Blumenbecker Prag a ELA Blockchain Services uspěly v soutěži o Cenu za průmysl 4.0

 

 

Na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy České republiky bylo oceněno celkem pět nejlepších projektů v Průmyslu 4.0 za rok 2020. Nejvýznamnějším projektem v oblasti Průmyslu 4.0 byl zvolen projekt firmy Blumenbecker Prag, který uspěl díky inovativnímu využití principů digitální továrny při integraci průmyslových robotů do výrobních linek. „Spoluprací s VUT a ČVUT jsme zřídili testovací pracoviště, jehož cílem je ověřit principy Průmyslu 4.0 v praxi. Projekt přímo řeší virtuální uvedení do provozu robotického pracoviště na základě principů digitální továrny. Dovolil nám zkrátit čas od objednávky až po dodání zařízení v řádech dnů až týdnů,“ vysvětluje Andrej Schvarz, jednatel společnosti Blumenbecker Prag.

Ocenění získala i naše dceřiná společnost ELA Blockchain Services.

Tiskovou zprávu ze Sněmu SPČR najdete zde.