Jak využít a financovat Technologie 4.0, Digitalizace výroby a její financování

Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR Vás zvou na půldenní seminář věnovaný již vyhlášené IX. výzvě programu podpory Technologie, jejíž uzávěrka příjmu žádostí je v polovině května 2019.

JAK VYUŽÍT A FINANCOVAT TECHNOLOGIE 4.0

DIGITALIZACE VÝROBY A JEJÍ FINANCOVÁNÍ

14. února 2019, Praha 3, U Nákladového nádraží 3144/4

Připravujete inovační projekty zaměřené na digitalizaci výroby, Průmysl 4.0 a potřebujete více informací z praxe? Na semináři bude představena nejen nová výzva, ale budou prezentovány i příklady dobré praxe, reálné situace malých a středních podniků (MSP), jejichž majitelé se již vydali touto cestou. Poradí Vám, jak využít dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Technologie a nabídnou Vám konzultace a hodnocení projektů firem v kontextu této výzvy.

Program:

9:30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10:00 PRŮMYSL 4.0 versus realita MSP,  Ing. Tomáš Kubala, MBA, INDUSTRY CLUSTER 4.0

 • Posuzování připravenosti firem na implementaci Průmyslu 4.0.
 • Nejčastější nedorozumění, příležitosti a doporučení.
 • Přínosy strukturovaného dialogu a tvorba akčních plánů.

10:30 Optimalizace řízení výroby, Ing. Lubomír Sláma, PhD., MBA, Act–in Machine Services s.r.o.

 • Proč vyvíjet vyvinuté, pojďme to implementovat!
 • Co on-line neměřím, neanalyzuji a nevizualizuji, to neřídím!
 • Integrované systémy MES – jedna data, jedna pravda!
 • Údržba 4.0, přehlížená popelka :-)

11:15 COFFEE BREAK Chvíle na kávu, individuální konzultace s odborníky.

11:30 Nástroje pro řízení a digitalizaci průmyslu, Ing. Jan Horník, Beckhoff Česká republiky s.r.o.

 • Musíme vyhodit staré stroje, abychom mohli vykročit do budoucnosti?
 • Co ztrácím, když nemám integrované stroje, když sbírám data ručně?
 • Naše vize validovány na Výrobní buňce 4.0.

12:00 Integrace = srdce Průmyslu 4.0, Miroslav Hlaváč, UNICORN a.s.

 • Proč posílat data do mraků? Zaprší z nich někdy?
 • Velké lidi zajímají velká data.
 • Vize vs. realita. Začněme prvním krokem.
 • Koncept ověřený v praxi.

12:30 Dotace pro digitalizaci Vaší výroby, Ing. Milan Sedláček, RENARDS dotační s.r.o.

 • Srozumitelné představení nesrozumitelné výzvy.
 • Klíčové body, které firma musí a dokáže splnit.
 • Přínosy komplexního posouzení firmy pro tvorbu žádosti.
 • Komplexní servis na klíč – konzistentní řešení.

13:00 SHRNUTÍ, DISKUSE, INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

13:30 KONEC SEMINÁŘE

Registrace:

Účast na akci je zdarma. Registrujte se prosím přes on-line formulář.

Kontakt:

Ing. Eva Hrubešová, tel.: 225 855 312, e-mail: eva.hrubesova@crr.cz, Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3