Русский English

JMÉNO: HESLO:<< Novější 1. stránka z 50 Starší >>

ENERGO SUMMIT podpoří odbornou diskuzi nad aktuálními trendy energetiky


Praha, 5. června 2014
– Téma energetiky v České republice a celé střední Evropě se v posledních týdnech dostalo do centra pozornosti kvůli krizi na Ukrajině. Vlády a společnosti musejí hledat nové alternativy pro bezpečné zajištění energetických dodávek. České republika obecně podporuje užší energetickou spolupráci členů Evropské unie, aby země získaly větší nezávislost a sílu ve vyjednávání s Ruskem. Na druhou stranu se česká vláda staví proti vytvoření jednoho subjektu v EU zodpovědného za nákup ropy a zemního plynu. Prostor k hlubší diskuzi nabídne odborníkům i firmám z energetického sektoru jednodenní ENERGO SUMMIT, který doplní letošní ročník veletrhu FOR ENERGO v Praze. Výstavní společnost ABF, a.s. očekává účast významných referentů i odborníků z regionu střední Evropy na této významné události energetického sektoru, která se uskuteční 18. listopadu na výstavišti PVA EXPO PRAHA.

Energetika je oborem, který má v české ekonomice velmi silný růstový potenciál, zejména díky know how v oblasti dodávek technologií a růstu zpracovatelského průmyslu. „Trh v České republice je plně srovnatelný s trhy zahraničními, kde silná konkurence nutí výrobce stále inovovat svoje výrobky, hledat výrobní úspory a nové trendy v oboru,“ uvádí  Tomáš  Kotrč,  místopředseda představenstva a generální ředitel ABF, a.s.

Trh pro obnovitelné zdroje energie v České republice nedávno také dostal nový impuls, když vláda odmítla poskytnout státní záruky na dokončení jaderné elektrárny Temelín. Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie se v posledních letech prudce zvyšoval díky štědré státní podpoře. Nicméně, pro instalace nově uvedené do provozu od roku 2014 byly garantované výkupní ceny zrušeny. Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě již v roce 2012 dosáhl 11,4 %, tedy více než dvakrát tolik co v roce 2008. V Národním akčním plánu pro obnovitelné zdroje se však česká vláda zavazuje dosáhnout 14% podílu v roce 2020. Prezentace výše uvedených trendů je hlavním cílem veletrhu FOR ENERGO, jehož součástí bude jedinečná událost sektoru energetiky – ENERGO SUMMIT. „Tím chceme odborným posluchačům nabídnout především nový pohled na řadu aktuálních témat, jako jsou např. obnovitelné zdroje energie a jejich budoucí využití, energeticky úsporné projekty, nové energetické zdroje v EU, e-mobilita či trendy světové energetiky a dopad na ČR – a to za účasti zahraničních partnerů a řečníků,“ uvedl dále Kotrč.

Předchozí ročníky veletrhu FOR ENERGO přilákaly na 15 000 převážně odborných návštěvníků. V letošním roce ABF, a.s. očekává zvýšený zájem zahraničních expertů a návštěvníků právě díky zahrnutí odborného summitu do doprovodného programu veletrhu. Ten je součástí nového konceptu veletrhu, který ABF vypracovala ve spolupráci s předními zástupci průmyslu. Vedle zaměření na stěžejní obor energetiky bude veletrh rozšířen o obory elektrotechniky, elektroniky a automatizace, které patří k zásadním v českém průmyslu.

Generálním partnerem veletrhu i Summitu se stala skupina ČEZ, nejvýznamnější energetická společnost v České republice, které také patří první příčka ve střední a východní Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak i dle počtu zákazníků.

Další informace jako program, nabídku pro sponzory a výzvu k zaslání příspěvků jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách Summitu: www.energosummit.czvloženo: 1.7.2014
Celý článek
Konference

Podnikatelská mise do východních indických států

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Velvyslanectví ČR v Indii Vás zvou k účasti v Podnikatelské misi do východních indických států

Rámcový program:

14.9. (Ne)

 • 13:45 Sraz účastníků na letišti Václava Havla v Praze, terminál 1
 • 15:45 odlet linkou EK 140 do Dubaje a dále do Dillí

15. 9. (Po)

 • 9:25 přílet do Dillí, ubytování
 • jednání s představiteli federální vlády, podnikatelský seminář a B2B jednání

16.9. (Út)

 • 06:45 odlet z Dillí do Ránčí, 9:50 přílet do Ránčí, ubytování
 • jednání se státními představiteli, podnikatelský seminář a B2B jednání

17.9. (St)

 • prohlídka závodu a jednání s vedením HEC Ránčí, 20:10 odlet do Kolkaty, přílet 21:20, ubytování

18.9. (Čt)

 • jednání se státními představiteli West Bengalu, podnikatelský seminář a B2B

19.9. (Pá)

 • 7:20 odlet do Bubanešváru, 8:20 přílet do Bubanešváru, ubytování v hotelu
 • jednání s představiteli indického státu Odíša, podnikatelský seminář a B2B

20.9. (So)

 • dopoledne prohlídka města
 • 14:05 odlet do Dillí, 16:10 přílet do Dillí, ubytování na ZÚ, společná večeře a zhodnocení cesty

21.9. (Ne)

 • 04:55 odlet z Dillí přes Dubaj do Prahy
 • 13:25 přílet linkou EK 139 do Prahy, letiště Václava Havla

Ve všech navštívených městech budou zorganizována setkání s představiteli státní správy a ve spolupráci se CII (Confederation of Indian Industry) podnikatelské semináře a B2B jednání s místními podnikateli. V Dillí proběhne také jednání s představiteli federální vlády.

Účast v podnikatelské misi doporučujeme zejména firmám ze sektorů těžkého průmyslu (zařízení pro ocelárny a cementárny), energetiky, ICT a těžební techniky. S ohledem na průmyslový charakter všech navštívených států však není účast omezena pouze na jmenované obory.

Uzávěrka přihlášek je 10. července 2014. 

Termín uzávěrky je stanoven s ohledem na nutnost včas rezervovat a koupit letenky i na místní přelety v Indii a také na potřebu předat včas indickým partnerům podrobné informace o členech české delegace, aby zajistili s předstihem účast místních firem na seminářích a B2B jednáních.

Kontakt:

Ing. Blanka Jakubcová, tel.: 225 279 402, e-mail: bjakubcova@spcr.cz

Pozvánka na misi
Přihláška na misi
Firemní profil AJ

Místo: Indie

Zdroj: SP ČR

Ladislav Sojka
vloženo: 30.6.2014
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

Prezident asociace Jiří Holoubek byl kooptován za člena představenstva SP ČR

Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém řádném zasedání dne 17. června 2014 kooptovalo za člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR pana Jiřího Holoubka, prezidenta Českomoravské elektrotechnické asociace.

Jiří Holoubek je absolventem elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně a po odborné praxi projektanta a samostatného vývojového pracovníka v EZ Praha se do vysokoškolského prostředí vrátil a zabýval se především problematikou elektrotepelných spotřebičů velkých výkonů, regulovaných pohonů a rozvodných zařízení.

Ing. Holoubek v roce 1992 byl spoluzakladatelem firmy ELCOM, a. s. a dosud zde zastává funkci předsedy představenstva. Nadále se intenzívně věnuje problematice energetického rušení, kvality elektřiny a výstavby zkušeben a laboratoří v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Od roku 2012 je prezidentem Českomoravské elektrotechnické asociace. Tuto zastupuje na jednáních Fóra vysokých škol a průmyslu a v rámci své odbornosti nadále spolupracuje s elektrotechnickými fakultami Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě a Vysokého učení technického v Brně. Proto i ve Svazu průmyslu a dopravy ČR se Ing. Holoubek chce prioritně zapojit do problematiky vztahující se k řešení odborného školství, výzkumu, vývoje a inovací.vloženo: 26.6.2014
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

TISKOVÁ ZPRÁVA Memorandum o spolupráci mezi ElA a TA ČR

Na valné hromadě Českomoravské elektrotechnické asociace v Lednici dne 22. 5. 2014 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Českomoravskou elektrotechnickou asociací (ElA) a Technologickou agenturou České republiky (TA ČR), které podepsali prezident ElA Ing. Jiří Holoubek s předsedkyní TA ČR Ing. Rut Bízkovou.

Cílem spolupráce je zefektivnit činnosti při tvorbě pravidel poskytování podpory výzkumu, experimentálnímu vývoji a inovacím a její realizace při respektování kompetencí obou stran odvozených od platných zákonů, předpisů a jejich zájmů.

Fotografie: FCC PUBLIC

V Lednici 22. května 2014vloženo: 24.6.2014
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

Novou generální ředitelkou SP ČR bude Dagmar Kuchtová

Také s novou generální ředitelkou bude SP ČR pokračovat v upevňování svého postavení lídra v prosazování zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů.

O tom, že  nejvýznamnější svaz zaměstnavatelů v ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), bude mít od prvního října letošního roku novou generální ředitelku, rozhodlo v úterý na svém zasedání představenstvo SP ČR. Ing. Dagmar Kuchtová je dlouholetá zástupkyně dosavadního generálního ředitele Ing. Zdeňka Lišky a ředitelka Sekce mezinárodních vztahů.

Dagmar Kuchtová prošla ve dvoukolovém výběrovém řízení do užšího výběru tří kandidátů. Na post generální manažerky Svazu nastupuje sice od 1. října, ovšem již od 1. srpna začne přebírat tuto funkci.

Mezi hlavní úkoly nové generální ředitelky bude patřit zejména zkvalitnění „klientského servisu“ pro členy SP ČR zahrnujícího 28 svazů a asociací a 123 individuálních členských firem. Jejím záměrem je zvýšit vliv SP ČR v regionech a získávat ve spolupráci s oborovými členskými svazy a asociacemi nové členy.

Její snahou bude, výrazněji posílit hlas českého průmyslu v Bruselu a současně podpořit pozitivnější obraz EU a výhod členství mezi veřejností. Prioritou bude zvýšení povědomí o SP ČR mezi odbornou veřejností.

SP ČR bude pokračovat v prosazování zájmů členů v prioritních oblastech, jakými jsou pracovněprávní legislativa, energetická a environmentální politika, podpora technického vzdělávání a výzkumu, vývoje a inovací či podpora exportu.

Ing. Dagmar Kuchtová je absolventkou VŠE Praha, obor ekonomika služeb a cestovního ruchu. Po studiích pracovala v letech 1983 – 1986 v oddělení dovozu technologií pro těžbu a geologický průzkum podniku zahraničního obchodu Strojexport.

V letech 1992 – 1994 působila na pozici Office Manager českého zastoupení švédského výrobce elektrického a pneumatického nářadí Atlas Copco Tools, s.r.o.

Od roku 1994 působí ve Svazu průmyslu a dopravy ČR, nejprve na pozici zástupkyně ředitelky zahraničního odboru, od roku 1998 jako ředitelka sekce vnějších a později mezinárodních vztahů a jako zástupkyně generálního ředitele.

Od roku 2006 je předsedkyní výkonného výboru Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci při SP ČR, tajemnicí Veletržního výboru Svazu. SP ČR zastupuje ve Výboru pro mezinárodní vztahy Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE v Bruselu.

Hovoří anglicky, německy, rusky a francouzsky.

Zdroj: SP ČR

Ladislav Sojkavloženo: 18.6.2014
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

<< Novější 1. stránka z 50 Starší >>