Proč se stát členem Elektrotechnické asociace České republiky?

Elektrotechnická asociace České republiky je nestátní nezisková organizace zaměstnavatelů, která sdružuje právnické i fyzické osoby z elektronického a elektrotechnického průmyslu, zdravotnické techniky, informačních služeb a další podnikatelské subjekty s příbuznou výrobní orientací či obchodními zájmy.

Důvody, proč se stát členem:

 • Stanete se součástí elektrotechnické komunity.
 • Váš názor bude uplatňován při tvorbě stanovisek a názorů, zejména v legislativní oblasti.
 • Členství je důležitým kamenem při naplňování programů společenské odpovědnosti.
 • Získáte zajímavé kontakty nejen z oblasti elektrotechniky.
 • Budete mít přístup k členským službám (bližší informace na tomto webu, detailní v sekretariátu asociace).

Aktivity asociace

Podnikatelská oblast

 • Podporujeme proexportní aktivity členských firem.
 • Propagujeme své členy.
 • Dohlížíme na trh.
 • Organizujeme konference, semináře, školení.
 • Pořádáme valné hromady.
 • Pro své členy centrálně nakupujeme energie.
 • Věnujeme se výzkumu a vývoji – projekty, granty & dotace.
 • Zabýváme se zkušebnictvím a akreditací.
 • Víme, co se děje v (elektro)průmyslu.
 • Pro své členy zavádíme a provozujeme linku na ochranu oznamovatelů.
 • Spustili jsme první průmyslový blockchain.
 • Členství v ElA Vám zajistí přístup ke všem službám Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Zaměstnavatelská oblast

 • Vyjednáváme s odborovými svazy podle zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání.
 • Vyhledáváme a realizujeme projekty se státní podporou v oblasti lidských zdrojů, školství a vzdělávání.
 • Podporujeme studenty a pedagogy (zejména na středních školách) a propojujeme je s firmami.

Soubory ke stažení