Finanční podpora pro správu duševního vlastnictví pro malé a střední podniky

V letošním roce bude Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) implementovat fond Evropské komise COSME FUND pro malé a střední podniky pro obnovu ekonomiky po pandemii COVID-19.

Fond by měl přispět k rychlejšímu zotavení ekonomiky EU a k posílení růstu malých a středních podniků v EU, čímž by se měla udržet konkurenceschopnost.

Z tohoto fondu EUIPO bude financovat IP scan malým a středním podnikům (SME), přičemž SME refunduje 75% této částky za poskytnuté služby. Specialisté z oboru duševního vlastnictví pomohou SME s určením hodnoty aktiv duševního vlastnictví. To usnadní SME vypracovat obchodní strategii v duševním vlastnictví v současné době i v budoucnosti.

Dále z tohoto fondu bude poskytována 50 % dotace na přihlašovací poplatky pro ochranné známky a pro průmyslové vzory registrované u EUIPO nebo v národních úřadech.

Podrobné informace o čerpání těchto dotací lze najít na webových stránkách EUIPO.

Pro zkontaktování s poskytovatelem služby IP scan se obraťte na: Ing. Martinu Kotykovou, Ph.D.,  E: cosmefund@upv.cz.

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví