OEZ s.r.o.

OEZ s.r.o.

Šedivská 339
Letohrad 561 51
www.oez.cz

Informace o nabídce

Měření elektrických a neelektrických veličin na motorových pohonech

-          Měření střední a efektivní hodnoty proudu, napětí, síly, momentu a výkonu na motorových pohonech pomocí multimetru a osciloskopu

-          Teoretický rozbor pro harmonický a obecný průběh bez a se stejnosměrnou složkou měřené veličiny

-          Praktické příklady měření na motorových pohonech

-          Stanovení účinnosti různých částí motorových pohonů – stanovení ztrát v jednotlivých elektrických a mechanických částech motorových pohonů (svorky motorového pohonu - páka jističe), porovnání shody výpočtu a měření

Informace o společnosti

OEZ s.r.o.

 

OEZ je tradiční firmou, která je už osm desítek let komplexním dodavatelem produktů a služeb v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. Od roku 2007 je součástí německé skupiny Siemens, což znamená přístup k nejmodernějším technologiím a know-how.

Všechny výrobní a řídící postupy firmy jsou certifikovány dle mezinárodních standardů a uplatňují nejnovější poznatky z oborů digitalizace, automatizace a Průmyslu 4.0.

 

OEZ také aktivně přistupuje k ochraně životního prostředí a prosazuje etické normy chování k zaměstnancům, obchodním partnerům, konkurentům, státním institucím i veřejnosti. Svou činností podporuje také udržení technických oborů v regionu Letohradska, kde je jedním z největších zaměstnavatelů.

 

Produktový program OEZ je zaměřen na:

  1. modulární přístroje Minia
  2. kompaktní jističe 3VA
  3. vzduchové jističe Arion
  4. pojistkové systémy Varius
  5. rozvodnice a rozváděčové skříně Distri
  6. ostatní produkty z portfolia Siemens

Výrobky OEZ se vyvážejí do celého světa a nacházejí uplatnění v energetice, průmyslu, infrastruktuře i bytové výstavbě. Neodmyslitelnou součástí nabídky jsou též rozsáhlé služby servisu a technické podpory.

 

  • Typ: Bakalářská/diplomová práce
  • Lokalita: Pardubický kraj
  • Obor: Elektrotechnika

Máte zájem o toto téma?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.