Práce v datech je jednoduchý nástroj, který přehledným a jednoduchým způsobem poskytuje data o trhu práce a vzdělávání. Tento online nástroj nabízí data, která jsou využívána při náboru, rozvoji i stabilizaci zaměstnanců. Výsledky jsou prezentovány formou moderních nástrojů business intelligence. Tento nástroj vyvinula a spravuje společnost TREXIMA, spol. s r.o.

www.pracevdatech.cz

Členové asociace mohou tento nástroj využívat za lepších podmínek, pro více informací kontaktujte sekretariát asociace.