ElectroJobs

Cíle setkání

Cílem setkání reprezentací elektrotechnických, elektronických a IT firem na straně jedné a technických vysokých škol, technických středních škol a gymnázií je navázat přímou spolupráci mezi konkrétními subjekty. Nechceme dělat změnu vzdělávacího systému, chceme, aby se potkali zástupci škol a firem a řekli si, co jeden pro druhého může v rámci existujících pravidel udělat, co je reálné (a co již ne) ve vzájemné spolupráci, a to – jak již bylo řečeno - bez ohledu na soustavně probíhající reformy školství.

Program

09:30 - 10:00 registrace účastníků
10:00 - 18:00 prezentace firem, škol (každá prezentace max. 5 min.!)
od 18:00 neformální setkání účastníků a raut

Kdy a kde?

1. června 2016 - ČVUT FEL, Praha, Technická 2, místnost 309 (mapa)

Podmínky účasti

účast s prezentací
Vložné: členové ElA a školy zdarma, ostatní 10 000,- Kč,
a registrace do 30. 4. 2016 na sojka@electroindustry.cz (prezentaci dle šablony potřebujeme nejpozději do 16. 5., abychom stihli vytisknout sborník).

účast bez prezentace
Pouze registrace do 20. 5. 2016 na sojka@electroindustry.cz

Vzory ke stažení

V případě zájmu o účast, prosím, kontaktujte sekretariát asociace:

koncepční dotazy: Jan Prokš, ředitel asociace, proks@electroindustry.cz, 731 563 615
technické detaily: Ladislav Sojka, manager akce, sojka@electroindustry.cz, 736 255 657

Hlaste se obratem (nejdéle do 30. dubna) na adresu sojka@electroindustry.cz