Zveme Vás k účasti na 63. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV 2022, který se bude konat ve dnech 4. - 7. října 2022 na Výstavišti v Brně.

Podrobné informace o tématech veletrhů a podmínkách účasti najdete na webových stránkách https://www.bvv.cz/msv/.

Přihlásit se na veletrh

Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.

Termín pro podání přihlášek je stanoven na 15. dubna 2022.