Elektrotechnická asociace České republikyELA LinkedInELA Facebook

Valná hromada

19. 11. 2020, online

Základní informace

Vážení členové a partneři,

situace kolem setkávání se nevyvíjí dobře, proto se bude valná hromada konat online s pomocí aplikace ZOOM.

Prosím, počítejte s tím, že valná hromada proběhne ve čtvrtek 19. 11. od 13.00.

Po registraci Vám před samotným konáním zašleme odkaz a potřebné podklady.

Pokud jste se již registrovali, nemusíte se registrovat znovu.

Program

 1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu jednání valné hromady.
 2. Zpráva o plnění programového prohlášení asociace – prezentace činností.
 3. Zpráva dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období 1–10/2020 a o stavu členské základny.
 4. Představení a schválení rozpočtu na rok 2021.
 5. Různé.
 6. Přijetí usnesení a závěr.

Bezprostředně na tento administrativní blok naváže konferenční část valné hromady:

 1. Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade
 2. Petr Vítek, tajemník 5G aliance na Ministerstvu průmyslu a obchodu
 3. Oleg Spružina, generální ředitel TÜV SÜD Czech
 4. Michalis Busios, ředitel MSV, Veletrhy Brno, a.s.
 5. Aleš Malý, Innovation Manager PILZ s.r.o.
 6. Martin Klíma, Misterine s.r.o.
 7. Kateřina Decknerová, Business Leaders 4U

Kontakt

Více informací o jednání valné hromady poskytne:

Jan Prokš
ředitel asociace
M: +420 731 563 615
E-mail: proks@electroindustry.cz

Ke stažení