Skupina pro dohled nad trhem

Elektrotechnická asociace ČR založila dne 14. února 2017 pracovní skupinu pro dohled nad trhem (Market Surveillance Support Initiative).

Účelem zřízení skupiny je zlepšení účinnosti a efektivnosti dohledu nad trhem.

V rámci pracovní skupiny chceme rozvinout aktivity členských (i dalších) firem asociace tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost zákazníků a aby byla u všech výrobků na trhu zajištěna skutečná shoda výrobku s platnou legislativou.

Záměrem je vyvinout takové aktivity, které budou sloužit účinnějšímu dozoru nad trhem ze strany příslušných vnitrostátních orgánů v ČR a na tomto spolupracovat i s ostatními iniciativami v celé Evropě a podpořit co nejširší uplatňování tohoto nového rámce, například prostřednictvím hlášení nebezpečných nebo jinak nevyhovujících výrobků příslušným národním úřadům.

Asociační skupina pro dohled nad trhem se stala v  lednu 2018 členem evropské sítě Market Surveillance Support Initiative, více informací zde.

V případě vašeho zájmu o členství v pracovní skupině prosím kontaktujte sekretariát asociace.

Členové skupiny