Představenstvo

Činnost asociace je řízena a kontrolována orgány asociace, které byly zvoleny na valné hromadě:

Prezident asociace

Ing. Jiří Holoubek
 

Viceprezidenti

Ing. Otto Daněk
předseda představenstva
ATAS elektromotory Náchod, a.s.

Ing. František Hýbner
sekretariát asociace

Ing. Pavel Prior
předseda správní rady a statutární ředitel
PROSPEKSA, a.s.

členové představenstva

Ing. František Hála
předseda představenstva
TESLA, akciová společnost

Jiří Konečný
jednatel
ELKO EP, s.r.o. 

Ing. Vladimír Kysela
generální ředitel
Rotor Clip s.r.o.

Ing. Pavel Mík
ředitel závodu v Trutnově
ABB s.r.o. 

Ing. Michal Mika
jednatel
LOGAREX Smart Metering, s.r.o.

Ing. Roman Schiffer
generální ředitel
OEZ s.r.o. 

Ing. Zdeněk Stuchlík
předseda představenstva
ZPA Smart Energy a.s.

Ing. Romana Špačková, MBA
předsedkyně představenstva
Minerva Boskovice, a.s. 

Ing. Martina Turpin, MBA

Čestní členové představenstva

Ing. Stanislav Adamec
jednatel
FVE BS s.r.o.

Ing. František Hrda
Minerva Boskovice, a.s.

Ing. Pavel Kafka, Dr.h.c.
prezident
Česká manažerská asociace 

Dozorčí rada

Předseda

Ing. Stanislav Adamec
jednatel
FVE BS s.r.o.

Členové

Ing. Dagmar Negrová
finančně ekonomický manažer
LOGAREX Smart Metering, s.r.o.

Ing. Jiří Kohout
jednatel
Schmitt & Schmitt s.r.o.