Русский English

JMÉNO: HESLO:<< Novější 1. stránka z 67 Starší >>

České firmy naplnily svoje očekávání na veletrhu Energetika a Elektrotechnika v Petrohradu.
Ve dnech 17. - 20. 5. 2016 se v ruském Petrohradě konal veletrh Energetika i Elektrotechnika, který přilákal téměř 200 vystavovatelů, zabývajících se produkcí, spotřebou a distribucí elektrické energie a  tepla. Své expozice na veletrhu představily společnosti z celkem 12 zemí, konkrétně pak z Ruska, České republiky, Polska, Číny, Indonésie, Německa, Itálie, Estonska, Kazachstánu. Lucemburska, Běloruska, USA a Finska.

Veletrh, který se pořádá již od roku 1993, se letos konal již podruhé v nových, velkoryse řešených, prostorách výstaviště EXPOFORUM. Letošní česká oficiální účast s podporou MPO navázala na tradici menších účastí organizovaných agenturou CzechTrade. Letošního ročníku se formou společné expozice s rozlohou 110m2 zúčastnila Elektrotechnická asociace ČR a dalších 9 subjektů, konkrétně firmy ATAS elektromotory Náchod a.s., COMET System, s.r.o., EXMONT-Energo a.s., Kabelovna Kabex, a.s., KMB systems, s.r.o., KOPOS KOLÍN a.s., OEZ s.r.o., VYRTYCH a.s. a ZEZ SILKO s.r.o.

Výrazné zastoupení českých firem odstartovalo vystoupení pana generálního konzula Karla Kühnla v rámci oficiálního zahájení a diskuze během následného semináře a workshopu.

Účast pana generálního konzula i místokonzula Michala Gelbiče a jejich připravenost nabídnout konkrétní pomoc ocenila řada společností. Jak uvedl Josef Bílek, ředitel marketingu EXMONT-Energo: „Za jedno z nejpřínosnějších setkání na veletrhu považuji diskuzi s představiteli generálního konzulátu. Vzhledem k současné situaci na trhu je pro prodej našich výrobků u velkých zakázek nezbytná politická podpora. S panem konzulem jsme si domluvili konkrétní postup i harmonogram na jednom z našich projektů.

I přes nepříjemnou situaci na trhu, kterou velmi dobře charakterizuje také výrok Oleny Žáčkové, managera exportu firmy VYRTYCH: Naše produkty velmi prodražuje současný kurz rublu. Stejně tak je i velmi patrný politický tlak na omezení importovaných výrobků, což ostatně dokazují i reklamní slogany „Náhrada importovaných produktů“ na řadě stánků, vidí všechny firmy potenciál a další příležitost na ruském trhu.

K tomuto tématu se vyjádřil i Jan Prokš, ředitel Elektrotechnické asociace ČR: „I přes současné problémy vnímáme Rusko jako naprosto klíčový trh pro naše firmy. Petrohrad jsme navrhli pro českou oficiální účast na základě požadavků celé řady našich členů, jsme velmi rádi, že Energetika i Elektrotechnika byla ze strany MPO podpořena. Vše nasvědčuje tomu, že to bylo správné  rozhodnutí.“

Firmy obecně velmi ocenily oficiální podporu MPO. Společné, velmi viditelné vystoupení pod výraznou značkou České republiky, a podporu oficiálních představitelů považují v Rusku za nezbytné a řada z nich plánuje opět svoji účast.

Jiří Lamprecht, ředitel exportu Kabelovny KABEX, k tomu uvádí: „Trh známe, a kromě řady osobních setkání, je jedním z našich cílů i propagace našich výrobků a společnosti. Díky oficiální účasti, a tím i zastřešení Českou republikou, a účasti zástupců konzulátu a CzechTrade, byla naše účast velmi výrazná. Co velmi oceňujeme je celková organizace a doprovodný program, zahrnující zviditelnění před veletrhem – články v novinách i v jeho průběhu – rozhovory s novináři a jejich uveřejnění, přítomnost zástupců konzulátu a CzechTrade.“

Jeho prohlášení doplnil i Josef Šimon, vedoucí marketingu ATAS elektromotory Náchod: „Veletrh byl velmi dobře připravený, organizační podpora našich jednání byla výborná, a stejně tak nás podpořil a pomohl nám i doprovodný program.“ A jedním dechem dodává: „A pro nás je i velmi zajímavé navázání řady  nových vztahů mezi vystavujícími českými  firmami.“

Ve stejném duchu jeho slova potvrdil i Stanislav Vítek, manažer exportu OEZ:

„Velmi se nám zde líbilo. V návaznosti na interní změny jsme mohli osobně podpořit naši distribuční síť. Oceňujeme organizační podporu a velmi pozitivně hodnotíme i  společenský večer, který podpořil vztahy mezi firmami a umožnil pokračování rozhovorů se zákazníky v příjemném prostředí a neformálním duchu.“

Všichni vystavovatelé pozitivně hodnotili i samotný veletrh. Celá řada z nich se tu potkala se svými distributory, firma Comet zahájila rozhovory s potenciálním distributorem a oceněn byl také celkový průběh akce.vloženo: 26.5.2016
Celý článek
Veletrhy

Tisková zpráva: Inovační cena ElA pro rok 2016 byla udělena
Elektrotechnická asociace České republiky již tradičně udělila Inovační cenu pro letošní rok. Udělením ceny jsou hodnoceny ty výsledky tvůrčí práce, které nejlépe zhmotnily výsledky výzkumu a vývoje do inovace či inovačního produktu.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo při jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR dne 12. května v Lednici.

Vítězem v kategorii Elektrotechnika a automatizace se stal výrobek společnosti TES VSETÍN a.s.

Oceněným výrobkem je zařízení určené k tepelnému krimpování vývodů (drátů) do kabelových ok statorů nebo propojek s označením HOT CRIMPING. Velkou výhodou zařízení je vysoký výkon krimpovací soustavy. Díky němu je dosaženo velmi krátkých procesních časů, které nemůže nabídnout žádný běžný konkurenční produkt na trhu. Ve srovnání s ručním prováděním spoje se celkový čas krimpování zkrátí přibližně o 20 minut v závislosti na počtu paralelních vodičů v cívce. Vzhledem ke krátkému času krimpování nedochází k tepelnému ovlivnění izolací kabelových vývodů a k jejich poškozování. Výjimečnost tohoto stroje spočívá také v jeho schopnosti natáčet celou krimpovací hlavu ve vodorovné ose v rozsahu 90°. To nachází uplatnění zejména při nedostatku místa nebo u velkých statorů s omezenou možností manipulace. Krimpovací hlava dokáže v horizontální rovině najíždět na ideální pozici svaru v rozsahu cca 300 mm. Stroj navíc umožňuje krimpování Cu a Al vodičů a je schopen pracovat s kabelovými elementy, které mohou mít až 100 mm2 v průřezu. Zařízení automaticky provádí kontrolu výšky oka před i po krimpování, čímž je zaručena 100% kontrola kvality spoje. Nabízena je i varianta se systémem umožňujícím kompletní vyhodnocování všech důležitých parametrů v průběhu krimpovacího procesu. Celý stroj pracuje v poloautomatickém režimu a je obsluhován jedním zaškoleným pracovníkem.


Předávání inovační ceny Elektrotechnické asociace společnosti TES VSETÍN a.s., zleva: Jiří Holoubek (ElA), Radomil Doležal (CzechTrade), Michal Staněk (TES VSETÍN), Mojmír Hampl (ČNB), Jan Prokš (ElA).

Zařízení k tepelnému krimpování vývodů HOT CRIMPING od TES VSETÍN a.s.

Vítězem v kategorii Elektronika a ICT se stal inovační produkt společnosti UniControls, a.s.

Oceněným produktem komplexní informační, rezervační a diagnostický systém vhodný pro všechny typy osobní dopravy od městských až po dálkové spoje pod názvem UNITRACK PIREDI. Tento systém splňuje požadavky definované ve vyhlášce UIC 176, CR LOC&PAS TSI (Konvenční lokomotivy a osobní vozy), a PRM TSI (Osoby se sníženou mobilitou). Systém UNITRACK PIREDI zobrazuje multimediální obsah včetně textu, obrázků, animací a videa na LCD displejích s vysokým rozlišením. Multimediální obsah zahrnuje například ohlašování zastávek, informace o vlakové cestě, navazujících spojích, rychlosti vlaku a poloze na mapě, nabídky služeb, reklamy a další. Jedná se také o modulární a škálovatelný systém a díky tomu může být přizpůsoben požadavkům různých dopravců. Nabídka komponent zahrnuje ovládací LCD displeje pro strojvůdce a vlakový personál, informační LCD displeje s vysokým rozlišením, LED tabule a displeje rezervačního systému. Systém může být připojen k vlakovému rozhlasu, odbavovacímu systému, bezpečnostnímu systému, systému pro orientaci zrakově postižených a dalším systémům. UNITRACK PIREDI se připojuje ke stávající síti vozidla Ethernet nebo MVB nebo může být vybaven vlastním komunikačnímu uzlem pro vlakovou komunikaci. Pro bezdrátovou komunikaci s pozemními systémy a získání GPS dat mohou být použity již existující prostředky ve vozidle, nebo tyto funkce může zajišťovat vlastní komunikační jednotka. Automatickou distribuci jízdních řádů a multimediálního obsahu zajišťuje systém řízení dat MOMA. Jeho webové API SOAP zjednodušuje integraci serveru MOMA do informačního systému dopravce. Server MOMA může prostřednictvím internetového prohlížeče zobrazovat provozní data vlaků, jejich polohu a diagnostická data.


Předávání inovační ceny Elektrotechnické asociace společnosti UniControls, a.s., zleva: Radomil Doležal (CzechTrade), Mojmír Hampl (ČNB), Irena Nebeská (UniControls), Petra Londová (UniControls), Jiří Holoubek (ElA), Jan Prokš (ElA).

Tisková zpráva je ke stažení zde.


vloženo: 24.5.2016
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

Účast elektrotechniků na Energetika & Elektrotechnika Petrohrad

Vítejte u českých energetiků!

Zveme vás k návštěvě společné expozice, kde se představují přední české elektrotechnické firmy. Na ploše 110 m2 najdete jak známé výrobky, tak inovační projekty. Výstava "Energetika a elektrotechnika" je tradiční místo pro setkání českých výrobců s potenciálními obchodními partnery a zákazníky Severo-Západního federálního okruhu.

Společný stánek českých firem je v pavilonu F, číslo G9.Rusko a Česko: energetická synergie

Čeští výrobci elektrických napájecích systémů a zařízení pro různé typy elektráren jsou nejlepší v poměru cena/kvalita, podle názoru Martina Pospíšila, ředitele odboru zahraničně ekonomických politik Ministerstva průmyslu a obchodu.  
Hlavní zahraniční obchodní partneři České republiky jsou již tradičně země EU, jejichž podíl na českém obchodním obratu dosahuje 85%. Cílem současné české vlády je diverzifikace současného stavu exportu. Důležité je zejména vyrovnat bilanci obchodu s Ruskem, Ukrajinou, Kazachstánem.
Agentura CzechTrade, spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, douhodobě podporuje zahraniční ekonomické aktivity českých firem. Aktuálně má CzechTrade zastoupení v 33 zemích. V Rusku fungují kanceláře v Moskvě, Petrohradu a Jekatěrinburgu. Český export podporuje také portál Business Info (BusinessInfo.cz), kde mají čeští podnikatelé k dispozici důležité informace, například specifika konkrétního trhu, informace o daňové legislativě, důležité kontakty. Tento portál každý měsíc  navštíví více než 240 tisíc uživatelů.
Iniciátorem tradiční účasti českých firem na tomto veletrhu/výstavě, stejně jako v minulých letech, je Elektrotechnická asociace České republiky (ElA).

Elektrotechnická asociace ČR

Elektrotechnická asociace České republiky (ElA) byla založena v roce 1992. Sdružuje představitele elektrotechnického průmyslu ČR a současně je ekonomicky i právně samostatným zaměstnavatelským a podnikatelským svazem. Asociace je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), nezávislé nevládní organizace zaměstnavatelů a podnikatelů z oblasti průmyslu a dopravy. ElA zastupuje a chrání zájmy českých energetiků, elektrotechniků a elektroniků, poskytuje jim informační, organizační a konzultační podporu, uzavírá kolektivní smlouvy s oborovými svazy, spolupracuje s vládními agenturami a dalšími institucemi s cílem vytvářet lepší podmínky pro podnikání. ElA také spolupracuje s asociacemi elektrotechnického průmyslu jiných států a také s moskevským zastoupením agentury CzechTrade.
Jednou z aktivit asociace je zastupování svých členů na vybraných mezinárodních veletrzích a konferencích. Výjimkou není ani letošní výstava, pořádaná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.
Podle Jiří Holoubka, prezidenta asociace, Petrohrad a Leningradská oblast zajímají české účastníky především proto, že se zde aplikují nejmodernější technologie z oblasti energetiky. "Čeští a ruští energetici mají tradičně dobré vztahy a pro dlouhodobou a oboustranně přínosnou spolupráci není nic lepšího než osobní vztahy," říká Jiří Holoubek.

Motory ATAS: od zubní vrtačky po letadla

Společnost «ATAS elektromotory Náchod a.s. » vyrábí elektromotory bezmála 90 let. Výjimečnost této společnosti spočívá v tom, že produkuje nejen sériové výrobky, ale vyrábí také motory podle individuálních požadavků zákazníka. Podnik má svou vlastní konstrukční kancelář, slévárnu, mechanickou dílnu, montážní dílnu a další. Kompletní cyklus výroby vyžaduje kvalifikovaný personál, proto společnost aktivně spolupracuje s českými odbornými a vysokými školami, rozvíjí svoji vědeckou základnu. Produkce je certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. 
Část produkce představují technicky náročná zařízení využívaná v oblastech zdravotnictví, letectví a obrany. V produktové řadě společnosti jsou asynchronní motory, kolektorové motory, reduktory, ventilátory, tachogenerátory, resolvery, vysokootáčkové zubní mikromotory, motory pro letecký průmysl a další.
Podle Josefa Šimona, marketingového ředitele, nevelké motory ATAS jsou součástí velkých celků. Najdou se ve větracích šachtách, ventilech, zubních vrtačkách, letadlech, zemědělských strojích, vozidlech. „Možná ani netušíte, že motor ATAS je v kolotoči ve vašem zábavním parku,“ žertuje pan Šimon. „Přitom naše motory běží hladce v jakémkoliv klimatickém pásmu, od polárního kruhu po tropy“.
Klíčovým zákazníkem «ATAS elektromotory Náchod a.s. » je Německo, ale výrobky této společnosti jsou distribuovány po celém světě. V Rusku je patrné největší tempo růstu, a to také proto, že spolupráce s ruskými firmami je v počátečním stádiu. V Petrohradu a Leningradské oblasti čekají na představitele společnosti ATAS potenciální zákazníci a letošní veletrh/výstava je tak jistě perspektivní z pohledu navazování nových kontaktů. Nicméně tato společnost Rusku již 8 let úzce spolupracuje s firmou "Atlant Snab" a vytvořily se mezi nimi dobré jak obchodní, tak i osobní vztahy. A to je také další důvod, proč společnost ATAS nyní přijela do Petrohradu.

Výrobky COMET SYSTEM

Tato společnost je v Rusku poprvé, ale její high-tech produkce  bude  na ruském trhu bezpochyby úspěšná. 
Společnost vyrábí senzory a systémy pro automatizaci výrobních procesů, inteligentní senzorovou techniku: teploměry, vlhkoměry, barometry, snímače CO2, regulátory.
Prostřednictvím vyvinutého COMET System softwaru jsou všechna měření zaznamenávána na (společný) webový server. Přímým připojením k síti mohou být senzory integrovány do řídicího systému. Zařízení COMET zajišťují vysokou přesnost měření, software zajišťuje spolehlivost zápisu a uložení zaznamenaných dat. Comet Database zabezpečuje monitorování dat, umožňuje systematizovat a zpracovávat výsledky získaných parametrů, má uživatelsky přívětivé rozhraní a systém včasného varování prostřednictvím SMS a e-mailu. 
Senzory COMET SYSTEM jsou exportovány do více než sta zemí po celém světě, včetně Severní Ameriky, Jižní Afriky, Brazílie, Jižní Koreje a evropských zemí. „Společnost navázala kontakty s několika ruskými partnery, ale vždy je lepší prezentovat svoji nabídku osobně. Pochyby o úspěchu nejsou na místě“, podle Davida Beránka, obchodního ředitele COMET SYSTEM, „obrat společnosti roste o 10 % ročně a naši lidé mají svoji práci opravdu rádi.“ Pan Beránek podotýká: „V naší společnosti jsme vyvinuli produktovou řadu inteligentních výrobků pro automatizaci výroby. Hlavní výhodou pro uživatele je použití jednoho softwaru pro všechny měřené parametry“.

Milionový obrat motorů EXMONT 

V této továrně, ve které pracuje 95 lidí, se řeší úkoly velkých rozměrů. Vyrábí zde elektromotory, generátory a elektrická zařízení, primárně pro jadernou energetiku, ale také vodní turbíny všech druhů pro vodní elektrárny do 5MW. Roční obrat společnosti je 4 miliony eur. Elektromotory EXMONT-Energo s výkonem od 100 kW do 30 MW fungují po celém světě - v českých elektrárnách, ve státech Evropské unie, v Africe, na Kubě, v USA, Pákistánu, Indii. Vysoká úroveň kvality projektové dokumentace a produkce jsou zaručeny certifikáty jakosti ČSN EN ISO 9001:2001. Systém environmentálního managementu (ISO 14000: 1997) byl zaveden v roce 2004. 
S ruskými energetickými společnostmi EXMONT-Energo zatím nespolupracuje, ale podle Josefa Bílka, marketingového ředitele společnosti, jsou aktuálně vedena intenzivní jednání, která by měla vést k uzavření smluv.

KABELOVNA KABEX: výroba na zakázku
Továrna KABELOVNA KABEX je jedním ze známých hráčů evropského trhu. Jak vyplývá z názvu, vyrábí kabely, nejedná se ale o sériovou produkci, nýbrž o zakázkovou výrobu podle konkrétních požadavků zákazníků. Továrna je jedna z mála v EU, kde se vyrábějí špičkové ohnivzdorné kabely, kabely bez obsahu halogenu, a také spojky a hermetické kabelové průchodky pro jaderné elektrárny. Mezi hlavní obory, ve kterých je vysoká poptávka po produktech KABEX, patří energetika, zejména jaderná; rafinérie a chemické továrny; tunely a metro. Továrna aktivně spolupracuje s jadernými elektrárnami EU a SNS, je dodavatelem koncernu "Rosatom".
Ve firmě, která byla založena v roce 1994, dnes pracuje 120 zaměstnanců. Podle Antona Slobodina, statutárního ředitele KABEX, zde pracuje tým techniků, „kteří předem neví, co konkrétně budou vyrábět, dokud nepřijde klient se svým zadáním“. KABEX tedy vytváří speciální konstrukce kabelů.
Přibližně 60 % produkce továrny se vyváží na evropské trhy. Zhruba 40% vývozu jde do Ruska a SNS. Všechny výrobky mají samozřejmě potřebné certifikáty. Společnost zaměstnává rusky mluvící personál.  

Kvalita energie

KMB Systems je česká společnost pro vývoj a výrobu reaktivních regulátorů elektrického výkonu, digitálních multimetrů a analyzátorů parametrů sítě, elektronických přístrojů a ochranných zařízení, dispečerských a monitorovacích systémů v energetice.
V roce 1999 firma na trhu představila klíčový výrobek, regulátor jalového výkonu řady NOVAR, který se v Rusku dobře osvědčil. Výrobní sortiment KMB Systems se neustále rozšiřuje. Stejně tak neustále roste i vědecký potenciál podniku. Ve spolupráci s předními technickými univerzitami v České republice se společnost aktivně podílí na výzkumu v oblasti měření a kontroly kvality elektrické energie. Například od roku 2009 společnost vyrábí analyzátory kvality elektrické energie.
Postupně dochází k rozšiřování firemního zázemí a navyšování výrobní kapacity KMB Systems. Od roku 2002 společnost postupně expanduje na trhy v Evropě, Asii a na Blízkém východě. Do Ruska firma vyváží téměř 40 % z objemu jejího exportu. Společnost také dobře znají v Bělorusku, Kazachstánu, na Ukrajině a v pobaltských státech.
Produkty mají certifikát jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2009. 

Spolehlivé kabelové systémy KOPOS KOLÍN

Ruské energetické společnosti tuto firmu dobře znají. Vyrábí vysoce kvalitní elektroinstalační výrobky z plastu a kovu. Společnost má svá zastoupení v Evropě, Asii, Africe a Střední Americe. Zastoupení v Rusku bylo otevřeno v roce 2000. 
Zhruba polovina produkce pod značkou KOPOS KOLÍN je exportována. Na každém z trhů nabízí firma celý svůj bohatý sortiment, a to více než osm tisíc položek. Nabízí například elektroinstalační krabice, kanály, trubky, kabelové žlaby, nejrozmanitější upevňovací materiál a příslušenství. V Rusku jsou dobře známé "kopoboxy", tj. boxy pro zdvojené podlahy a betonové podlahy, "neutrostopy“, ochranné bloky proti záření aj. Všechny výrobky KOPOS KOLÍN jsou certifikovány v souladu s ISO 9001 a ISO 14001.
V roce 2016 firma slaví své 90. výročí. Je jedničkou na českém trhu a stále rozšiřuje svůj sortiment elektrotechnického zboží. Důraz je samozřejmě kladen na kvalitu výrobků. Firma zaměstnává vysoce kompetentní pracovníky, má konstrukční kancelář, nástrojárnu i vlastní dílnu na výrobu PVC sloučeniny.

Vysoká kvalita zařízení nízkého napětí OEZ

Společnost OEZ je český výrobce kvalitního zařízení nízkého napětí, která oslaví v roce 2016 již 75 let své existence. Spolehlivost produkce OEZ potvrzuje i 40ti-letá historie spolupráce s ruskými energetickými společnostmi.
V Rusku jsou dobře známy modulární přístroje MINIA, jisticí, ochranné, spínací, monitorovací a další přístroje, které zabezpečují maximální bezpečnost proti úrazu elektrickým proudem. Výborně se osvědčily kompaktní a vzduchové jističe značek MODEION a ARION. Jsou určeny pro jištění elektrických zařízení se jmenovitým napětím od 100 A až do 6300 A. Chrání zařízení před přetížením i zkratem, dodávají se také v odnímatelném a výsuvném provedení, a proto odpovídají vysokým požadavkům při aplikaci v průmyslových odvětvích.
Rozvodnice DISTRI jsou vhodné pro domovní a bytové instalace, dají se však používat i v průmyslových rozvodech. Jsou vyráběné v provedení do dutých stěn, pod omítku a na stěnu.
V Rusku je oficiálním distributorem tohoto českého výrobce zařízení nízkého napětí společnost "Elsnab". Ruští energetici chválí vysokou kvalitu montážních celků a komponentů značky OEZ, která je zárukou spolehlivosti a dlouhé životnosti těchto výrobků.

Kvalita světla VYRTYCH

Společnost VYRTYCH je jedním z největších českých výrobců průmyslových světel. Na rozloze 60 000 m2 se rozprostírá celé město VYRTYCH s kancelářskými, skladovacími a samotnými výrobními provozy. Je zde vše potřebné pro výrobu kvalitních produktů, to znamená kvalifikovaný personál, svařovací centrum, lakovna, nástrojárna pro údržbu veškerého zařízení, linka na výrobu rastrů z vysoce leštěných hliníkových plechů, zkušební laboratoř, likvidační stanice pro zajištění ekologicky nezávadného procesu výroby. Díky tomu, že firma má vlastní kovovýrobu, může vyrábět osvětlení „na míru“ podle specifických požadavků zákazníka.
Produktová řada VYRTYCH nabízí svítidla pro osvětlení billboardů, sportovních areálů, parkovišť, skladů; svítidla do prostředí s nebezpečím výbuchu, například do uhelných dolů; svítidla s vysokým stupněm ochrany (IP65 – IP68); svítidla do extrémních teplot okolí; svítidla pro prostory s vysokým rizikem poškození (antivandal); LED svítidla apod. Každý výrobek prochází 100% zkouškou funkčnosti.

ZEZ SILKO

Ve společnosti ZEZ SILKO pracuje téměř 170 lidí a je známá daleko za hranicemi České republiky. Je jedním z nejstarších evropských podniků na výrobu kondenzátorů. Už více než 80 let vyrábí kondenzátory a systémy pro kompenzaci jalového výkonu pro činnost v nejnáročnějších podmínkách. Firma je dlouholetým dodavatelem ústavu CERN, evropské organizace pro jaderný výzkum.
Kondenzátory ZEZ SILKO se užívají především v energetice, dopravních zařízeních, indukčním ohřevu, hutnictví a výkonové elektronice. Používají se ve většině moderních nízkopodlažních tramvají, trolejbusech poslední generace, vysokorychlostních vlacích v Německu a po celé Evropě.
Při vývoji nových výrobků se provádí řada testů a inspekce životnosti ve vlastní zkušební laboratoři a v nezávislých testovacích centrech, například v Německu.  
Kvalita výroby je zajištěna certifikací podle normy ISO 9001. Společnost ZEZ SILKO klade důraz na ekologii a životní prostředí - od roku 1984 používá ve výrobě výhradně netoxické, ekologicky nezávadné elektroizolační materiály.vloženo: 9.5.2016
Celý článek
Veletrhy

Pozvánka na konferenci ICT Day 2016 - 17. 5., Praha
Odborné nakladatelství Sdělovací technika pořádá již šestý ročník konference ICT Day 2016 - Bezpečnost kyberprostoru. Tato konference se bude konat 17. května 2016 od 10:00 hodil v Paláci Charitas v Praze.

Více informací naleznete zde.


vloženo: 2.5.2016
Celý článek
Konference

Otto Daněk uspěl v soutěži Manažer roku

Vážení členové asociace,

s potěšením vám oznamuji, že mezi TOP 10 manažerů roku 2015 v soutěži Manažer roku a zároveň vítězem v kategorii Energetika a výroby elektrických přístrojů, která se uskutečnila 21. dubna na Žofíně, se stal pan Ing. Otto Daněk, předseda představenstva ATAS elektromotory Náchod a.s. a člen představenstva Elektrotechnické asociace ČR.

Umístění Otty Daňka potvrzuje, že elektrotechnika patří mezi nejdůležitější obory českého hospodářství. Máme velkou radost, že ti nejlepší manažeři se sdružují v Elektrotechnické asociaci.

Otto Daňkovi byly položeny tři otázky:

1. Co považujete za svůj největší manažerský úspěch v roce 2015?

Druhé nejvyšší tržby v historii, 1. místo v soutěži Exportér roku v kategorii Rozvoj nových exportních příležitostí, vypracování Strategie 2020, zainvestování do nových technologií v objemu více než dvojnásobně vyšším oproti odpisům, zavádění metody lean production a příprava na PPP 4.0.

2. Jakým způsobem se snažíte zvýšit konkurenceschopnost vaší společnosti / instituce?

Inovace, produktivita práce, rychlost a vysoká technická úroveň výrobků – to je nejjistější postup k posilování konkurenceschopnosti.

3. V čem vidíte soutěž MANAŽER ROKU za přínosnou pro rozvoj manažerské profese?

Soutěž považuji za velmi přínosnou zejména pro popularizaci manažerské práce. Je třeba ukazovat lidem v ČR, že manažeři nejsou ti zlí, co je okrádají, a že i v Čechách vyrůstají osobnosti, od kterých se může učit svět. Nejlepším učitelem je „Best praxis“ a ta se mezi špičkovými manažery vyskytuje hojně.

Gratulujeme!

více informací naleznete na www.manazerroku.czvloženo: 25.4.2016
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

<< Novější 1. stránka z 67 Starší >>