Představenstvo

Činnost asociace je řízena a kontrolována orgány asociace, které byly zvoleny na valné hromadě:

Prezident asociace

Ing. Jiří Holoubek
předseda představenstva
ELCOM, a.s.

Viceprezidenti

Ing. Otto Daněk
předseda představenstva
ATAS elektromotory Náchod, a.s.

Ing. František Hýbner
sekretariát asociace

Ing. Pavel Prior
předseda správní rady a statutární ředitel
PROSPEKSA, a.s.

členové představenstva

Ing. František Hála
předseda představenstva
TESLA, akciová společnost

Ing. František Hrda
předseda představenstva
Minerva Boskovice, a.s. 

Jiří Konečný
jednatel
ELKO EP, s.r.o.

Ing. Jiří Kuliš
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s. 

Ing. Vladimír Kysela
generální ředitel
ZVU STROJÍRNY, a.s.

Ing. Pavel Mík
ředitel závodu v Trutnově
ABB s.r.o. 

Ing. Michal Mika
jednatel
LOGAREX Smart Metering, s.r.o.

Ing. Roman Schiffer
generální ředitel
OEZ s.r.o. 

Ing. Zdeněk Stuchlík
předseda představenstva
ZPA Smart Energy a.s.

Ing. Martina Turpin, MBA 
ř
editelka
DINASYS, s.r.o. 

Čestní členové představenstva

Ing. Stanislav Adamec
jednatel
FVE BS s.r.o.

Ing. Pavel Kafka, Dr.h.c.
prezident
Česká manažerská asociace 

Dozorčí rada

Předseda

Ing. Stanislav Adamec
jednatel
FVE BS s.r.o.

Členové

Ing. Dagmar Negrová
finanční ředitelka
Chemoprojekt, a.s.

Ing. Jiří Kohout
jednatel
Schmitt & Schmitt s.r.o.