Русский English

JMÉNO: HESLO:<< Novější 1. stránka z 60 Starší >>

Výsledky aukce energií pro rok 2016

V pondělí 29. 6. 2015 se uskutečnil nákup elektřiny a zemního plynu na rok 2016.

Celkově jsme nakoupili za bezmála 10 milionů Kč, a to v této skladbě:

572 MWh elektřiny
nízkého napětí za 960 Kč/MWh, aukci vyhrál Centropol
6155 MWh elektřiny vysokého napětí za 947 Kč/MWh, aukci vyhrál Centropol

903 MWh plynu „maloodběru“ za 612 Kč/MWh, aukci vyhrála Pražská plynárenská
4740 MWh plynu „velkoodběru“ za 616 Kč/MWh , aukci vyhrála Pražská plynárenská

Jak aukce probíhala se můžete podívat v přiložených grafech vývoje příhozů. Kromě dobré ceny získali kupující i organizaci výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách a v neposlední řadě jsme jim tím ušetřili trochu času a energie s organizací nákupu.

V případě vašeho zájmu o zorganizování další aukce, prosím, kontaktujte sekretariát asociace. Bližší informace naleznete zde.vloženo: 30.6.2015
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

Inovační cena Českomoravské elektrotechnické asociace pro rok 2015 byla udělena

Českomoravská elektrotechnická asociace posílila tradici ad hoc udělování výročních cen asociace při různých významných příležitostech tím, že již druhým rokem v rámci samostatně vyhlášené soutěže s pevně stanovenými pravidly, hodnotí nezávislí odborníci, tentokrát pod vedením prof. Ing. Radimíra Vrby, CSc., ze Středoevropské-ho technologického institutu (CEITEC), nové výrobky a uděluje ve třech kategoriích inovační cenu asociace. Cílem této aktivity je ocenit ty výsledky tvůrčí práce, které nejlépe zhmotnily výsledky výzkumu a vývoje do inovace či inovačního produktu, především tím, že oceněný projekt se zjevnými vlastnostmi novostí je též konkurenceschopný na trhu.


Soutěžilo se ve třech kategoriích:
  • Energetika a strojírenství
  • Elektrotechnika a automatizace
  • Elektronika a ICT

V rámci těchto kategorií vyhlašovatelé nominovali do soutěže osm exponátů.

V kategorii energetika a strojírenství společnost MINERVA BOSKOVICE a.s. přihlásila novou řadu průmyslových šicích strojů 670/680. Je dobře si připomenout, že tato společnost již v minulém roce obdržela inovační cenu asociace za těžké průmyslové stroje, které v rámci vysoké konkurence uspívají a kde složitá mechatronická řešení jsou chráněna mnoha patenty.

ZPA SMART ENERGY a.s. přihlásila do soutěže elektroměry řady AMS65. Tyto elektroměry (jednofázové i třífázové) jsou moderní měřidla elektrické energie, která jsou vybavena řadou inovativních funkcí. Modulární struktura umožňuje osazení široké škály komunikačních rozhraní a specifických vstupů a výstupů. Oddělení měřícího a aplikačního jádra umožňuje implementovat širokou škálu funkcí bez vazby na certifikované oddělené měřící funkce. Aplikační část firmware lze vyměnit, měřící funkce nejsou aplikačními změnami jakkoliv zasaženy. I přes velké množství funkcí a variabilitu je elektroměr navržen tak, aby nízkou cenou dokázal konkurovat na globálním trhu.

Vítězem v kategorii energetika a strojírenství se stal výrobek, který přihlásila společnost TES VSETÍN a.s. Je to synchronní generátor s označením GSV1330M16U6,9 o výkonu 13 671 kVA, napětí 6 900V pro frekvence 60Hz, jeho výška je 6,2 m, průměr 3,6 m a hmotnost 65 tun. Tyto generátory již byly dodány vodní elektrárně u Harrisonova jezera v Kanadě a tvoří soustrojí s dvěma Peltonovými turbínami.  Při návrhu generátorů se vycházelo z dlouhodobých zkušeností návrhu podobných, ale podstatně menších strojů. Generátory byly dodány včetně všech nezbytných vybavení, jako je budící soustava, automatický regulátor napětí a stabilizátor síťového systému, tak aby splnili standardy BC Hydro, IEEE, a WECC požadavky. Finální zkoušky probíhaly na konci ledna 2015 za přítomnosti CSA Certification inspektora, oba dodané stroje prošly úspěšně. Pro firmu TES se jednalo o stroje s doposud největší kostrou, největší hmotností a největším výkonem, který kdy vyrobili. Pro zákazníka rozhodujícím faktorem při výběru dodavatele nebyla jenom příznivá cena, ale také ochota, přizpůsobivost a erudice pracovníků TES VSETÍN a.s.

Synchronní generátor GSV1330M16U6,9 Od TES Vsetín a.s.

Synchronní generátor GSV1330M16U6,9 Od TES Vsetín a.s.

Do kategorie Elektrotechnika a automatizace byly také nominovány tři výrobky.

Společnost ELEDUS s.r.o. přihlásila RTG přístroj SCIOX na kontrolu jakosti v elektrotechnice. Tento slouží pro rychlou a snadnou kontrolu jakosti nejen v elektrotechnice, ale i při montáži v dalších oborech. RTG snímek zobrazuje vady, které jsou optickými metodami nekontrolovatelné. Díky optimalizaci rozlišení výsledného snímku je cena přístroje velice příznivá i pro menší podniky. RTG přístroj SCIOX je určen například elektrotechnickým podnikům, které se zabývají vývojem a výrobou elektroniky. Pomocí RTG snímku mohou snadno provést kontrolu jakosti zapájení součástek, zejména pak součástek v BGA pouzdrech. Tyto součástky mají vývody po celé své spodní ploše, takže po připájení k plošnému spoji není možné provést kontrolu jakosti optickými metodami.

Společnost TESLA a.s. přihlásila do soutěže systém TERA pro měření a regulaci radonu v prostoru. TERA je bezdrátový systém a je napájen baterii 3,6 V. Není zapotřebí neustálé dobíjení radových sond vůči sondám elektretovým (např. přistroj elektretová dozimetrie), které se dobíjejí po měření často, což je i provozně a ekonomicky náročnější. Centrální jednotka díky architektuře měřicí stanice může vyhodnocovat až 16 měřených míst.

Vítězem v kategorii Elektrotechnika a automatizace se stal inovační produkt ČVUT Fakulty elektrotechnické. Je to "Inteligentní měřicí diagnostický systém pro určení provozního stavu vysokonapěťových elektrických strojů", jehož tvůrci jsou Doc. Ing. Josef Vedral, CSc. a Ing. Radek Sedláček, Ph.D. z katedry měření. Tento systém je tvořen měřičem částečných výbojů, kalibrátorem částečných výbojů a měřičem kapacity a ztrátového činitele. Systém umožňuje bezdemontážní diagnostiku stavu izolace vysokonapěťových elektrických strojů s cílem určení doby bezporuchového provozu. Systém byl vyvinut na základě přidělení grantu TAČR 02010311 Technologické agentury ČR, který byl řešen v letech 2012 až 2014 na katedře měření ČVUT - FEL v Praze ve spolupráci s firmou ORGREZ a.s. Tato bezdemontážní diagnostika stavu izolace vysokonapěťových elektrických strojů umožňuje stanovení odhadu reálné životnosti těchto strojů a s tím související zajištění bezporuchovosti výroby elektrické energie, což v praxi přináší značné provozní finanční úspory.

Exponát „Inteligentní měřicí diagnostický systém pro určení provozního stavu vysokonapěťových elektrických strojů“ od FEL ČVUT.


Program pro „Inteligentní měřicí diagnostický systém pro určení provozního stavu vysokonapěťových elektrických strojů“ od FEL ČVUT.

Do kategorie Elektronika a ICT přihlásila společnost ALMETO s.r.o. přenosné piezoelektrické tlačítko bez baterie a kabelu. Je to prvé tlačítko tohoto druhu na světě, které využívá malé množství energie vyvolané stlačením pro bezpečné zajištění požadovaných funkcí. Tomuto výrobku nelze upřít novost, ale podíl přihlašovatele je především na straně zajištění prodeje tohoto unikátního výrobku.

Vítězem v kategorii Elektronika a ICT se stal výrobek společnosti TESLA a.s. Komise vyhodnotila za inovační produkt vysokokapacitní radioreléovou stanici R4702, která je určená pro vytváření mobilních bezdrátových mikrovlnných směrových spojů typu bod - bod s obousměrnou přenosovou kapacitou dat až 320 Mbit/s. Konstrukce zařízení je určena pro nasazení v klimaticky náročných podmínkách pro potřeby komunikace ozbrojených složek v harmonizovaném kmitočtovém pásmu 4,4 - 5 GHz (NATO IV). Vysoký výstupní výkon a široký rozsah softwarově nastavitelných parametrů (modulace QPSK ÷ 256 QAM, šířka pásma kanálu 7 MHz ÷ 56 MHz) umožňují komunikaci na vzdálenost až 90 km. Základními datovými provozy je gigabitový ethernet a rozhraní E1. Podporuje moderní přenosové bezpečnostní algoritmy APC, ACM, FEC.  Tato stanice právem poutala pozornost i na, v době hodnocení soutěže, souběžně probíhajícím Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET.

Vysokokapacitní radioreléová stanice R4702 od TESLA a.s.

Vysokokapacitní radioreléová stanice R4702 od TESLA a.s.


Nutno též připomenout, že soutěž proběhla za mediální podpory časopisů AZ Elektro, Automa, Elektro a Sdělovací technika, na jejichž stránkách budou podrobnější informace o oceněných inovačních produktech.


vloženo: 16.6.2015
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

Pozvánka na veletrh SEMICON Europa 2015

od 6. do 8. října 2015 se na drážďanském výstavišti koná nejvýznamnější evropský veletrh polovodičových výrobků, materiálů a souvisejících služeb - SEMICON Europa 2015. 

Na základě nové dlouhodobé strategie se veletrh v tomto roce vrací z francouzského Grenoblu zpět do Německa. V budoucnu se tak bude SEMICON Europa střídavě konat v Grenoblu a v Drážďanech, tedy dvou největších evropských clusterech pro mikroelektroniku.

Díky podpoře řady veřejných i soukromých subjektů z celé Evropy umožňuje nová strategie vystavovatelům poznat a oslovit nové publikum a nové obchodní partnery. Kromě toho je možné plně těžit ze širokého zastoupení nejsilnějších mikroelektronických clusterů Evropy. Ani Vy byste při této události neměli chybět, protože

  1. SEMICON Europa je místem, kde můžete vidět vedoucí společnosti, technologie a osobnosti, kteří utvářejí budoucnost vývoje a výroby v oblasti mikro- a nanoelektroniky;
  2. Vystavovatelé na SEMICON Europa jsou dodavateli a partnery vedoucích evropských mikroelektronických společností;
  3. Od křemíku po systémy a vše mezitím a okolo, SEMICON Europa prezentuje nejznámější a nejvýznamnější jména výroby mikroelektroniky;
  4. Nejnovější trendy nabízí nejen veletrh, ale i četné konference, ze kterých si každý může vytvořit individuální program odpovídající jeho zájmům.

Aby byla Vaše návštěva SEMICON Europa co nejpříjemnější a nejprospěšnější, připravilo pro Vás pořádající sdružení SEMI Europe speciální návštěvnický program s řadou výhod:

-          Vstup na veletrh zdarma

-          Individuálně přizpůsobené vedené prohlídky po výstavišti SEMICON Europa (založené na Vaší oblasti zájmu)

-          Předem domluvené schůzky s vybranými vystavovateli nebo zástupci zájmových skupin

-          15% sleva na vybrané konference (pro prvních pět přihlášených z asociace ElA)

Abyste mohli využít těchto výhod, zaregistrujte se prosím v Ticket-shopu na uvedené internetové adrese: http://semiconeuropa.org/Register. Během registrace vložíte Vám přidělený osobní kód 3tJ4y, abyste následně obdrželi bezplatnou vstupenku na veletrh. (Upozornění: registrace je možná až od 8. června 2015.).

Více informací o vleetrhu naleznete zde.
vloženo: 8.6.2015
Celý článek
Veletrhy

Pozvánka na Konzultační dny s ekonomickými diplomaty
Dovolujeme si Vás oslovit s pozváním na Konzultační dny s ekonomickými diplomaty (čeští ekonomičtí diplomaté a  ředitelé zahraničních zastoupení MPO/CzechTrade).

Toto setkání se bude konat 24. - 25. 6. 2015 v Designhotelu ELEFANT, Na Florenci 29, Praha. (Takže ne na Vyšehradě jako vždycky)

V případě zájmu se registrujte vyplněním elektronického formuláře zde.  
 
Úspěšná registrace Vám bude potvrzena automatickým e-mailem. Uzávěrka přihlášek je  17. 6. 2015.

Více informací o této akci naleznete zde.


vloženo: 2.6.2015
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

Tchaj-wan: Váš světový zdroj spojovacích materiálů

Zveme vás na konferenci, kde se můžete dozvědět více o tchajwanském průmyslu, a umožní Vám navázat bližší obchodní vztahy s tchajwanskými dodavateli.

Konference se bude konat 11. Června 2015 od 10:00 v Hotelu Hilton (V Celnici 7, Praha).

Bližší informací naleznete zde.

V případě Vašeho zájmu prosím o zaslání vyplněné přihlášky emailem na adresu: ecoasist1@teco.cz (pí. Barbora Platzerová) nebo ecoasist2@teco.cz (pí. I-Lan Hrouzková) nejpozději do 31. května 2015.

Ladislav Sojka


vloženo: 28.5.2015
Celý článek
Konference

<< Novější 1. stránka z 60 Starší >>