Русский English

JMÉNO: HESLO:

Předpis k užívání ochranné známky Elektrotechnické asociace České republiky

(upravený po zápisu ochranných známek)

1. Preambule

Elektrotechnická asociace České republiky užívá od roku 1992 logo, které vzniklo jako autorské dílo Ing. Jana Jalovce, registrované Českým fondem výtvarných umělců DÍLO dne 26. 3. 1992. Toto dílo po dohodě s autorem bylo přihlášeno a po zápisu Úřadem průmyslového vlastnictví je užito jako ochranná známka asociace, kterou ve smyslu bodu II.4. usnesení valné hromady Elektrotechnické asociace České republiky ze dne 26. 11. 2002 mohou užívat členové k vyznačení příslušnosti k asociaci, k propagaci své a propagaci asociace a k dalším neprofitním činnostem za předpokladu splnění závazků člena vůči asociaci. Licence k užívání ochranné známky a její úhrada je zahrnuta do služeb, které asociace poskytuje. Ostatní subjekty mohou ochrannou známku užít pro vybrané akce pouze na základě smluvního ujednání. Media mohou užít loga u článků, obrazů a filmů za podmínky autorizace statutárním orgánem Elektrotechnické asociace České republiky.

2. Ochranná známka

Ochranná známka má dva základní vzory. Je to vzor "ElA" ve výrazné grafické podobě:


Vzor je zapsán jako ochranná známka číslo 237247, spisová značka 151126 dne 22. 10. 2001 pro všeobecné obchodní rešerše, průzkum trhu, inzertní a reklamní činnost, spolupořádání obchodních a reklamních výstav, vydávání obchodních informací a rozšiřování propagačních publikací v oboru elektroniky a elektrotechniky, vydávání studií a informačního bulletinu, odborné expertizy, technické porady, inženýrské práce. Tento vzor lze užívat ve všech barvách. Vzhledem k dosažení shodného firemního stylu členové asociace užívají barvu černou, modrou a barvu kovu. Druhou chráněnou značkou je vzor "ElA - písmena ve výrazné grafické podobě včetně naznačené vlajky". Je zapsán jako ochranná známka číslo 237246 pod spisovou značkou 151125 ze dne 22. 10. 2001 ve stejném rozsahu jako dříve uvedená známka číslo 237247. Tento vzor lze užít pouze v barevném provedení v kombinaci barvy modré a červené tak, že spodní část naznačené vlajky je červená a ostatní části vzoru jsou modré. Podklad je bílý či obdobný nebo transparentní:3. Použité barvy ochranných známek "ElA"

Černá barva není tímto předpisem definována. Barva kovu je přirozená barva kovu (chróm, stříbro, měď. zlato, slitiny kovu). Kov lze chránit transparentními laky.

Barva modrá je užívána následující:
CMYK: C 100, M 70, Y 0, K 0
RGB: R 7, G 66, B 144
PANTONE 294CV / S 196-1

Barva červená je následující:
CMYK: C 0, M 100, Y 100, K 0
RGB: R 220, G 43, B 25
PANTONE 1795 CV / S 73-1

Odchylky v odstínech barev vzniklé při výrobě a tisku značek, které nezpůsobují zaměnitelnost barev a které neporušují grafickou hodnotu chráněné značky jsou přípustné.

4. Modifikace chráněné značky

Chráněné značky lze užívat ve všech velikostech, vzniklých proporcionálním zvětšením a zmenšením obou vzorů. Tento vzor je tištěn na plochy v rovině, tisk na konvexní a konkávní plochy lze provádět pouze ze souhlasem autora nebo majitele chráněné značky.

Třírozměrné logo lze vyrobit užitím dvourozměrného vzoru tak, že třetí rozměr je konstantní s odchylkami, které nenarušují vzor.

Pro zvýraznění plastického efektu lze chráněnou značku užít se stínováním podle následného vzoru:


Další modifikace lze provádět se souhlasem autora nebo majitele ochranné známky. Ochranné známky asociace nesmějí být narušeny jinými grafickými prvky. U ochranných známek asociace není využita možnost vyznačení registrace symbolem ®. Pro sjednocení užití ochranné známky členové asociace užijí především grafický vzor ochranné známky ze souborů příístupných na konci této stránky pod označením "Ke stažení"

5. Spojení ochranné známky s textem

Ochrannou známku lze užít spojenou s textem "Elektrotechnická asociace České republiky" nebo "člen Elektrotechnické asociace České republiky", případně s jiným textem, který bude odsouhlasen sekretariátem asociace. Text může být v jazykových mutacích. Překlad Elektrotechnická asociace České republiky" je v jazyce
  • anglickém: "Electrical and Electronic Association of the Czech Republic"
  • německém: "Böhmisch-Mährische elektrotechnische Assoziation"

6. Ochrannou značku mohou členové a přidružení členové užívat pouze v rozsahu zápisu, v případě potřeby rozšíření registrace požádají o provedení tohoto rozšíření sekretariát asociace. Ochrannou značku nelze užít tam, kde by to poškodilo dobré jméno asociace. Ochranná známka nesmí být užita k označení výrobků, také nesmí být užita jako obchodní značka pro služby.

7. Použití ochranných známek "ElA" které není upravené tímto předpisem je nutné písemně sjednat sse sekretariátem Elektrotechnické asociace České republiky.

8. Vzory ochranné značky v digitální podobě jsou rozšiřované elektronickou podobou sekretariátem asociace. Každý člen asociace si může vzory vyžádat na adrese ela@electroindustry.cz.

V Praze dne 4. ledna 2004

Ing. František Hýbner,
ředitel asociace


Ke stažení: tři vzory ve formátu *.tif a jeden ve formátu *cdr sbalené ve formátu *.zip) ZDE