Partnerské organizace

CeeInno

Středoevropská platforma pro digitální inovace si klade za cíl systematicky propojovat aktéry v oblasti digitálních inovací ve středoevropském regionu s cílem společně realizovat osvětové aktivity, navazovat efektivní spolupráci mezi členy na společných aktivitách a projektech a poskytovat firmám obchodně a technologicky neutrální odborné poradenství a vzdělávání v oblasti digitálních inovací. K březnu 2019 platforma čítala téměř 30 členů ze 7 zemí, Elektrotechnická asociace ČR je jedním z nich. Členství v platformě je bezplatné a je založeno na principu vzájemně výhodné spolupráce.

cthings.co sp. z.o.o.

CTHINGS.CO, headquartered in Poland and with operational branches in Austria and Denmark, provides comprehensive 5G IoT solutions that enable enterprises to access valuable data sources hidden in their processes and resources. The solutions use state-of-the-art technology and components to monitor, capture, transmit and analyze huge amounts of data in near real-time. The company comprehensively supports the digital transformation of industries and cities. Its portfolio of 5G connectivity infrastructure solutions, sensor networks for asset tracking and remote distributed monitoring can be combined and customized to accommodate even the most specific use cases. With a solid background in IoT and telecommunications, CTHINGS.CO currently serves global clients in the areas of logistics, manufacturing, green energy and smart city services.

CzechInno, z.s.p.o.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání. Je nositelem projektů Vizionáři – každoročního udílení cen inovativním počinům v českém podnikání s významným technologickým, ekonomickým a/nebo sociálním přínosem, Smart Export Hub – projektu zaměřeného na zprostředkování spolupráce v oblasti digitálních inovací mezi ČR a vybranými zahraničními teritorii, Smart Business Festival – každoroční přehlídka tipů pro inovativní a chytré podnikání v Praze a Bratislavě, Digitální revoluce CZ – regionální tematická roadshow zaměřená na osvětu a kultivaci využívání digitálních inovací v podnikatelské praxi. V roce 2017 také CzechInno založilo Středoevropskou platformu pro digitální inovace CEEInno.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. je společností s  dlouhodobou tradicí a zkušenostmi. Od roku 1926 poskytujeme služby zkoušení a certifikace výrobků, převážně elektrotechnického charakteru, ale také z oblasti zdravotnických prostředků, automotive, stavebních, strojírenských a dalších výrobků. Jsme členy významných evropských a světových certifikačních systémů, u mnoha z nich členy zakládajícími. Poskytujeme služby ověřování systémů řízení dle norem ISO, provádíme kalibrace, metrologická ověřování, vývojové a funkční testy.

Elektrotechnický zkušební ústav není člen ElA, ale spolupracující organizací.

Hub pro digitální inovace

Hub pro digitální inovace (angl. Hub For Digital Innovations - H4DI) je společným projektem Elektrotechnické asociace ČR, sdružení CzechInno, Technologického centra Akademie věd ČR a Společnosti vědeckotechnických parků ČR, jehož cílem je společně poskytovat malým a středním firmám přístup k technologiím, infrastruktuře a službám potřebným pro jejich úspěšnou digitální transformaci. Hub je digitálním inovačním hubem (DIH) ve smyslu definice Evropské komise, je zapsán do katalogu digitálních inovačních hubů vedeného Evropskou komisí, DG CONNECT a je součástí Platformy CEEInno.

JUDr. Tomáš Černý, LL.M., MBA.

Tomáš Černý provozuje vlastní advokátní kancelář s mezinárodní klientelou a zaměřením na obchodně právní poradenství zejména v oblastech obchodního práva, claim a risk managementu, litigation, Corporate Governance, M&A, projektů velkých investičních celků a výstavby nemovitostí. Dále se zaměřuje na právní poradenství v oblasti prevence a vedení soudních sporů i rozhodčích řízení, mezinárodních arbitrážních řízení a zastupování významných mezinárodních i národních koncernů zejména v elektrotechnickém, strojírenském, stavebním a automobilovém průmyslu.

RETELA, s.r.o.

Společnost RETELA, s.r.o. je provozovatelem kolektivního systému RETELA, který v mezích Evropských směrnic pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními (EEZ) a příslušné platné legislativy České republiky umožňuje efektivní plnění povinností výrobců a dovozů elektrických a elektronických zařízení.

Od poloviny roku 2005 tento systém postupně buduje síť logistických partnerů, zpracovatelů, sběrných míst a dalších partnerů systému, kteří dohromady vytvářejí zázemí pro zajištění servisu pro 1 174 povinných osob, klientů KS RETELA, kteří se k tomuto systému hlásí napříč všemi deseti skupinami EEZ. Pro dalších asi 4 000 klientů zajišťuje RETELA služby v oblasti  budoucí recyklace fotovoltaiky.

RETELA od svého založení řeší sběr, svoz a zpracování jak zařízení z domácností (B2C), tak i zařízení profesionálních (B2B).

Kolektivní systém RETELA je členem evropského fóra kolektivních systémů – WEEE Forum, jež sdružuje přes 30 kolektivních systémů z EU, Švýcarska a Norska. Zde se podílí na přípravě mezinárodních standardů pro oblast EEZ. RETELA je také členem mezinárodní organizace WEEELABEX Organization. Mezinárodní standardy WEEELABEX stanovují opatření týkající se ochrany životního prostředí, lidského zdraví a bezpečnosti založených především na základě prevence a snižování negativních dopadů zpracování odpadních elektrických a elektronických  zařízení (OEEZ).

Systém RETELA dává důraz na udržování optimální úrovně příspěvků, které od počátku patří k nejnižším v ČR, a to nejen díky průběžnému systému financování („pay-as-you go“), ale i díky racionálnímu nerozlišování mezi tzv. historickými a nehistorickými EEZ.

Klienti RETELY oceňují také minimální zatěžování administrativní agendou, včetně v praxi neoblíbeného viditelného uvádění příspěvku.

PV CYCLE a RETELA spolupracují v oblasti zpětného odběru a recyklace fotovoltaických (FV) modulů v České republice. Více informací zde.