Rok průmyslu a technického vzdělávání

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizuje projekt Rok průmyslu a technického vzdělávání, který má zvýšit zájem veřejnosti o průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století. Měl by přispět k prosazení koncepčních a systémových změn v oblasti vzdělávání a povzbudit zájem škol i firem o spolupráci a přiblížit dobré příklady z praxe.

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je celoroční kampaň složená z řady aktivit a různých akcí, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR. Tím je disproporce mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po mnoha desítkách tisíc technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací systém zaměstnavatelům nenabízí.

Elektrotechnická asociace České republiky a její členové do tohoto projektu přispějí těmito aktivitami:

Studentské autobusy

Autobus naplníme studenty a vyvezeme je na odborný veletrh. Na místě je čeká guided tour po veletrhu, firmy jsou připravené na jejich přijetí. Studentům rozdáváme drobné dárky a zejména nabídky práce, brigád, stáží a zadání diplomek/bakalářek.

Letní počítačová škola pro dívky

Dlouhodobě podporujeme aktivitu VUT FIT, Letní počítačovou školu pro dívky. Název zcela jasně vystihuje, o co se jedná: osmačky a deváťačky, ale i středoškolačky. Holky se naučí nebát techniky, programování a stráví část prázdnin užitečně. Podrobné informace zde.

Bedny pro fyzikáře

Asociace spolupracuje s Nadací Depositum Bonum a v rámci jejího projektu „Elixír do škol“ budeme my a naši členové přispívat pomůckami do jednotlivých učebních sad. Podrobné informace zde.

Inovační cena Elektrotechnické asociace ČR

Pro ocenění inovativních řešení a podporu marketingových aktivit Elektrotechnická asociace České republiky vyhlašuje soutěž o Výroční cenu ElA za inovační produkt či službu. Soutěž je otevřena pouze členským společnostem a je zdarma. Vítěz, popřípadě vítězové, získají ocenění a mediální prostor od partnerů soutěže.

ElectroPark a Fórum průmyslového ostrova na MSV 2015 v Brně

Elektrotechnická asociace České republiky opět připravuje v rámci vlastního stánku (pavilon Z, číslo 28) ElectroPark, který nabídne nejen novinky z elektrotechniky, ale i roboty a automaty z oblastí automatizace. Poodhaluje tak široké veřejnosti zákulisí (nejen) elektrotechnické výroby a ukazuje to nejlepší, co elektrotechnické společnosti dokážou ve svém oboru vyrábět, měřit, regulovat, řídit a automatizovat. ElectroPark je v letošním ročníku zahrnut do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání.

V rámci ElectroParku proběhne i společenský večer INDUSTRY NIGHT, více informací naleznete v pozvánce.

Dále ElA pořádá ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a to při příležitosti Roku průmyslu a technického vzdělávání, Fórum průmyslového ostrova, kde budou mít posluchači možnost si rozšířit obzory o téma Průmysl 4.0.

Prezentace ke stažení

ela2.jpg RP_vert_universal_W_CMYK.jpg