Elektrotechnické asociaci ČR se podařilo zajistit podporu pro české vystavovatele na veletrhu SPS IPC DRIVES v Norimberku pro rok 2020.

Můžete získat podporu od MPO ve formě proplacení nákladů na plochu stánku. Konečná částka bude určena po uzavření přihlášek.

Povinností vystavující firmy je mít na stánku informaci o podpoře z MPO (většinou se zajišťuje nálepkou někde v rohu na panelu).

Prezentace českých firem na tomto veletrhu je financována z programu MPO na podporu českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v kategorii podpory „C“ – samostatné expozice vystavovatelů.

Více informací včetně podmínek k účasti a přihlášky najdete zde.