Русский English

JMÉNO: HESLO:

Představenstvo

Činnost asociace je řízena a kontrolována orgány asociace, které byly zvoleny na valné hromadě:

Prezident asociace

Ing. Jiří Holoubek - Předseda představenstva ELCOM, a.s.

1. Viceprezident

Ing. Vladimír Kysela - Viceprezident ABB s.r.o.

Viceprezidenti

Ing. František Hýbner - sekretariát asociace

Ing. Pavel Prior - Předseda správní rady a statutární ředitel PROSPEKSA, a.s.

Členové představenstva

Ing. Otto Daněk - Předseda představenstva ATAS elektromotory Náchod, a.s.

Ing. František Hála - Předseda představenstva TESLA, akciová společnost

Ing. František Hrda - Předseda představenstva Minerva Boskovice, a.s.

Jiří Konečný - Předseda představenstva ELKO EP, s.r.o.

Ing. Jiří Kuliš - Generální ředitel Veletrhy Brno, a.s.

Ing. Pavel Mík - Regional Focused Factory Manager

Ing. Michal Mika - Jednatel LOGAREX Smart Metering, s.r.o.

Ing. Roman Schiffer - Jednatel OEZ s.r.o.

Ing. Zdeněk Stuchlík - Předseda představenstva ZPA Smart Energy a.s.

Ing. Martina Turpin, MBA - Ředitelka DINASYS, s.r.o.

Čestní členové představenstva

Ing. Stanislav Adamec - Jednatel FVE BS s.r.o.

Ing. Pavel Kafka, Dr.h.c. - Prezident České manažerské asociace