Русский English

JMÉNO: HESLO:<< Novější 1. stránka z 56 Starší >>

Českomoravská elektrotechnická asociace je partnerem Roku průmyslu a technického vzdělávání
                             

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizuje projekt Rok průmyslu a technického vzdělávání, který má zvýšit zájem veřejnosti o průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století. Měl by přispět k prosazení koncepčních a systémových změn v oblasti vzdělávání a povzbudit zájem škol i firem o spolupráci a přiblížit dobré příklady z praxe.

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je celoroční kampaň složená z řady aktivit a různých akcí, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR. Tím je disproporce mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po mnoha desítkách tisíc technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací systém zaměstnavatelům nenabízí.

Českomoravská elektrotechnická asociace a její členové do tohoto projektu přispějí těmito aktivitami:

Studentské autobusy

Autobus naplníme studenty a vyvezeme je na odborný veletrh. Na místě je čeká guided tour po veletrhu, firmy jsou připravené na jejich přijetí. Studentům rozdáváme drobné dárky a zejména nabídky práce, brigád, stáží a zadání diplomek/bakalářek. Více informací například zde.

Letní počítačová škola pro dívky

Dlouhodobě podporujeme aktivitu VUT FIT, Letní počítačovou školu pro dívky. Název zcela jasně vystihuje, o co se jedná: osmačky a deváťačky, ale i středoškolačky. Holky se naučí nebát techniky, programování a stráví část prázdnin užitečně. Podrobné informace zde.

Bedny pro fyzikáře

Asociace spolupracuje s Nadací Depositum Bonum a v rámci jejího projektu „Elixír do škol“ budeme my a naši členové přispívat pomůckami do jednotlivých učebních sad. Podrobné informace zde.

Inovační cena

Pro ocenění inovativních řešení a podporu marketingových aktivit Českomoravská elektrotechnická asociace vyhlašuje soutěž o Výroční cenu ElA za inovační produkt či službu. Soutěž je otevřena pouze členským společnostem a je zdarma. Vítěz, popřípadě vítězové, získají ocenění a mediální prostor od partnerů soutěže. Více informací zde.

Budete-li chtít do tohoto projektu přispět vlastní aktivitou, kontaktujte prosím sekretariát asociace.

Ladislav Sojkavloženo: 28.1.2015
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

České firmy se intenzivně připravují na veletrh Middle East Electricity v Dubaji

2. 3. 2015 se otevřou brány výstaviště nejen pro již 40. ročník veletrhů MEE. Veletrh patří k největším akcím v oboru a to především díky silné internacionalizaci akce. Tradičně se jej účastní velká jména - Cummins Power Generation, Al Fanar, FAMCO, Rittal, Larsen & Toubro Limited, DUCAB, Hyundai and Panasonic. V r. 2014 se účastnilo 22 oficiálních účastí – národní pavilony z Argentiny, Rakouska, Canady, Číny, Finska, Francie, Německa, Maďarska, Indie, Itálie, Malajsie, Jižní Koree, Qataru, Rumunska, Saudské Arábie, Slovinska, Španělska, Švýcarska, Tchai-wanu, Turecka, Velké Británie a USA.

Součástí veletrhu bude i třetí ročník Green Energy Conference konané v partnerství s  Dubai Municipality and Environmental Centre  for Arab Towns.

Další souběžnou akcí je již třetí ročník Solar Middle East.

Výstava se koná pod patronací Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA), Dubai Municipality, Emirates Green Building Council, Society of Engineers-UAE, Environmental Center for Arab Towns, Clean Energy Business Council and Energy Institute Middle East.

Energetický průmysl provází v této oblasti bezprecedentní růst s investicemi v hodnotě 283 mld. USD, které budou do sektoru investovány v následujících 4 letech.

Tentokrát u toho nebudou chybět ani čeští vystavovatelé, kteří se poprvé účastní za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu formou české oficiální účasti. Na 72 m2 se představí Českomoravská elektrotechnická asociace a dalších 7 firem. Dle Jana Prokše z Českomoravské elektrotechnické asociace: „Účast na veletrhu je naprosto logickým vyústěním snahy českých elektrotechniků hledat nové exportní příležitosti. Stále se nelepšící situace v Rusku (zejména propad rublu) nás nutí hledat jiná odbytová teritoria, Dubai vnímáme jako bránu na blízký východ. Získat si důvěru místních společností a navázat s nimi dobré obchodní vztahy samozřejmě není otázka jedné účasti na veletrhu, budeme se sem vracet pravidelně. Jsme proto rádi, že nám s účastí pomáhá MPO, díky tomu je akce prestižnější a daří se nám tak získat nejen více mediálního prostoru, ale zejména pozornosti potenciálních partnerů (ať privátních nebo veřejných, například lokálních municipalit)“

Společnou účast si firmy pochvalují. Jak říká Marek Šín z firmy  ORBIT MERRET: Zastřešení výstavy MPO z ní činí prestižní událost a jsme rádi, že se můžeme pod křídly MPO zúčastnit.”.

To ostatně potvrzuje i Jiří Holoubek z firmy ELCOM: „Podporu našich exportních aktivit ze strany MPO velmi vítáme a vážíme si jí. Je pro nás důležité, že můžeme na společném prostoru vystavovat spolu s dalšími českými elektrotechnickými firmami. Nezanedbatelná je i stránka finanční“ A současně odpovídá i na otázku, proč zrovna tento veletrh: „Přestože měl ELCOM první zakázky v UAE už roku 1999 (pro výrobnu balené vody MASAFI a dubajskou radnici), tak cílené aktivity společnosti ELCOM, a. s. ve Spojených arabských emirátech se datují od roku 2004, kdy se naskytla možnost kapitálově přistoupit k dalším dvěma českým firmám do již založené lokální společnosti v Abu Dhabi. Hlavním těžištěm naší práce na tomto trhu jsou projekty z oblasti Virtuální instrumentace, Power Quality a v poslední době i kooperací při inspekčních činnostech na elektrozařízení v petrochemickém průmyslu. Na veletrhu bychom chtěli prezentovat celé portfolio činností společnosti ELCOM, a. s. s důrazem na oblasti, ve kterých lze využít synergie těsné spolupráce s lokálními firmami, ať už inženýrskými či montážními.

Oproti této, již zavedené firmě jsou očekávání firmy ORBIT MERRET odlišná: Teritorium je firmě ORBIT MERRET známé částečně. Máme dlouholeté kontakty s přední kuvajtskou kontraktorskou firmou a několik let jsme měli i živou spolupráci s dubajskou firmou, do doby než ukončila svou činnost. Teritorium má nepopiratelně svůj potenciál, nicméně hlavní důvod proč na MEE jedeme je to, že Dubaj je vstupní branou východních trhů na trhy západní a naopak, je místo kde se potkává západ s východem. Očekávám, že se budu moci osobně setkat s kontakty z oblasti zálivu a (doufejme) že naše výrobky zaujmou profesionální návštěvníky a účast na výstavě tedy položí základy nové spolupráce.  Prezentovat budeme výrobky, které vyvíjíme, vyrábíme  a prodáváme. Jedná se o měřicí přístroje, převodníky signálu, bargrafy, programovatelné logické kontrolery, velkoplošné displeje a modulární bezpapírový zapisovač, který právě dokončujeme.  Naše výrobky jsou určeny především pro průmyslovou automatizaci a pro energetiku.“

Zakladatel a současně majitel firmy Bohemia Müller pan Karel Müller má s trhem na Středním východě letité zkušenosti už z dob před rokem 1989. Jak říká: „Je to trh velice komplikovaný, často založený na absolutní důvěře zahraničního a lokálního partnera. V účasti na tomto veletrhu vidím možnost obnovení starších a zejména navázání nových kontaktů, které nově konsolidované firmě Bohemia Müller umožní expanzi jejích aktivit i do těchto oblastí.“

Česká oficiální účast probíhá pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské elektrotechnické asociace, která sdružuje na 60 právnických i fyzických osob elektronického a elektrotechnického průmyslu a též subjekty, které mají s elektrotechnickým průmyslem společné zájmy. Dále se představí tyto společnosti:

Bohemia Müller - projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení, dodávky a montáže rozvodných zařízení všech napěťových úrovní pro energetiku i průmysl, dodávky a montáže důlní technologie, vytváření SW aplikací a najíždění energetických technologii.

ELCOM – vývoj a výroba speciálních zdrojů na bázi výkonové elektroniky, zařízení pro analýzu, monitoring a zlepšování kvality elektřiny, regulované pohony velkých výkonů pro petrochemický průmysl, vývoj a dodávky zařízení pro testování od mezioperačních testerů až po rozsáhlé zkušebny elektrických zařízení, vývoj a dodávky kompenzačních zařízení všech napěťových hladin.

ELKO EP - český výrobce elektronických přístrojů, bezdrátových systémů a inteligentní elektroinstalace. (členská společnost elektrotechnické asociace)

MEATEST - nabízí měřicí přístroje, regulační techniku, kalibrační přístroje a další produkty, kterými je mj. prováděna průmyslová automatizace.

OEZ - tradiční výrobce jisticích a spínacích přístrojů nízkého napětí

ORBIT MERRET - Vývoj, výroba, prodej a servis digitálních panelových měřicích přístrojů i převodníků.

SALTEK TRADE - Výroba přepěťových ochran pro datové, telekomunikační, počítačové a napájecí sítě a vedení.

Kromě firem MEATEST a ORBIT MERRET jsou ostatní vystavující členy Českomoravské  elektrotechnické asociace.


vloženo: 21.1.2015
Celý článek
Veletrhy

Asociace ElA udělila záštitu studentské konferenci Excel@FIT


Českomoravská elektrotechnická asociace udělila záštitu studentské konferenci inovací, technologií a vědy v IT s názvem Excel@FIT, kterou pořádá Fakulta informačních technologií VUT v Brně. Konference si klade za cíl prezentovat zajímavé nápady, technická řešení a odborné výsledky studentů v oblasti informačních technologií a nabídnout možnost setkávání studentů, výzkumníků a odborníků z průmyslu a sdílení myšlenek a zkušeností.

V rámci konference prezentují studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Fakulty informačních technologií výsledky své tvůrčí práce. Prezentace studentů probíhají veřejně, a to jak formou ústní prezentace v hlavním sále, tak formou přehlídky plakátů a demonstrátorů v prostorách konference. Máte tak možnost seznámit se s výzkumem a vývojem fakulty.

Aktivní účast firem na konferenci Excel@FIT je důležitou součástí této akce. Prostor pro prezentace firem je připraven v několika formách a je vyhrazen pro ty, jenž se rozhodnou konferenci sponzorovat:

  • prezentace formou stánků ve vestibulu budovy, v níž bude soutěžní konference probíhat,
  • možnost publikovat v elektronickém sborníku konference vlastní propagační list,
  • možnost podílet se na výběru nejlepších prací z pohledu inovačního a obchodního potenciálu,
  • uvedení loga sponzorujících firem v elektronickém sborníku soutěžních prací, na internetových stránkách soutěže a v tiskových zprávách.

V případě zájmu o účast a prezentaci Vaší firmy na konferenci Excel@FIT, kontaktujte prosím doc. Jitku Kreslíkovou (e-mail: kreslika@fit.vutbr.cz; +420 541 141 260).

Bližší informace naleznete zde.

Ladislav Sojkavloženo: 15.12.2014
Celý článek
Konference

Reportáž z Valné hromady asociace ElA v Třeboni
Vážení členové,

zasíláme vám video reportáž z Valné hromady asociace, která se konala 13. - 14. 11. 2014 v Třeboni.


Ladislav Sojka


vloženo: 2.12.2014
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

CzechTrade v Santiagu de Chile nabízí služby českým exportérům

Nová zahraniční kancelář agentury CzechTrade zahájila v listopadu t. r. svoji činnost v Las Condes, prestižní čtvrti Santiaga de Chile. Chilská ekonomika se sice řadí mezi země s mimořádně tvrdým konkurenčním prostředím, zároveň však také mezi nejrozvinutější a nejotevřenější z celé Latinské Ameriky, bez jakýchkoliv restrikcí či dovozních omezení ze strany státu. Tato země je pro zahraniční vývozce a investory mimořádně zajímavá také díky neobvykle nízkému stupni korupce, bourající tak všeobecně zažité klišé o latinskoamerickém prostředí. Stabilita ekonomická, politická i sociální jsou dobrou základnou pro navázání dlouhodobých obchodních vztahů s partnery v této zemi. Struktura chilské ekonomiky, v níž klíčovou roli vedle služeb hraje těžba a zpracování nerostů, zemědělská produkce a rybolov včetně navazujícího potravinářského průmyslu, produkce dřeva a jeho zpracování, je dobrou příležitostí pro české vývozce hledající nová odbytiště. Rovněž řešení dvou nejpalčivějších problémů země, kterými jsou nedostatek energie a vody, si v nejbližších letech vyžádá značné investice. „Úkolem naší kanceláře je pomoci zmapovat možnosti pro české exportéry v zemi, nalézt a doporučit vhodné kontakty, pomoci s prezentací firem na veletrzích a výstavách, zorganizovat jednání v teritoriu a v případě zájmu i doprovodit na jednání a třeba poskytnout i tlumočnické služby. Není pro nás nezajímavá česká firma – ať velká či malá, asistenční službu umíme ušít na míru dle konkrétních potřeb i možností českého exportéra. Zájemci o toto teritorium a naše služby se mohou s důvěrou na nás obrátit“ uvádí Josef Kunický, ředitel této nově otevřené kanceláře.

Kontakt: CzechTrade, Av. Apoquindo 4700, Piso 11, Las Condes, Santiago de Chile, josef.kunicky@czechtrade.cz, tel: +56-2-2434 1852, mobil: +56-9-7440 9464.

Další informace naleznete zde.

Vložil: Ladislav Sojkavloženo: 27.11.2014
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

<< Novější 1. stránka z 56 Starší >>