímto rádi pozvali.

Německá Fraunhoferova společnost je evropskou špičkou mezi vědeckými institucemi, které se zabývají aplikovaným výzkumem. Orientuje se na inovace a jejich využití jak v průmyslu, tak ve společnosti. Na této špičkové konferenci, která se koná v rámci Česko-německého strategického dialogu, budou představeny aktivity Fraunhoferovy společnosti ve vybraných oblastech. Akce bude zároveň platformou pro výměnu informací mezi zástupci českého i německého průmyslu a české vědecké komunity.

Hlavní témata workshopů budou:

  • Průmysl 4.0 a IT bezpečnost
  • Pokročilé materiály, mikrotechnologie, nanotechnologie a výzkum materiálů
  • Inovační management / spolupráce technických vysokých škol s průmyslem
  • Inovační řetězce, upscaling, konkurenceschopnost, downstream integration

Akce se zúčastní prominentní řečníci z oblasti vědy, průmyslu a státní správy, jak z České republiky, tak z Německa, jako například prezident Fraunhoferovy společnosti Prof. Reimund Neugebauer.

Více informací najdete v přiložené pozvánce.

Účast na akci je možná pouze po registraci zde.vloženo: 1.9.2016
Celý článek
Konference

Vize v automatizaci - Průmysl 4.0; 5. 10. 2016, Brno
Elektrotechnická asociace společně se Sdělovací technikou a Veletrhy Brno pořádá konferenci Vize v automatizaci - Průmysl 4.0, které je již tradičně součástí doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

O řízení průmyslových procesů v reálném čase se mluvilo už před padesáti lety. Reálná koncepce tzv. čtvrté průmyslové revoluce se však začíná fakticky prosazovat až po roce 2000. Předpokladem je rozvoj digitálních technologií pronikajících stále hlouběji do všech oblastí našeho života, širší technické komunitě však mnohdy chybí aktuální informace. Ve snaze podrobněji mapovat aktuální vývoj v oblasti kyber-fyzikálních systémů, Internetu věcí, Internetu služeb a digitální ekonomiky už tradičně pořádá Sdělovací technika spolu s Elektrotechnickou asociací ČR a společností Veletrhy Brno při příležitosti 58. Mezinárodního strojírenského veletrhu tradiční konferenci Vize v automatizaci – Průmysl 4.0. Odborným garantem a moderátorem panelu, kde budou zasvěceně diskutovat klíčoví představitelé výzkumu, vysokých škol i výrobních podniků, bude opět prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. z Ústavu automatizace a měřicí techniky VUT v Brně. Zveme širokou technickou veřejnost k aktivní účasti.

Bližší informace s přihlašovacím formulářem naleznete zde.


vloženo: 23.8.2016
Celý článek
Konference

<< Novější 1. stránka z 69 Starší >>