V návaznosti na informace v tisku o prodeji Retely poskytuje vedení společnosti RETELA, s.r.o. a Elektrotechnické asociace České republiky (ElA) níže uvedené prohlášení:

Jelikož akviziční jednání stále probíhají, nelze z pochopitelných důvodů sdělovat podrobnosti.Obecně lze však říci, že startovacím impulsem byly aktivity MŽP, které v návrzích ZoVUŽ předložených do Legislativní rady vlády hodlalo a stále hodlá zakázat asociacím typu ElA mít svůj kolektivní systém. Společníky/akcionáři mají být výhradně výrobci („nebagatelní“) nebo právnické osoby založené výhradně nebagatelními výrobci.
Tento záměr MŽP vedl, samozřejmě, k přehodnocení původních cílů asociace v této oblasti.

Po dokončení akvizice vydá asociace podrobnější oznámení.

Za vedení společnosti a asociace však odmítáme jakékoliv poplašné zprávy o tom, že by měly být ohroženy úspory našich klientů, či snad že by klienti Retely neplnili své zákonné povinnosti. Ostatně jednou z podmínek akvizice je nezměněné fungování společnosti RETELA, s.r.o., tedy zachování kontinuity a uživatelského komfortu pro všechny stávající i budoucí klienty kolektivního systému, samozřejmě za striktního dodržování veškeré platné legislativy.

Jaroslav Vladík, jednatel RETELA, s.r.o.
Jan Prokš, ředitel Elektrotechnické asociace České republiky