Elektrotechnická asociace České republikyELA LinkedInELA Facebook

Energie pro budoucnost

08. 10. 2019, Brno - Výstaviště

Popis

Průmyslová energetika zahrnuje veškeré energetické systémy, které napájejí technologická zařízení. Tato oblast prochází v současné době podstatnými proměnami a další významné změny ji v krátké budoucnosti čekají:

 • měnící se složení energetického mixu (větší podíl výkonově významných obnovitelných zdrojů),
 • optimalizace provozu přenosové a distribuční soustavy pro bezpečnost, spolehlivost a efektivitu výroby),
 • větší podíl zdrojů pracujících přímo do těchto sítí (kogenerační jednotky, modulární jaderné reaktory, geotermální zdroje, plynové zdroje, palivové články, fotovoltaické a větrné zdroje),
 • narůstající podíl technologických zařízení s řízenými pohony (roboty a strojní vybavení), která mohou ovlivňovat kvalitu elektřiny v podnikové síti,
 • využití akumulační schopnosti průmyslových napájecích sítí a s nimi propojených distribučních sítí provozovaných jiným subjektem,
 • sklady elektřiny na bázi akumulátorů nebo superkapacitorů, popř. akumulační schopnost e-mobility, - paralelní spolupráce zařízení pro akumulaci elektřiny a zdrojů bezvýpadkového napájení (UPS).

Témata:

 • Způsoby řízení a predikce chování zdrojů napájejících průmyslové sítě
 • Využití akumulované elektrické energie pro pokrytí energetických špiček
 • Akumulace elektřiny v českém právním řádu - Způsoby řízení a predikce spotřeby elektřiny u jednotlivých kategorií dominantních spotřebičů (pohony a výkonová elektronika, elektrické teplo)
 • Možnosti ovlivnit kvalitu elektřiny v průmyslové síti volbou spotřebičů (elektrických strojů) - Monitoring toků výkonů a kvality elektřiny v průmyslových sítích
 • Právní aspekty a regulace provozování průmyslových napájecích sítí

Konference je určena odborníkům zabývajícím se zabezpečením energií pro technologické procesy a ostatní provozy v průmyslových podnicích, mezi zvanými posluchači jsou podnikoví energetici, technici, zástupci příslušných odborů veřejné správy, společnosti sdružené v hospodářských komorách, odběratelé a partneři časopisů ELEKTRO a SVĚTLO, návštěvníci a vystavovatelé Mezinárodního strojírenského veletrhu 2019.

Vstup na  konferenci je bezplatný, na základě registrace zde.

Konferenci pořádá Elektrotechnická asociace ČR s nakladatelstvím FCC PUBLIC.

Kdy a kde

Kdy: 08. 10. 2019 od 09:30h (prezence od 9:00h)
Kde: Součást programu MSV, Brno - Výstaviště, pavilon P, sál P3.

Kontakt

Organizátor: FCC PUBLIC s. r. o., Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8, www.fccpublic.cz

Kontakt: Ing. Emil Širůček, emil.sirucek@fccgroup.cz, +420 603 847 023
Organizační zajištění: Jan Urban, jan.urban@fccgroup.cz, +420 603 847 025