Školení, které pořádáme ve spolupráci s Elektrotechnickým zkušebním ústavem, je zaměřeno na vysvětlení základních postupů uvádění elektrotechnických výrobků na trh, s důrazem na legislativní požadavky trhu EU, návaznosti české legislativy, technických norem a postupů.

Školením Vás bude provázet pan Ing. František Nekola z EZÚ. V závěru obdržíte certifikát o absolvování školení.

Pro velký zájem jsme zorganizovali toto školení znovu, které se uskuteční 01. 03. 2023 v Brně. Více informací najdete v této pozvánce.