Elektrotechnická asociace České republikyELA LinkedInELA Facebook

Společně se Zväzem elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky jsme, v souvislosti s implementací projektu Digitalizace v podnicích, realizovali školení na téma Digitální transformace firem. Školením provázel Jiří Holoubek - prezident Elektrotechnické asociace České republiky, člen predstavenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky a člen Rady vlády pro výzkum a inovace. Základním tématem tohoto školení byla digitální transformace podniku, zlepšování komplexní digitální zralosti firmy, příklady z praxe, či trendy v implementaci digitální transformace.

Školení se konalo 1. - 2. 12. 2022 v České republice a 12. - 13. 12. 2022 na Slovensku.