Představenstvo

Činnost asociace je řízena a kontrolována orgány asociace, které byly zvoleny na valné hromadě:

Prezident

Ing. Jiří Holoubek
statutární ředitel
LJ FUTURE a.s.

Viceprezidenti

Ing. Otto Daněk
předseda představenstva
ATAS elektromotory Náchod, a.s.

Ing. František Hýbner
sekretariát asociace

Ing. Pavel Prior
předseda správní rady a statutární ředitel
PROSPEKSA, a.s.

Ing. Roman Schiffer
generální ředitel
OEZ s.r.o. 

členové představenstva

Ing. František Hála
předseda představenstva
TESLA, akciová společnost

Jiří Konečný
jednatel
ELKO EP, s.r.o. 

Ing. Michal Mika
jednatel
LOGAREX Smart Metering, s.r.o.

Michal Nevěřil
jednatel
Pilz Czech s.r.o.

Ing. Martin Němeček
ředitel divize pohonů
ABB s.r.o.

Ing. Tomáš Papírek
člen představenstva
DELONG INSTRUMENTS a.s.

Ing. Romana Špačková, MBA
předsedkyně představenstva
Minerva Boskovice, a.s.

Čestní členové představenstva

Ing. Stanislav Adamec
jednatel
FVE BS s.r.o.

Ing. František Hrda
Minerva Boskovice, a.s.

Ing. Pavel Kafka, Dr.h.c.
prezident
Česká manažerská asociace 

Dozorčí rada

Předseda

Ing. Stanislav Adamec
jednatel
FVE BS s.r.o.

Členové

Ing. Dagmar Negrová
finančně ekonomický manažer
LOGAREX Smart Metering, s.r.o.

Ing. Jiří Kohout
jednatel
Schmitt & Schmitt s.r.o.