RCD Radiokomunikace a.s.

RCD Radiokomunikace a.s.

U Pošty 26
Staré Hradiště 533 52
www.rcd.cz

Informace o nabídce

Analýza rádiového pokrytí signály IZS ve významných stavbách.

Bakalářská práce

 

Název práce:
Analýza rádiového pokrytí signály IZS ve významných stavbách.

Cíle práce:
Cílem této práce je zmapovat významné objekty na území ČR a SR, u nichž je možné předpokládat ztížené podmínky pro případný zásah jednotek IZS. Jedná se především o objekty s velkým pohybem veřejnosti jako jsou obchodní a kulturní centra, objekty dopravní infrastruktury a dále o průmyslové objekty, u nichž by mohlo dojít v případě mimořádné události k velkým škodám na majetku nebo k bezprostřednímu ohrožení okolí.

Dále je úkolem studenta ověřit, zda jsou v těchto budovách dostatečné podmínky pro provoz komunikačních systémů záchranných složek. A to buď měřením nebo z dokumentace stavby. Předpokládá se využití spojovacích prostředků v pásmech 160MHz (analogové radiostanice) a 400MHz (systém Pegas).Doporučená literatura:
[1]
Ing. Jan Ćapek, Rádiové spojení IZS v tunelech, podzemních garážích a obdobných prostorech

[2] Ing. Petr Bebčák, Ph.D., Ing. Jan Čapek, Kabelové rozvody v požární bezpečnosti staveb

[3] Jan Moravec, Zajištení spojení príslušníku jednotek požární ochrany v prostorove rozsáhlých objektech


Předpokládané odborné požadavky:
Obecný přehled o komunikačních prostředcích využívaných složkami IZS
Základní znalosti o funkci rádiových komunikačních zařízení
Základní znalosti o používání spektrálního analyzátoru

 

U všech výše uvedených předpokladů nabízí zadavatel možnost zapůjčení studijní materiálů a konzultace.

V průběhu zpracování práce bude zajištěna součinnost s pracovníky zadavatele.

Předpokládané jazykové požadavky:
Angličtina: Mírně pokročilý


Informace o společnosti

RCD Radiokomunikace a.s.

Výzkum, vývoj a výroba radiokomunikačních zařízení v pásmu 40 MHz 8 GHz. Návrhy, projektování, montáže a servis rádiových sítí. Integrace bezpečnostních a rádiových systémů pro ochranu kritické infrastruktury.
  • Typ: Bakalářská práce
  • Lokalita: Pardubický kraj
  • Obor: Elektrotechnika a komunikační technologie

Máte zájem o toto téma?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.