Русский English

JMÉNO: HESLO:

Platební řád


Skupina
Počet zaměstnanců
Příspěvek na rok
1 neziskové organizace a fyzické osoby 10 000
2 1 až 10 36 000
3 11 až 25 51 000
4 26 až 50 65 000
5 51 až 100 80 000
6 101 až 250 95 000
7 251 až 500 120 000
8 501 až 1000 150 000
9 1001 až 1500 180 000
10 1501 až 2000 205 000
11 2001 až 4000 275 000
12 4001 až 6000 365 000
13 6001 a více 540 000


  1. Výše členských příspěvků členů ElA, rozdělených do skupin podle počtu zaměstnanců, je dána tabulkou.
  2. Výše příspěvku je pro člena asociace závazná, snížení výše příspěvku provádí představenstvo v odůvodněných případech na základě písemné žádosti člena. Příspěvek nového člena je alikvotní podíl příspěvku jeho skupiny, který odpovídá termínu přijetí člena do ElA.
  3. Členské organizace ze skupin I. až IV. mohou požádat o rozdělení částky určené v tabulce na dvě části – na členský příspěvek odpovídající 0,5% vyplacených mezd a na doplatek realizovaný formou úhrady za poskytované služby, který podléhá dani z přidané hodnoty v základní sazbě. Součástí žádosti o rozdělení platby musí být písemná objednávka služeb ElA.
  4. Příspěvek člena asociace bude fakturován sekretariátem ElA počátkem ledna 2017 jednou částkou splatnou do 31. ledna 2017. Členové mohou v odůvodněných případech požádat o změnu termínu platby. Členské organizace ze skupin VI. až XII. mohou požádat o úhradu částky ve dvou splátkách.
  5. Žádosti na rok 2017 podle bodů 2, 3 a 4 tohoto řádu podávají členové asociace nejpozději do 31. prosince 2016.