Do ankety se zapojilo celkem 22 významných společností působících v elektrotechnickém průmyslu. Celkový výsledek lze shrnout tak, že více než 75% firem by euro přivítaly. S rostoucí velikostí firmy se tato ochota dále zvětšuje. Výsledky budou postoupeny SPČR a také spolupracující Asociaci exportérů.