Elektrotechnická asociace ČR stála u zavedení Průmyslu 4.0 v České republice. První diskuze započaly okolo roku 2005 v rámci naší konference Vize v automatizaci. V té době jsme samozřejmě ještě nepoužívali termín Průmysl 4.0, ale principy horizontální komunikace, práce s daty, datové kultury a další termíny, které dnes vnímáme zcela samozřejmě ve spojení s Průmyslem 4.0 byly v seriálu těchto konferencí používány a byl jim vtisknut jednoznačný význam.

Situace se zásadně akcelerovala vydáním knihy Průmysl 4.0, na které se podíleli zaměstnanci sekretariátu asociace mnoho členských firem. Podařilo se zejména najít a definovat „českou cestu“, která klade menší důraz na konkrétní technologie a více na univerzálnost, platformovou nezávislost a použití přístupů nezávisle na dodavateli hardware.

Asociace stála (zejména osobou jejího prezidenta Jiřího Holoubka) u zrodu Pracovní skupiny pro implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách při SPČR, jejímž cílem je monitorovat a ovlivňovat národní politiky tak, aby byly jasné, čitelné a férové a tím umožnily firmám zapojovat se do projektů, které je v oblasti digitální revoluce a Průmyslu 4.0 posunou tak, abychom v ČR byli stále konkurenceschopní. Informace o činnosti této skupiny naleznete na webu www.firma4.cz.

Další, související aktivitou je čistě asociační projekt JAK NA ROBOTA, v kterém chceme firmám – zejména těm mimo elektrotechnický či automotive průmysl – po pravdě ukázat, které procesy a s jakým úsilím je možné automatizovat a začlenit do konceptu průmyslu 4.0. Více informací naleznete na webu www.jaknarobota.cz.