Elektrotechnická asociace České republikyELA LinkedInELA Facebook

Valná hromada

2. 12. 2021, Třeboň

Základní informace

Elektrotechnická asociace ČR si vás dovoluje informovat o tom, že dne 2. 12. 2021 se uskuteční jednání valné hromady asociace v Třeboni, v Hotelu Zlatá hvězda.

Hotel Zlatá hvězda Třeboň****
Masarykovo náměstí 107
379 01 Třeboň
GPS: 49.0032725N, 14.7709419E

Mapa

Program

čtvrtek 2. 12. 2021 od 10h

 1. Zahájení, volba mandátové a volební komise, volba návrhové komise, schválení programu jednání valné hromady.
 2. Zpráva o plnění programového prohlášení asociace.
 3. Zpráva dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období 1–10/2021 a o stavu členské základny.
 4. Otto Havle, Informace o činnosti ELA Blockchain Services, a.s.
 5. Schválení volebního řádu pro volby představenstva a dozorčí rady asociace.
 6. Volby členů představenstva a dozorčí rady asociace na další funkční období.
 7. Přestávka, v průběhu které dojde k prvému jednání nově zvolených orgánů.
 8. Seznámení s výsledky voleb.
 9. Přednesení nového programového prohlášení představenstva (na léta 2022 – 2025).
 10. Představení a schválení rozpočtu na rok 2022.
 11. Různé.
 12. Přijetí usnesení a závěr.

čtvrtek 2. 12. 2021 od 13h

 • Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR, Aktuality ze SPČR.

Představení firem asociace

 • Blumenbecker Prag s.r.o.
 • Metio Software s.r.o., Tomáš Martinec, majitel, Kyberbezpečnost v průmyslových zařízení (IoT a embedded).

Vyzvané přednášky

 • Stanislav Klika, Head of Risk Advisory Services, BDO Audit s.r.o., Nový zákon o ochraně oznamovatelů: jak se na něj připravit?
 • Otto Havle, předseda předtavenstva ELA Blockchain Services a.s., Průmyslový blockchain.
 • Roman Jašek, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technologie průmyslového blockchainu jako nutný a nezbytný požadavek důvěryhodnosti pro Průmysl 5.0.
 • David Malaník, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Penetrační testy bezpečnosti ElA blockchainu.
 • Otto Daněk, předseda předtavenstva Atas elektromotory Náchod a.s., Co trápí exportéry a nejen je?
 • Mojmír Hampl, KPMG Česká republika, s.r.o., Srovnání covidové krize a krize v roce 2008.

Kontakt

Více informací o jednání valné hromady poskytne:

Jan Prokš
ředitel asociace
M: +420 731 563 615
E-mail: proks@electroindustry.cz

Ke stažení