ZPA Smart Energy a.s.

ZPA Smart Energy a.s.

Komenského 821
Trutnov 541 01
www.zpa.cz

Informace o nabídce

Algoritmizace úloh pro analýzu čtvrthodinových měření v distribuční soustavě

Návrh postupů rozboru dat naměřených v distribuční soustavě energií (utilit) s cílem odhalovat anomálie. Optimalizovat postupy tak, aby poskytovali výsledky s velké množiny dat (řádově milióny hodnot v každé čtvrthodině) v rozmezí několika jednotek sekund. Použití časových řad. Implementace navržených postupů ve vybraném programovacím jazyce.

Informace o společnosti

ZPA Smart Energy a.s.

ZPA Smart Energy a.s. je významným výrobcem a dodavatelem elektroměrů, přijímačů HDO, softwaru pro dálkový sběr dat ReadEn, systému řízení spotřeby energie AMR/AMM a dalších moderních měřících systémů. Výrobky firmy jsou cíleně zaměřeny na měření a ovládání elektrické energie. Firma dále nabízí vývoj a výrobu maloseriových (kusových) zařízení, která jsou připravována na míru dle požadavků zákazníků. Společnost sídlí ve východních Čechách v Trutnově, další pracoviště a pobočka je v Praze. Firma zaujímá na českém trhu výsadní postavení a prosazuje se i v zahraničí. Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005,ČSN OHSAS 18001: 2008, ČSN ISO/IEC 27001:2014 a dále vlastní Certifikát o systému managementu jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení (testování) elektroměrů dle směrnice MID (Directive 2014/32/EU).

  • Typ: Bakalářská/diplomová práce
  • Lokalita: Praha
  • Obor: Elektrotechnika a informatika

Máte zájem o toto téma?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.