Studie k využití blockchainových technologií v systémech řízení kvality

 

            

 

Cílem „Studie k využití blockchainových technologií v systémech řízení kvality“ je přijatelnou formou pro odbornou veřejnost, kterou zajímá využití nových informačních technologií v kvalitě popsat, proč rozvoj Průmyslu 4.0 a digitální transformace společností je spojena s rozvojem nových technologií a služeb nejen ve zpracovatelském průmyslu. Dále formou Proof of concept identifikovat a podpořit aktivity, které pomohou zajistit rozvoj transferu blockchainových technologií a znalostí o nich především mezi průmyslovými podniky.