ElA ČR a ZEP SR: Vzdělávací program „Digitální transformace firem“ napomáhá růstu úrovně digitalizace v podnicích

 

        

 

Navzdory neustálé snaze o zvyšování digitalizace, především v malých a středních podnicích, zůstává její úroveň stále nízká. Hlavním důvodem je nedostatek základních informací. Svaz elektrotechnického průmyslu SR (ZEP SR) a Elektrotechnická asociace ČR (ElA ČR) ukazují cestu k digitální transformaci firem. V rámci projektu Digitalizace v podnicích připravili vzdělávací program s názvem Digitální transformace firem.

Pozitivní roli při spolupráci s průmyslem hrají také vzdělávací programy středních a vysokých škol. Nemusí jít přitom jen o technicky zaměřené školy. Dokazují to zkušenosti z minulých období.

ElA ČR připravila vzdělávací program na zvýšení povědomí o digitální transformaci ve středoškolském prostředí. „Tato aktivita měla velmi pozitivní ohlasy nejen ze strany studentů, ale i ze strany rodičů jako zástupců generace, která je součástí aktuálního pracovního trhu. A právě o tento školní program se opírají základy projektového vzdělávacího programu „Digitální transformace firem“. Doplňujeme ho však o podněty vycházející z potřeb reálné praxe, které jsme sesbírali na několika workshopech na Slovensku a v České republice, právě se zástupci malých a středních firem,“ vysvětluje Jiří Holoubek, prezident ElA ČR.

„Vzdělávací program je určen pro široké portfolio účastníků jak z průmyslového prostředí, tak z oblasti služeb, bez ohledu na pozici ve firmě a současnou úroveň digitálních dovedností. Je zaměřený zejména na malé a střední podniky, které nejsou součástí zahraničních korporací a nepřebírají jejich datovou kulturu,“ upřesňuje Andrej Lasz, generální sekretář ZEP SR.

Program se skládá z pěti modulů, zaměřených na všechny oblasti nezbytné pro zlepšení komplexní digitální zralosti firem.

  • Modul 1: Digitální transformace a Průmysl 4.0
  • Modul 2: Data, informace a znalosti
  • Modul 3: Byznysový model podniku
  • Modul 4: Operační model podniku
  • Modul 5: Lidé v digitálním prostředí

Projekt Digitalizace v podnicích, číslo 2021-2-SK01-KA210-VET-000050706, byl podpořen prostřednictvím grantu z Erasmus+. Výstupy projektu jsou zveřejněny na webových sídlech obou projektových partnerů.