Testování zaměstnanců na Covid-19 ve firmách

Svazu průmyslu a dopravy ČR se povedlo s ministerstvem zdravotnictví vyjednat podporu testování zaměstnanců na Covid-19 ve firmách a způsob úhrady tohoto testování. 

Podmínky pro testování zaměstnanců ve firmách, aby bylo hrazeno ze zdravotního pojištění, zaslalo ministerstvo zdravotnictví v dopise náměstkyně ministra Heleny Rögnerové. Při organizaci testování by firmy měly postupovat podle doporučení, který tento dopis obsahuje.

Své problémy, příklady a náměty posílejte na adresu spcr@spcr.cz.

Zdroj: SPČR