Elektrotechnická asociace České republiky je nestátní nezisková organizace zaměstnavatelů, která sdružuje právnické i fyzické osoby z elektronického a elektrotechnického průmyslu, zdravotnické techniky, informačních služeb a další podnikatelské subjekty s příbuznou výrobní orientací či obchodními zájmy.

Sdružování elektrotechnických podniků v naší republice má již dlouholetou tradici. Podnikatelé, mezi něž patřili i Ing. František Křižík a Ing. Emil Kolben, se začali na přelomu 19. a 20. století sdružovat zpočátku do Spolku českých elektrotechniků a po vzniku Československa do Elektrotechnického svazu. V 50. letech byla tato svazová činnost zrušena a byla obnovena až v roce 1990, kdy organizace elektrotechnického průmyslu založily nejdříve elektrotechnickou sekci Svazu průmyslu ČR a v lednu 1992 dnešní ekonomicky i právně samostatnou Českomoravskou elektrotechnickou asociaci. V roce 2016 byl změněn název na Elektrotechnická asociace České republiky.

Členové ElA vytvářejí lobby pro prosazování svých požadavků na úrovni státních orgánů i v oblasti zaměstnavatelských vztahů. Asociace proto udržuje přímé kontakty s představiteli MPO ČR, MF ČR, MŠMT ČR a podobně.

Elektrotechnická asociace České republiky je životaschopným sdružením, jejíž činnost přináší členům prospěch. Jsme přesvědčeni, že k naplnění cílů by přispělo i zapojení vaší organizace do činnosti ElA.

V případě zájmu o členství v naší asociaci vám rádi podáme bližší informace.