Elektrotechnická asociace České republikyELA LinkedInELA Facebook

Management energií v průmyslovém podniku

20. 03. 2024, Výstaviště Brno

Popis

            

Dne 20. března 2024 se v Kongresové centrum Výstaviště Brno (u hlavního vstupu, přístup od zastávky „Výstaviště – hlavní vstup“) uskuteční seminář Management energií v průmyslovém podniku. Seminář, který organizují Elektrotechnická asociace České republiky a časopis Automa, bude součástí doprovodného programu veletrhu Amper.

Minulá doba donutila firmy zamýšlet se nad tím, jak hospodaří s energií, kde zbytečně plýtvají a jak nejlépe využít každý kilowatt. Objevily se projekty, jejichž cílem je ušetřit za osvětlení a vytápění průmyslových budov, rekuperovat energii z elektrických pohonů, využít odpadní teplo z chlazení pro ohřev užitkové vody, využívat solární a větrnou energii nebo energii z odpadní biomasy. Objevují se nové metody, jak šetřit energií, ale také nové výzvy, které souvisí nejen s nutností snižovat náklady, ale také dostát závazkům z hlediska společenské odpovědnosti a snižování negativního vlivu průmyslu na životní prostředí.

Akce je zaměřena na střední management průmyslových firem, technické ředitele, podnikové energetiky, inženýrské firmy a integrátory působící v oboru podnikové energetiky. Pro účastníky je vstup zdarma (podmíněný registrací) a dostanou volnou vstupenku na veletrh Amper.

Témata semináře budou:

  • energetický management průmyslového podniku z pohledu norem a legislativy,
  • nové technologie pro efektivní využívání energie, zejména z lokálních obnovitelných zdrojů,
  • měření spotřeby energií a dalších médií, přenosy dat prostřednictvím bezdrátových sítí,
  • algoritmy umělé inteligence predikující spotřebu energií na základě zakázek, kapacit strojních zařízení, budoucího počasí, aktuálních cen,
  • blockchain pro energetický management,
  • vzdělávání v oblasti energetického managementu.

Účast je zdarma, podmíněna registrací níže. Po registraci obdržíte do emailu kód k získání volné vstupenky na veletrh.

Výběr z programu

9:15 až 9:45   registrace
9:45 až 9:50 organizátoři přivítání, organizační pokyny
9:50 až 10:10 Asociace komunitní energetiky Patrícia Čekanová: Vznik a realizace energetických společenství z hlediska nového energetického zákona (zákon č. 287/2022). Asociace komunitní energetiky ČR je dobrovolné sdružení, jehož cílem je podporovat decentralizaci energetiky a vytváření energetických komunit.
10:10 až 10:30 Teco Jaromír Klaban: Průmyslový podnik jako aktivní odběrné místo. Jak se v průmyslu připravit na transformaci energetiky, na změny cen, na změny legislativy, na změny připojovacích podmínek? A to každou čtvrthodinu?
10:30 až 10:50 Phoenix Contact Radim Roček: Jak se připravit na komunitní energetiku. Přednáška se zaměřuje na uživatele komunitní energetiky a nabízí jim předem vyvinuté řešení ve spolupráci se společností Leon Taurus. Úvodní část bude věnována seznámení s konceptem komunitní energetiky, zatímco následující část se zaměří na technická řešení, která jsou k dispozici pro optimalizaci a efektivní provoz v této oblasti.
10:50 až 11:10 INSTAR ITS Aleš Kij: Platforma ENERGIS – nástroj energetického managementu. Platforma ENERGIS – nástroj energetického managementu s více než třicetiletou tradicí. Zkušenosti s výrobky společnosti AMiT nejen v oblasti sběru energetických dat, možnosti využití internetu chytrých věcí, nástroj pro získání a zpracování dat pro nefinanční reporting ESG, škála využití platformy.
11:10 až 11:20   přestávka na kávu
11:20 až 11:40 Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové, Smart BIT Jan Lang (Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové), Jiří Černý (Smart BIT): Řízení FVE pro domácnosti a malé firmy. Co všechno má vliv na úspěšné řízení energetických toků? Jak velkou elektrárnu je vhodné pořídit? Bude vlastník spokojen s realizovaným řešením? Existuje nějaké univerzální řešení? Existuje vhodný studijní obor na VŠ nebo VOŠ?
11:40 až 12:00 Glatzová & Co. Erik Kolan: Právní otázky výstavby a rekonstrukce výstavby energetických zdrojů. Právní kancelář Glatzová & Co. poskytuje kompletní právní poradentství v oblasti akvizice, výstavby či financování energetických zdrojů a energetické regulace, včetně podpory při získávání potřebných povolení k výstavbě nebo rekonstrukci zdrojů a přípravy standardní smluvní dokumentace pro obchodování s energiemi.
12:00 až 12:20 Emerson Jakub Kopecký: Monitorování spotřeby stlačeného vzduchu. Přes veškerou snahu o elektrifikaci se mnohá průmyslová zařízení bez stlačeného vzduchu neobejdou. Přednáška představí hardwarová a softwarová řešení pro monitorování spotřeby stlačeného vzduchu, které je základním předpokladem pro zvyšování efektivity jeho využití.
12:20 až 12:40 Ústav telekomunikací FEKT VUT Pavel Mašek: Komunikační systémy pro IoT
12:40 až 13:10 IQRF, Austyn International Jan Vašta, IQRF Alliance, Zdeno Boška, Austyn International: Energetické úspory s chytrou regulací vytápění a osvětlení, řízení IoT prvků v bezdrátové síti IQRF. Jak je možné s bezdrátovou sítí IQRF přenášet data ze snímačů a měřičů a jak šetřit energie (osvětlení, vytápění). Představení realizovaného projektu regulace vytápění.
13:10 až 13:30 ELA Blockchain Services Věra Šmídová: Inovace v energetice: projekt NABRE a síla blockchainové technologie. Projekt NABRE přináší blockchainovou technologii do energetiky, nabízí efektivnější správu a sledování energetických transakcí, zvyšuje bezpečnost a transparentnost dat. Na semináři představíme potenciál blockchainu pro udržitelnější energetiku, naše úspěchy a budoucí plány.
13:30 až 14:00 organizátoři rozloučení, neformální diskuse

Kdy a kde

Kdy: 20. 03. 2024 od 9:15h (cca do 14h)
Kde: Brno, kongresové centrum BVV, sál Petrov

Kontakt

Pro více informací o konferenci využijte následující kontakty:

Jan Prokš
proks@electroindustry.cz
731 563 615
 
Petr Bartošík
bartosik@automa.cz
734 593 378
 
 

Prezentace ke stažení