ElectroJobs

Cíle setkání

Cílem setkání reprezentací elektrotechnických, elektronických a IT firem na straně jedné a středních škol, gymnázií a vysokých škol je navázat přímou spolupráci mezi konkrétními subjekty. Rádi bychom, aby se opět potkali zástupci škol a firem a navázali a prohloubili vzájemnou spolupráci. Základem setkání tak budou krátké prezentace nosných oborů ve školách a souhrn požadavků, čím by mohl průmysl škole pomoci (výuka, vzdělávání pedagogů, exkurze, stipendia, zadávání ročníkových prací …). Od firem očekáváme stručné prezentace o firmě a opět výčet možností, co je firma schopná/ochotná pro školy zařídit/pomoci/připravit.  Vítané jsou i prezentace odkazující na dobrou spolupráci – pokud vám něco funguje, podělte se s ostatními.

Program

09:30 - 10:00 registrace účastníků
10:00 - 18:00 prezentace firem, škol (každá prezentace max. 5 min.!)
od 18:00 neformální setkání účastníků a raut

Kdy a kde?

13. 9. 2022 na FEKT VUT v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Mapa zde.

Podmínky účasti

účast s prezentací na konferenci
vložné: členové ElA, ZEP a školy v ČR i SK zdarma, ostatní 5.000,- Kč (200 EUR),
registrace do 26. 8. 2022 (prezentaci dle šablony potřebujeme nejpozději do 5. 9. 2022, abychom stihli vytisknout sborník).

účast s prezentačním prostorem
registrace do 1. 9. 2022
prezentační prostor před konferenční místností, kde pro Vás bude připravený stůl a židle.

účast bez prezentace (návštěvník)
pouze registrace do 9. 9. 2022

 
 
 
 
 
 
 

V případě dalších dotazů, prosím, kontaktujte sekretariát asociace:

koncepční dotazy: Jan Prokš, ředitel asociace, proks@electroindustry.cz, 731 563 615
technické detaily: Ladislav Sojka, manager akce, sojka@electroindustry.cz, 736 255 657

Vzory ke stažení