Русский English

JMÉNO: HESLO:

Rozpočet asociace pro rok 2013

Příjmy z poslání ElA
Členské platby
Celkem
tis.Kč
4 400
4 400
Příjmy nad rámec poslání
Platby od Retela
OPLZZ - dotace režie sekretariátu
OPLZZ - dotace mezd
Služby firmám, inzerce, ostatní příjmy
Převod rezervy z roku 2011
Celkem
tis.Kč
1 150
700
1 200
750
583
4 383


VýdajeVýdaje z poslání ElA
tis.Kč
Výdaje nad rámec poslání ElA
tis.Kč

Jednání orgánů asociace
Osobní náklady
Investice, drobný majetek, servis
Nájemné
Cestovné
Režie kanceláře
Doplatek DPH
Interelektro
SP ČR
Služby SP ČR

Celkem


400
2 178
2 500
400
550
500
150
35
85
220

4 618


Osobní náklady
Roční odměna
Nájemné
Cestovné
Režie kanceláře
Zajištění nových projektů
Daň z příjmů
Rezerva na výdaje do r.2012Celkem

1 972
500
440
250
200
153
100
5504 165