ZPA Smart Energy a.s.

ZPA Smart Energy a.s.

Komenského 821
Trutnov 541 01
www.zpa.cz

Informace o nabídce

Algoritmus pro optimální odečítání profilů měřidel na PLC

Navrhnout a implementovat maximálně dynamický postup pro odečítání profilů měřidel na PLC. Datový koncentrátor s omezenými systémovými prostředky odečítá pravidelně profily z velkého množství měřidel. Spojení od koncentrátoru k měřidlům je nespolehlivé a často se musí odečet opakovat, přičemž je potřeba získat kompletní profily s co nejmenším časovým zpožděním. Kvalita spojení se mění v průběhu provádění odečtů a je potřeba dynamicky měnit cíl komunikace, objekt komunikace a velikost přenášených údajů.

Informace o společnosti

ZPA Smart Energy a.s.

ZPA Smart Energy a.s. je významným výrobcem a dodavatelem elektroměrů, přijímačů HDO, softwaru pro dálkový sběr dat ReadEn, systému řízení spotřeby energie AMR/AMM a dalších moderních měřících systémů. Výrobky firmy jsou cíleně zaměřeny na měření a ovládání elektrické energie. Firma dále nabízí vývoj a výrobu maloseriových (kusových) zařízení, která jsou připravována na míru dle požadavků zákazníků. Společnost sídlí ve východních Čechách v Trutnově, další pracoviště a pobočka je v Praze. Firma zaujímá na českém trhu výsadní postavení a prosazuje se i v zahraničí. Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005,ČSN OHSAS 18001: 2008, ČSN ISO/IEC 27001:2014 a dále vlastní Certifikát o systému managementu jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení (testování) elektroměrů dle směrnice MID (Directive 2014/32/EU).

  • Typ: Bakalářská/diplomová práce
  • Lokalita: Praha
  • Obor: Elektrotechnika a informatika

Máte zájem o toto téma?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.