Elektrotechnická asociace ČR zdůraznila své postavení v SPČR

25.5.2019

Autor: Admin

V dnešních volbách do orgánů Svazu průmyslu a dopravy České republiky uspěli všichni nominovaní kandidáti Elektrotechnické asociace České republiky.

Prezident ElA pan Jiří Holoubek se po velmi silném výsledku ve volbách stal opět členem představenstva SPČR a potvrdil tak nejen že svou práci odvádí dobře, ale zejména že dobře reprezentuje elektrotechnický průmysl v největším zaměstnavatelském uskupení v ČR. 

Členy dozorčí rady se stali pánové Roman Schiffer a František Hála, členy smírčího výboru František Hýbner a Tomáš Černý.

Zvoleni byli všichni kandidáti Elektrotechnické asociace České republiky. Tím se jen potvrzuje, že elektrotechnika je nejen důležitým hráčem v rámci SPČR, ale hlavně hybnou silou průmyslu a významným hráčem národního hospodářství.

Funkci prezidenta SPČR obhájil pan Jaroslav Hanák, viceprezidenty byli zvoleni Daniel Beneš, Jan Czudek, František Chaloupecký, Milena Jabůrková, Jan Rafaj a Radek Špicar.