Název projektu: Opatření v oblasti firemní zdravotní péče jako součást BOZP 

Doba realizace: 1. 6. 2023 až 31. 12. 2023 

Cíl projektu: 

Cílem tohoto projektu bylo zaměřit se na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání z hlediska obecné péče o zdraví zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů, tj. poskytované v rámci personální politiky jako součást firemních benefitů. Je známo, že tyto aktivity mají pozitivní vliv na celkové psychické a fyzické zdraví zaměstnanců a přispívají nejenom ke snížení nemocnosti, fluktuace, zvýšení spokojenosti zaměstnanců a pracovního výkonu, ale je možné je považovat i za důležitou nadstavbu v rámci zabezpečování BOZP a zkvalitňování pracovních podmínek ve firmách. V neposlední řadě přispívá tato zdravotní péče i ke zlepšení zdravotní kondice jednotlivých zaměstnanců a z dlouhodobého hlediska i k úsporám v systému veřejného zdravotního pojištění z důvodu prevence nemocnosti zaměstnanců, která není tolik nákladná, jako samotná léčba a pracovní neschopnost. 

Projekt byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR z příspěvku podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v roce 2023.

Výzkumnou zprávu najdete zde: