Elektrotechnická asociace České republikyELA LinkedInELA Facebook

DIGITALIZACE – cesta ke zvyšování efektivnosti výrobních procesů

15. 11. 2017, ČVUT Praha 6

Popis

Cílem odborného setkání je v návaznosti na předchozích 12. ročníků konference ARaP a v synergii s renomovaným Strojírenským fórem zájemcům z řad výrobních firem (a nejen jim) představit a na konkrétních příkladech demonstrovat současný trend digitální transformace nejen výrobních procesů, ale také veškerých firemních i mimofiremních procesů s průmyslovou výrobou souvisejících. Úspěšně provedená digitalizace celého hodnotového řetězce, tedy od prvních návrhů nových produktů až po ukončení jejich životnosti se v současné době stává jednou z nutných podmínek zvýšení produktivity a tím i zachování konkurenceschopnosti. Budeme se věnovat aplikacím současných i budoucích řídicích a výrobních technologií uplatňovaných například v konceptu Průmysl 4.0, který bude demonstrován na konkrétních příkladech z praxe.

Dopolední část programu konference bude věnována vyzvaným přednáškám odborníků, kteří jsou kompetentní k dané problematice pohovořit v oblasti strategické a vývojové, odpolední blok pak bude věnován tandemovým přednáškám systémových integrátorů a uživatelů jimi navržených aplikací.

Věříme, že tato nová koncepce konference ARaP díky svému odbornému respektu ve spojení s renomovaným Strojírenským fórem nabídne účastníkům přidanou hodnotu v sofistikovanějším pohledu na moderní nástroje výrobního a předvýrobního procesu.

Se změnou, kterou se tradiční konference ARaP v letošním roce na své cestě setkává je i aktualizovaný výklad její zkratky, který reflektuje současné aktuální trendy a znamená: ARaP – Automatizace, Robotizace a Procesy. Tradiční orientace na technické a softwarové prostředky z oblasti pokročilé průmyslové automatizace, bez níž není myslitelné dosažení potřebného ekonomického efektu, zůstává součástí nové koncepce. Očekáváme, že bude zájem o prezentace postupů, kterými lze zefektivnit proces výběru řídicí a obslužné techniky a podpořit rozhodování při inovacích.

 

Termín a místo konání

15. 11. 2017, 8:30 - 16:00 hod.
Český intitut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze.

Mapa zde.

Informace pro účastníky

Účastnický poplatek: 2.900,- Kč

Tento poplatek zahrnuje:

  • vstup na konferenci
  • sborník přednášek
  • celodenní občerstvení
  • informační materiály partnerských firem
  • služby konzultačního centra

Online registrační formulář

Kontakt

Více informací o konferenci včetně programu naleznete zde.

Exponex, s.r.o.
www.exponex.cz

Aleš Pohl
+420 724 081 347
apohl@exponex.cz

Sára Václavíková
+420 730 575 808
svaclavikova@exponex.cz