Nabídky ročníkových prací

Návrh optimalizace SS magnetu

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Pardubický kraj
 • Obor: Elektrotechnika
Detail nabídky
OEZ s.r.o.

Rozbor a hodnocení technických systémů pohonů MCCB

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Pardubický kraj
 • Obor: Elektrotechnika
Detail nabídky
OEZ s.r.o.

Výpočet dynamických sil proudovodné dráhy (kontaktního systému) jističe

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Pardubický kraj
 • Obor: Elektrotechnika
Detail nabídky
OEZ s.r.o.

Vytvoření náhrad lisovacích hmot

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Pardubický kraj
 • Obor: Elektrotechnika
Detail nabídky
OEZ s.r.o.

EMC zkušební laboratoř v OEZ s.r.o.

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Pardubický kraj
 • Obor: Elektrotechnika
Detail nabídky
OEZ s.r.o.

Derating – řízená redukce oteplení ponížením protékajícího proudu

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Pardubický kraj
 • Obor: Elektrotechnika
Detail nabídky
OEZ s.r.o.

Měření elektrických a neelektrických veličin na motorových pohonech

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Pardubický kraj
 • Obor: Elektrotechnika
Detail nabídky
OEZ s.r.o.

Návrh technologie a zařízení pro tepelné úpravy dílců

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Pardubický kraj
 • Obor: Elektrotechnika
Detail nabídky
OEZ s.r.o.

Vliv leskutvorných přísad na korozní odolnost zinkovaných a cínovaných dílců.

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Pardubický kraj
 • Obor: Chemie
Detail nabídky
OEZ s.r.o.

Algoritmizace úloh pro analýzu čtvrthodinových měření v distribuční soustavě

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Praha
 • Obor: Elektrotechnika a informatika
Detail nabídky
ZPA Smart Energy a.s.

Vizualizace stavu lokálních distribučních soustav

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Praha
 • Obor: Elektrotechnika a informatika
Detail nabídky
ZPA Smart Energy a.s.

Algoritmus pro optimální odečítání profilů měřidel na PLC

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Praha
 • Obor: Elektrotechnika a informatika
Detail nabídky
ZPA Smart Energy a.s.

Neviditelné odečty

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Praha
 • Obor: Elektrotechnika a komunikační technologie
Detail nabídky
ZPA Smart Energy a.s.

Analýza rádiového pokrytí signály IZS ve významných stavbách.

 • Typ: Bakalářská práce
 • Lokalita: Pardubický kraj
 • Obor: Elektrotechnika a komunikační technologie
Detail nabídky
RCD Radiokomunikace a.s.

Výpočet polohy bodu v trojrozměrném prostoru

 • Typ: Diplomová práce
 • Lokalita: Pardubický kraj
 • Obor: Elektrotechnika a komunikační technologie
Detail nabídky
RCD Radiokomunikace a.s.

RoHS – Omezení některých nebezpečných látek

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Praha
 • Obor: Elektrotechnika
Detail nabídky
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Převodník pro spektrální analyzátor – řešení praktického problému pro laboratoř EMC

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Praha
 • Obor: Elektrotechnika
Detail nabídky
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Metodika pro ověřování a certifikaci podle souboru platných mezinárodních standardů IEC/TS 62351

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Praha
 • Obor: Kybernetika a robotika
Detail nabídky
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Tvorba metodiky pro ověřování a certifikaci podle souboru platných mezinárodních standardů ČSN EN 61970

 • Typ: Bakalářská/diplomová práce
 • Lokalita: Praha
 • Obor: Kybernetika a robotika
Detail nabídky
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.