Русский English

JMÉNO: HESLO:<< Novější 1. stránka z 55 Starší >>

Asociace ElA udělila záštitu studentské konferenci Excel@FIT


Českomoravská elektrotechnická asociace udělila záštitu studentské konferenci inovací, technologií a vědy v IT s názvem Excel@FIT, kterou pořádá Fakulta informačních technologií VUT v Brně. Konference si klade za cíl prezentovat zajímavé nápady, technická řešení a odborné výsledky studentů v oblasti informačních technologií a nabídnout možnost setkávání studentů, výzkumníků a odborníků z průmyslu a sdílení myšlenek a zkušeností.

V rámci konference prezentují studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Fakulty informačních technologií výsledky své tvůrčí práce. Prezentace studentů probíhají veřejně, a to jak formou ústní prezentace v hlavním sále, tak formou přehlídky plakátů a demonstrátorů v prostorách konference. Máte tak možnost seznámit se s výzkumem a vývojem fakulty.

Aktivní účast firem na konferenci Excel@FIT je důležitou součástí této akce. Prostor pro prezentace firem je připraven v několika formách a je vyhrazen pro ty, jenž se rozhodnou konferenci sponzorovat:

  • prezentace formou stánků ve vestibulu budovy, v níž bude soutěžní konference probíhat,
  • možnost publikovat v elektronickém sborníku konference vlastní propagační list,
  • možnost podílet se na výběru nejlepších prací z pohledu inovačního a obchodního potenciálu,
  • uvedení loga sponzorujících firem v elektronickém sborníku soutěžních prací, na internetových stránkách soutěže a v tiskových zprávách.

V případě zájmu o účast a prezentaci Vaší firmy na konferenci Excel@FIT, kontaktujte prosím doc. Jitku Kreslíkovou (e-mail: kreslika@fit.vutbr.cz; +420 541 141 260).

Bližší informace naleznete zde.

Ladislav Sojkavloženo: 15.12.2014
Celý článek
Konference

Reportáž z Valné hromady asociace ElA v Třeboni
Vážení členové,

zasíláme vám video reportáž z Valné hromady asociace, která se konala 13. - 14. 11. 2014 v Třeboni.


Ladislav Sojka


vloženo: 2.12.2014
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

CzechTrade v Santiagu de Chile nabízí služby českým exportérům

Nová zahraniční kancelář agentury CzechTrade zahájila v listopadu t. r. svoji činnost v Las Condes, prestižní čtvrti Santiaga de Chile. Chilská ekonomika se sice řadí mezi země s mimořádně tvrdým konkurenčním prostředím, zároveň však také mezi nejrozvinutější a nejotevřenější z celé Latinské Ameriky, bez jakýchkoliv restrikcí či dovozních omezení ze strany státu. Tato země je pro zahraniční vývozce a investory mimořádně zajímavá také díky neobvykle nízkému stupni korupce, bourající tak všeobecně zažité klišé o latinskoamerickém prostředí. Stabilita ekonomická, politická i sociální jsou dobrou základnou pro navázání dlouhodobých obchodních vztahů s partnery v této zemi. Struktura chilské ekonomiky, v níž klíčovou roli vedle služeb hraje těžba a zpracování nerostů, zemědělská produkce a rybolov včetně navazujícího potravinářského průmyslu, produkce dřeva a jeho zpracování, je dobrou příležitostí pro české vývozce hledající nová odbytiště. Rovněž řešení dvou nejpalčivějších problémů země, kterými jsou nedostatek energie a vody, si v nejbližších letech vyžádá značné investice. „Úkolem naší kanceláře je pomoci zmapovat možnosti pro české exportéry v zemi, nalézt a doporučit vhodné kontakty, pomoci s prezentací firem na veletrzích a výstavách, zorganizovat jednání v teritoriu a v případě zájmu i doprovodit na jednání a třeba poskytnout i tlumočnické služby. Není pro nás nezajímavá česká firma – ať velká či malá, asistenční službu umíme ušít na míru dle konkrétních potřeb i možností českého exportéra. Zájemci o toto teritorium a naše služby se mohou s důvěrou na nás obrátit“ uvádí Josef Kunický, ředitel této nově otevřené kanceláře.

Kontakt: CzechTrade, Av. Apoquindo 4700, Piso 11, Las Condes, Santiago de Chile, josef.kunicky@czechtrade.cz, tel: +56-2-2434 1852, mobil: +56-9-7440 9464.

Další informace naleznete zde.

Vložil: Ladislav Sojkavloženo: 27.11.2014
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

České energetické a elektrotechnické firmy se představily na veletrhu Power Kazachstán
Ve dnech 28. - 30. 10. 2014 se v rámci programu českých oficiálních účastí představilo 12 českých firem na veletrhu Power Kazachstán. Společná národní expozice zabírající plochu 100 m2 se uskutečnila za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Oficiální expozice ČR na veletrhu Power Kazachstán

Česká oficiální účast na veletrhu Power Kazachstán byla organizována již po několikáté. Úroveň veletrhu proto umějí firmy velice dobře posoudit. "Vnímáme rostoucí trend výstavy, hlavně v oblasti vystavovatelů. Velmi výrazná je účast Polska a Německa. A je to logické, protože Kazachstán je teritorium, které je příznivé díky široké a rozvinuté energetice. Intenzivně probíhá obnova energetických zařízení, budují se nové elektrárny i sítě. Příležitostí je i rozvoj infrastruktury, např. železnice," shrnul viceprezident Českomoravské elektrotechnické asociace František Hýbner.

Projev viceprezidenta Českomoravské elektrotechnické asociace Františka Hýbnera při oficiálním zahájení veletrhu

Jeho slova potvrzuje Jan Slavík, ředitel marketingu a obchodu východní Evropy ZPA Smart Energy, největšího českého výrobce elektroměrů, hromadného dálkového ovládání a moderních měřících systémů: "Veletrh je letos větší, minimálně v oblasti vystavovatelů a plochy. Jezdíme sem pravidelně, protože vnímáme možnosti kazašského trhu, celou řadu investic a příležitosti v oblasti infrastruktury," uvedl.

Velmi pozitivně o perspektivách kazašského trhu hovoří také firmy, které byly letos na veletrhu poprvé. Jednou z těchto firem je MPOWER Engineering, která se kromě zajišťování obchodu zabývá i vývojem a konstrukcí průmyslových armatur, koordinací výroby a poskytováním komplexních inženýringových služeb českým i zahraničním zákazníkům pro klasickou a jadernou energetiku. "Kazachstán je velice perspektivní země, rozhodně se vyplatí sem jet dělat business. Zemi znám, mám ji procestovanou, velice se mi líbí státem nastavené datové podmínky pro business. Vláda zde dává obchodu maximální podporu," řekl člen představenstva této společnosti Július Aszalay.

Nejen veletrh, ale i podporu ministerstva oceňuje Václav Krčmář, regionální exportní manažer OEZ, tradičního výrobce jistících a spínacích přístrojů nízkého napětí: "Jsem úžasně spokojený, za velmi příznivých ekonomických podmínek máme k dispozici důstojné místo pro jednání. Ukážeme se, že jsme na trhu, můžeme osobně a systematicky pracovat s našimi kontakty."

Delegace významných návštěvníků veletrhu na návštěvě české expozice

"Je to takový malý brněnský Ampér. Má to tu potenciál, velmi rádi bychom se zúčastnili příště,"přidávají se Milan Smékal a Vlastimil Stibor ze společnosti Elexim, která se specializuje především na dodávky širokého sortimentu elektropřístrojů NN a VN, řídicí a regulační techniky, transformátorů, diesel generátorů a komplexních celků rozvoden nízkého, středního a vysokého napětí.

Praktický obchodní význam veletrhu vyzdvihl Dmytro Ashykhmin, sales engineer ze společnosti Hydroma dodávající komplexní řešení v dodávkách hydraulických komponent, hydraulické systémy, agregáty, filtrační stanice, hydrogenerátory, hydromotory a převodovky: "Tento veletrh a vůbec Kazachstán jsou pro nás velmi zajímavé. Díky kontaktům, které jsme získali minulý rok, jsme se zde v Kazachstánu dostali do velkého tendru na vodní elektrárnu LEPSY."

Kromě výše uvedených českých firem se v rámci účasti představily i další společnosti:

  • BV elektronik — vývoj, výroba a prodej transformátorů, tlumivek a dalších typů vinutých dílů,
  • ČKD GROUP — dodavatel investičních celků a funkčních technologických uzlů v segmentech energetika, plyn a ropa, ekologie a infrastruktura,
  • ETD Transformátory — jedinečný výrobce a konstruktér řadových i speciálních výkonových transformátorů, tlumivek a reaktorů s vlastním know—how, komplexní technologií a speciálním zkušebním zařízením v regionu střední Evropy,
  • KPB INTRA — vývoj, výroba a prodej přístrojových transformátorů proudu a napětí pro vnitřní i venkovní použití, vývoj, výroba a prodej napěťových a proudových zdrojů a speciálních transformátorů,
  • SIGMA GROUP — tradiční český výrobce odstředivých čerpadel pro průmyslové aplikace v energetice, petrochemii a vodním hospodářství,
  • SDIC — Sdružení dodavatelů investičních celků, které zajišťuje marketing a podporu obchodní činnosti firmám AF POWER agency, FANS, KOVOFINIŠ, SIGMA GROUP, PSG — International, Rail Cargo Logistics, JSP, KERAMOPROJEKT TRENČÍN, ZVVZ—Enven Engineering, ZVU POTEZ.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ladislav Sojka


vloženo: 21.11.2014
Celý článek
Veletrhy

Pozvánka na XI. ročník konference ERU 2014

Ve dnech 27. – 28. 11. 2014 se již tradičně v hotelu SANTON koná XI. ročník konference „Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích“ ERU 2014. Konference se koná pod záštitou Českomoravské elektrotechnické asociace. V přiložených souborech najdete přihláškuprogram. Další informace naleznete na webových stránkách konference.

Pokud máte zájem o účast na konferenci, vyplněnou přihlášku zašlete prosím buď poštou, nebo e-mailem na adresu organizačního garanta paní Evě Špačkové podle instrukcí obsažených v programu.

Ladislav Sojka


vloženo: 23.10.2014
Celý článek
Konference

<< Novější 1. stránka z 55 Starší >>