Cyklus Digitální revoluce CZ aneb Člověk versus technologie?
Regionální akce Brno – Kybernetická bezpečnost: Visací zámek nebo firewall

Kdy:    9. dubna 2019 od 9:00
Kde:    VTP Brno, Purkyňova 125, Brno - Medlánky, Velká konferenční místnost v přízemí

Akce je určena všem malým a středním podnikům a institucím, které mají zájem získat aktuality z oblasti kybernetické bezpečnosti, zjistit, jak svou firmu či instituci dobře ubránit proti kybernetickým útokům a inspirovat se aktuálními možnostmi využití prostředků kybernetické obrany ve svém každodenním provozu a objektivně si vyhodnotit, zda je jejich firma či instituce v kyberprostoru dobře chráněna. Své úvodní vstupy k jednotlivým blokům programu přednesou prezident Elektrotechnické asociace ČR a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí pro oblast Průmyslu 4.0 Jiří Holoubek a slovenský ekonom a vizionář prof. Peter Staněk, dále vystoupí odborníci z Masarykovy univerzity, VUT Brno a z firem, které se zabývají řešeními pro kybernetickou bezpečnost v každodenním firemním životě.

Akce bude doprovázena praktickými ukázkami bezpečnostních řešení s možností si je vyzkoušet a diskutovat o nich s přítomnými odborníky, následovat bude exkurze do testovacího centra zaměřeného na kybernetickou bezpečnost.

Více informací a registrace na www.digitalnirevoluce.cz. Vstup je pro členy ElA bezplatný, více informací poskytne sekretariát asociace.