Русский English

JMÉNO: HESLO:<< Novější 1. stránka z 68 Starší >>

Varování od Úřadu průmyslového vlastnictví před podvodnými nabídkami a fakturami
Zde naleznete „Varování před aktivitou subjektů“, které svými nabídkami – výzvami – fakturami, vyzývají k zaplacení poplatků za zveřejnění, registraci či evidenci průmyslových práv v jejich rejstřících, které nesouvisí s oficiálními rejstříky Úřadu průmyslového vlastnictví ani jiných úřadů ochrany průmyslových práv.

Bližší informace naleznete zde.


vloženo: 12.9.2016
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

Pozvánka na Německo-český dialog o technologiích s Fraunhoferovou společností; 19. 10. v praze

Dne 19. října 2016 pořádá Velvyslanectví SRN v Praze konferenci na téma „Německo-český dialog o technologiích s Fraunhoferovou společností“,  na kterou bychom Vás tímto rádi pozvali.

Německá Fraunhoferova společnost je evropskou špičkou mezi vědeckými institucemi, které se zabývají aplikovaným výzkumem. Orientuje se na inovace a jejich využití jak v průmyslu, tak ve společnosti. Na této špičkové konferenci, která se koná v rámci Česko-německého strategického dialogu, budou představeny aktivity Fraunhoferovy společnosti ve vybraných oblastech. Akce bude zároveň platformou pro výměnu informací mezi zástupci českého i německého průmyslu a české vědecké komunity.

Hlavní témata workshopů budou:

  • Průmysl 4.0 a IT bezpečnost
  • Pokročilé materiály, mikrotechnologie, nanotechnologie a výzkum materiálů
  • Inovační management / spolupráce technických vysokých škol s průmyslem
  • Inovační řetězce, upscaling, konkurenceschopnost, downstream integration

Akce se zúčastní prominentní řečníci z oblasti vědy, průmyslu a státní správy, jak z České republiky, tak z Německa, jako například prezident Fraunhoferovy společnosti Prof. Reimund Neugebauer.

Více informací najdete v přiložené pozvánce.

Účast na akci je možná pouze po registraci zde.vloženo: 1.9.2016
Celý článek
Konference

Vize v automatizaci - Průmysl 4.0; 5. 10. 2016, Brno
Elektrotechnická asociace společně se Sdělovací technikou a Veletrhy Brno pořádá konferenci Vize v automatizaci - Průmysl 4.0, které je již tradičně součástí doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

O řízení průmyslových procesů v reálném čase se mluvilo už před padesáti lety. Reálná koncepce tzv. čtvrté průmyslové revoluce se však začíná fakticky prosazovat až po roce 2000. Předpokladem je rozvoj digitálních technologií pronikajících stále hlouběji do všech oblastí našeho života, širší technické komunitě však mnohdy chybí aktuální informace. Ve snaze podrobněji mapovat aktuální vývoj v oblasti kyber-fyzikálních systémů, Internetu věcí, Internetu služeb a digitální ekonomiky už tradičně pořádá Sdělovací technika spolu s Elektrotechnickou asociací ČR a společností Veletrhy Brno při příležitosti 58. Mezinárodního strojírenského veletrhu tradiční konferenci Vize v automatizaci – Průmysl 4.0. Odborným garantem a moderátorem panelu, kde budou zasvěceně diskutovat klíčoví představitelé výzkumu, vysokých škol i výrobních podniků, bude opět prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. z Ústavu automatizace a měřicí techniky VUT v Brně. Zveme širokou technickou veřejnost k aktivní účasti.

Bližší informace s přihlašovacím formulářem naleznete zde.


vloženo: 23.8.2016
Celý článek
Konference

Pozvánka na konferenci Energie pro Budoucnost XIX - Energetická efektivita v průmyslové sféře pro růst podniku, 4. 10. 2016 v Brně

Dne 4. 10. 2016 se bude na Mezinárodním strojírenském veletrhu konat konference Energie pro Budoucnost XIX - Energetická efektivita v průmyslové sféře pro růst podniku.

Výdaje za energie stále více ovlivňují výrobní náklady. Protože energie nemůže být zcela nahrazena, zůstává pouze jediná možnost – optimalizovat nebo zefektivnit její využití.

Firmy, které ve svém strategickém plánování berou toto v úvahu, sníží své provozní náklady obvykle do několika měsíců či let a tím získají významnou konkurenční výhodu. Přednostně by se efektivním využitím energií měly zabývat společnosti, na jejichž výrobních nákladech se náklady na energii podílejí více než 3 %. Do této kategorie patří i mnoho malých a středních firem.

Efektivním zacházením s energiemi v průmyslu lze v krátkém časovém horizontu ušetřit asi 10% energie, dalších 15% je možné uspořit v dlouhodobých mezioborových projektech. Návratnost investice do energetické účinnosti a dalších procesů je velmi rychlá, opatření se často amortizují během prvních tří let. Spektrum opatření sahá od jednoduchých konstrukcí zajišťovaných vlastními silami až po komplexní projekty energetické efektivnosti, jejichž realizace vyžaduje pomocnou ruku, obvykle od společností poskytujících energetické či poradenské služby a samozřejmě i informace z první ruky od dodavatelů technických zařízení.

Konference věnovaná možnostem úspor energie seznámí s konkrétními způsoby, jak vylepšit energetickou bilanci podniku opatřeními ve výrobě a v provozu budov, a zasadí je do širšího technického a legislativního kontextu. 

Účast na konferenci je zdarma. Přihlašovací formulář naleznete ZDEvloženo: 22.8.2016
Celý článek
Konference

Jak získat zaměstnance z Ukrajiny?

Na této stránce naleznete informaci ze SPČR, jak postupovat při zaměstnávání osob z Ukrajiny ve zrychleném režimu. Vše samozřejmě začíná tím, že zaměstnance si na Ukrajině najdete, následně je možné při splnění podmínek vyřídit papírování ve zrychleném režimu.

Kapacita Generálního konzulátu ČR ve Lvově pro vyřizování žádostí uchazečů o zaměstnaneckou kartu pro zaměstnavatele zařazené prostřednictvím některého z garantů do Režimu Ukrajina je cca 370 žádostí měsíčně.

Dokument ke stažení zde.

V případě dotazů prosím kontaktujte paní Mgr. Terezu Hejlovou, thejlova@spcr.cz, tel. 225 279 303, právničku SPČR, která má agendu na starosti.

 vloženo: 17.8.2016
Celý článek
Zprávy ze sekretariátu

<< Novější 1. stránka z 68 Starší >>