Elektrotechnická asociace ČR stála u zavedení Průmyslu 4.0 v České republice. První diskuze započaly okolo roku 2005 v rámci naší konference Vize v automatizaci. V té době jsme samozřejmě ještě nepoužívali termín Průmysl 4.0, ale výrazy jako "principy horizontální komunikace, práce s daty, datová kultura" a další termíny, které ve spojení s Průmyslem 4.0 dnes vnímáme zcela samozřejmě.

Situace se zásadně akcelerovala vydáním knihy Průmysl 4.0, na které se podíleli zaměstnanci sekretariátu asociace a mnoho členských firem. Podařilo se zejména najít a definovat „českou cestu“, která klade menší důraz na konkrétní technologie a větší důraz na univerzálnost, platformovou nezávislost a použití přístupů nezávislých na dodavateli hardware či software.

Hodnocení digitální zralosti firmy

Slovníček pojmů

Aplikace JAK NA ROBOTA

Projekt DIGITALIZACE V PODNICÍCH