Elektrotechnická asociace České republiky

Organizace zaměstnavatelů evidovaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod L 3002, ze dne 1. ledna 2014.
IČ: 45246327
DIČ: CZ45246327

Sídlo organizace:
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 25537111/0100

Sekretariát

Ing. Jiří Holoubek
prezident
holoubek@electroindustry.cz

Ing. Jan Prokš, Ph.D.
ředitel 
tel.: +420 731 563 615 
proks@electroindustry.cz

Alena Miková
projektový manažer 
tel.: +420 602 368 301
mikova@electroindustry.cz

 

Ing. František Hýbner
viceprezident 
tel.: +420 603 238 238 
hybner@electroindustry.cz

Ing. Ladislav Sojka
projektový manažer 
tel.: +420 736 255 657 
sojka@electroindustry.cz