Elektrotechnická asociace České republiky oznamuje, že v pátek 9. listopadu bylo na valné hromadě zvoleno složení představenstva a dozorčí rady.

PŘEDSTAVENSTVO

PREZIDENT

Ing. Jiří Holoubek - poradce představenstva a dozorčí rady, ELCOM a.s.

VICEPREZIDENTI

Ing. Otto Daněk - předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod, a.s.
Ing. František Hýbner - sekretariát asociace
Ing. Pavel Prior - předseda správní rady a statutární ředitel, PROSPEKSA, a.s.
Ing. Roman Schiffer - generální ředitel, OEZ s.r.o.

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

Ing. František Hála - předseda představenstva, TESLA, akciová společnost
Jiří Konečný - jednatel, ELKO EP, s.r.o. 
Ing. Michal Mika - jednatel, LOGAREX Smart Metering, s.r.o.
Michal Nevěřil - jednatel, Pilz Czech s.r.o.
Ing. Martin Němeček - ředitel divize pohonů, ABB s.r.o.
Ing. Tomáš Papírek - člen představenstva, DELONG INSTRUMENTS a.s.
Ing. Zdeněk Stuchlík - předseda představenstva, ZPA Smart Energy a.s.
Ing. Romana Špačková, MBA - předsedkyně představenstva, Minerva Boskovice, a.s.

DOZORČÍ RADA

PŘEDSEDA

Ing. Stanislav Adamec - jednatel, FVE BS s.r.o.

ČLENOVÉ

Ing. Dagmar Negrová - ekonomická manažerka, LOGAREX Smart Metering, s.r.o.
Ing. Jiří Kohout - jednatel, Schmitt & Schmitt s.r.o.