Generálním ředitelem společnosti Veletrhy Brno, a.s. se stal Ing. Tomáš Moravec

Funkce generálního ředitele se Ing. Tomáš Moravec ujal dne 1. prosince 2021. Vystřídal tak Ing. Jiřího Kuliše. Výběrem nového generálního ředitele se podařilo zajistit kontinuitu ve vedení společnosti, která musí v současné době opět pružně reagovat na vývoj pandemické situace.

Představenstvo společnosti rozhodlo o nástupci ve funkci generálního ředitele s ohledem na zachování kontinuity řízení a zejména s důrazem na další rozvoj veletržnictví v Brně. Tomáš Moravec přesvědčil komisi a zastupitele nejen svými zkušenostmi v oboru, ale také svými vazbami na hlavní hráče veletržního průmyslu. Důležitou roli hrály také zkušenosti s vedením lidí a řízením velké části společnosti. 

Tomáš Moravec celý svůj dosavadní profesní život zasvětil veletrhům a vyrostl v duchu Baťovské školy z obchodního referenta až na post obchodního ředitele. Působí tedy více jak 20 let ve firmě, z nichž 18 let ve vrcholových manažerských pozicích. To jsou unikátní příležitosti, které Moravec využíval k poznání tematiky pořádání veletrhů z pozice pořadatele veletrhů i realizátora zázemí pro vystavovatele. 

Svou pozici má také ve veletržním průmyslu, konkrétně ve výkonném výboru celosvětové organizace OSPI i předsednictvu Asociace výstavářských firem ČR. Zde jedná ve prospěch veletržního průmyslu v ČR a ve městě Brně s cílem jeho posílení i aktuálně opětovného restartu v novém, epidemií covidu-19 změněném prostředí.

Zkušenost nového generálního ředitele s vedením celého obchodního úseku je unikátní a v historii společnosti jedinečná.

Tomáš Moravec vystřídá ve funkci Ing. Jiřího Kuliše. Ten byl generálním ředitelem od prosince 2009 a provedl firmu těžkými roky ekonomické krize a zejména bezprecedentním covidovým obdobím, které firmu paralyzovalo ve většině minulého a větší polovině letošního roku. Má nemalou zásluhu nejen na zachování veletržního průmyslu jako celku, ale zejména na zachování veletrhů v Brně, pro které je toto odvětví průmyslu jedním ze zásadních ve městě.

Elektrotechnická asociace ČR gratuluje novému generálnímu řediteli a přeje mnoho úspěchů.

Zdroj: Veletrhy Brno, a.s.