Členská společnost Elektrotechnické asociace ČR se stala vítězem Cen TA ČR

Ve čtvrtek 5. listopadu se uskutečnil již 8. ročník předávání Cen Technologické agentury ČR, které oceňují nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s přínosem pro společnost.

Letošní rok byl přesto velmi netradiční. Jak samotné předávání cen, které proběhlo prostřednictvím on-line vysílání z budovy Národního muzea v Praze, tak i způsob vybírání kompletního vítěze Cen TA ČR, kterého volila veřejnost prostřednictvím on-line hlasování. Absolutním vítězem se stal projekt vzdáleného titulkování živých televizních pořadů ze společnosti Speechtech s.r.o. a Západočeské univerzity v Plzni.

Tento unikátní systém umí v reálném čase převést řeč na text a za běhu nejen doplňuje, ale i opravuje jednotlivá slova. Tento projekt zároveň přispívá k rozšíření a zkvalitnění systému automatického čtení titulků a vytváří i vícehlasou doprovodnou stopu. Toto řešení přináší užitek desetitisícům diváků se sluchovým handicapem, kteří tak mají možnost získávat plnohodnotné informace z televizního vysílání. „Velmi si vážíme toho, že jsme dostali podporu Technologické agentury a že jsme mohli pomoci velké skupině diváků České televize se sluchovým handicapem, aby mohli sledovat živé pořady,“ uvedl během slavnostního vyhlašování vedoucí oceněného projektu Josef Psutka z katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Gratulujeme panu profesoru Müllerovi ze společnosti Speechtech.

Elektrotechnická asociace ČR.