Elektrotechnická asociace České republikyELA LinkedInELA Facebook

Valná hromada

21. 05. 2020

Základní informace

Elektrotechnická asociace ČR si vás dovoluje informovat o tom, že ve dne 21. 05. 2020 se uskuteční jednání valné hromady online v aplikaci ZOOM.

Program

  1. zahájení, kontrola úkolů z minulého zasedání valné hromady,
  2. zpráva o činnosti asociace,
  3. zpráva dozorčí rady,
  4. přijetí usnesení, závěr.

Kontakt

Více informací o jednání valné hromady poskytne:

Jan Prokš
ředitel asociace
M: +420 731 563 615
E-mail: proks@electroindustry.cz

Ke stažení