Jiří Holoubek je členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace

Dne 16. listopadu 2020 byl Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace České republiky a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky, zvolen do Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, který připravuje zejména národní politiku výzkumu a vývoje a inovací a zajišťuje kontrolu její realizace. Jmenování Ing. Holoubka, prezidenta Elektrotechnické asociace ČR, členem RVVI je pro nás jasným signálem toho, že vláda České republiky si jasně uvědomuje význam aplikovaného výzkumu a současně i průmyslových firem pro naší ekonomiku.