Informace k povolování zahraničního obchodu se zbožím a technologiemi dvojího užití

 

           

 

Elektrotechnická asociace ČR pro své členy zorganizovala, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, školení, které bylo zaměřeno na osvětu základních principů chování a fungování zahraničního obchodu se zbožím a technologiemi dvojího užití. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR se touto problematikou zabývá odbor Licenční správy.

Seznam zboží dvojího užití najdete zde.

Informace k fungování Licenční správy najdete zde.

Prezentace ze semináře: