Elektrotechnická asociace ČR a H4DI jsou novou součástí BOWI sítě

Projekt BOWI (což je akronym projektu s úplným názvem Boosting Widening Digital Innovation Hubs) si klade za cíl provazovat digitální inovační huby a s nimi spolupracující firmy a výzkumné organizace po celé Evropě a společně realizovat přeshraniční inovativní experimenty se zaměřením na neotřelé kombinace digitálních technologií a jejich novátorské využívání v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Partnery sítě doposud bylo 11 renomovaných organizací provozujících nebo podporujících činnost digitálních inovačních hubů po celé Evropě.

Je nám ctí oznámit, že v rámci rozšíření sítě na jaře letošního roku byl mezi 36 přihlášenými kandidáty mezi devět hubů, o které se síť BOWI letos rozšířila, vybrán i Hub pro digitální inovace, jehož je Elektrotechnická asociace ČR zakládajícím členem.

Je nám velkým potěšením, že partnerským představitelem správy našeho domovského regionu bude přímo Hlavní město Praha, pro které jsou v rámci projektu BOWI plánovány jak vzdělávací aktivity v oblasti digitalizace určené pro představitele a zaměstnance hlavního města a jeho organizací, tak i výzvy určené pražským nebo s Prahou svázaným firmám, které nabízejí nebo naopak poptávají digitalizační řešení v prioritních oblastech projektu, pro něž projekt nabídne i možnost získání finanční podpory v rámci systému kaskádového financování.

Projekt získal financování z programu Evropské unie na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020 v rámci projektu BOWI podpořeného grantovou smlouvou č. 873155.