Elektrotechnická asociace České republikyELA LinkedInELA Facebook

Sensor+test 2018

26. 06. 2018 - 28. 06. 2018

O veletrhu

Veletrh vytváří dokonalou platformu pro prezentaci senzorických systémů, součástek, měřících, kontrolních a kalibrovacích zařízení. Každoročně zde vystavuje kolem 660 firem a během tří veletržních dnů akci navštíví na 8 tisíc odborných návštěvníků. Více informací o veletrhu zde.

Veletrh Sensor+test 2018 je zařazen do dotačního programu agentury CzechTrade, od OPPIK, projekt NOVUMM. Malé a střední výrobní podniky se sídlem, pobočkou či provozovnou mimo Prahu mohou získat na svou účast dotaci. Na veletrhu je organizována společná expozice, která musí mít alespoň 5 účastníků. Stavbu a organizaci společné expozice zajišťuje CzechTradem vysoutěžený dodavatel, v případě veletrhu Sensor+test je jím společnost MLT. Dodavatel zajistí expozici na klíč. Příklad: participuje-li firma na společné expozici plochou  9qm, činí její nálady 54 tisíc Kč. V případě zájmu o zaslání detailní nabídky kontaktujte osoby uvedené níže.

Podmínky účasti

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 50 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku

Kontakt

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade.

Petra Benešová
organizační garant
T: +420 224 907 549, E: petra.benesova@czechtrade.cz

CzechTrade, Dittrichova 1968/21, 120 00 Praha 2
www.czechtrade.cz

Tereza Tůmová
zastupce veletrhu pro ČR
T: +420 775 663 700, E: info@proveletrhy.cz

Ke stažení